Musiikkiteoksen auktorisoitu hakutieto
Musiikkiteoksen osan tai osien auktorisoitu hakutieto
Musiikkiteoksen ekspression auktorisoitu hakutieto

Musiikkiteosten ja -ekspressioiden auktorisoidut hakutiedot

Tässä ohjeessa käsitellään tiivistetysti musiikkiteosten ja -ekspressioiden auktorisoitujen hakutietojen muodostamisen tapoja. Kenttäkohtaiset ohjeet löytyvät musiikkiaineistojen tarkemmasta kuvailuohjeesta. RDA-kuvailuohjeessa vastaava hakutietojen muodostamisen ohjeistus löytyy kohdasta 6.28 Musiikkiteosten ja -ekspressioiden hakutietojen muodostaminen.

Auktorisoituja hakutietoja käytetään toisaalta entiteettien identifioimiseen ja toisaalta entiteettien välisten suhteiden merkitsemiseen. Musiikkiteokselle ja -ekspressiolle muodostetaan auktorisoitu hakutieto erottamaan se muiden entiteettien hakutiedoista. 

Jos teoksen päävastuullinen tekijä (säveltäjä) tunnetaan, voidaan teoksen ja ekspression auktorisoitu hakutieto merkitä tekijä-nimekeyhdistelmänä seuraaviin bibliografisen tietueen kenttiin:

100 + 240
100 + 243
110 + 240
110 + 243
600
610
700
710
800
810

Jos teoksen päävastuullista tekijää (säveltäjää) ei tunneta, voidaan teoksen ja ekspression hakutieto merkitä seuraaviin kenttiin:

130
630
730
830Musiikkiteoksen auktorisoitu hakutieto

RDA 6.28.1

Teoksen auktorisoidun hakutiedon perustana on teoksen ensisijainen nimeke (RDA 6.14.2). Ensisijaista nimekettä edeltää teoksesta vastuussa olevan henkilön tai yhteisön (säveltäjän) auktorisoitu hakutieto, mikäli tällainen tunnetaan.

HUOM! Tekijän ja teoksen välisen suhteen määrite (funktiotermi) ei ole osa teoksen hakutietoa, mutta selvyyden vuoksi se on sisällytetty tässä ohjeessa oleviin esimerkkeihin.

100 1# ‡a Mozart, Wolfgang Amadeus, ‡e säveltäjä.
240 15
a Eine kleine Nachtmusik, ‡n KV525

Useamman kuin yhden päävastuullisen tekijän säveltämät teokset

Teoksille, joilla on kaksi tai useampia säveltäjiä, on auktorisoituun hakutietoon valittava aina sama henkilö, jotta teoksen identifiointi hakutiedon perusteella on mahdollista ja teosten esiintymät indeksoituvat samaan kohtaan tekijä-nimekeindeksissä. Kun kyseessä on esimerkiksi pari, jonka jäsenet esiintyvät aineistoissa aina samassa järjestyksessä (Lennon-McCartney, Simon-Garfunkel), tämä järjestys säilytetään myös tietueissa.

Kaksi säveltäjää:
100 1# ‡a Goodman, Benny, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Flying home
245 10 ‡a Flying home / ‡c B. Goodman, L. Hampton.
700 1# ‡a Hampton, Lionel, ‡e säveltäjä.

Useita säveltäjiä:
100 1# ‡a Basie, Count, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Blue and sentimental
245 10 ‡a Blue and sentimental / ‡c Basie, David, Livingston.
700 1# ‡a David, Mack, ‡e säveltäjä.
700 1# ‡a Livingston, Jerry, ‡e säveltäjä.

Mikäli säveltäjää ei tunneta, on teoksen ensisijainen nimeke auktorisoidun hakutiedon ensimmäinen (ja usein ainoa) elementti.

130 #0 ‡a Suomessa olen minä syntynyt.

Jos musiikkiteoksella ei ole erottuvaa nimekettä
, eli kun ensisijainen nimeke muodostuu pelkästä sävellystyypin nimestä (katso Metatietosanaston lista sävellystyyppien nimistä), sisällytetään hakutietoon mahdollisuuksien mukaan esityskokoonpano, musiikkiteoksen numerointi ja sävellaji (tässä järjestyksessä).

100 1# ‡a Beethoven, Ludwig van, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Konsertot, ‡m piano, orkesteri, ‡n nro 2, op19, ‡r B-duuri

Esityskokoonpano sisällytetään tässä järjestyksessä:

1) lauluäänet
2) kosketinsoitin, jos kokoonpanossa on vähintään kaksi muutakin soitinta
3) muut soittimet partituurijärjestyksessä (ensisijaisesti noudatetaan teoksen omaa tai teoksen lajille tyypillistä partituurijärjestystä, mutta jos tällaista ei ole käytettävissä, noudatetaan vakiintunutta orkesterin partituurijärjestystä)
4) continuo.

Esityskokoonpanotermeinä käytetään Suomalaisen esityskokoonpanosanaston mukaisia termejä, jos mahdollista.

100 1# ‡a Bartók, Béla, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Kvartetot, ‡m viulut (2), alttoviulu, sello, ‡n nro 4, Sz91

Erityyppisistä orkestereista käytetään termejä orkesteri, jousiorkesteri ja puhallinorkesteri. Termiä orkesteri käytetään sekä sinfonia- että kamariorkesterista. Continuosta ei tehdä merkintää, jos se on osa orkesteria tai jousiorkesteria.

Soolosoittimet merkitään ennen säestävää kokoonpanoa.

100 1# ‡a Nordgren, Pehr Henrik, ‡d 1944-2008, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Konsertot, ‡m käyrätorvi, jousiorkesteri, ‡n op95

Säestävät yhtyeet merkitään soitinta tai soitinryhmää kuvaavalla termillä yhdistettynä sanaan yhtye.

Tietystä soitinryhmästä muodostetuista säestävistä yhtyeistä käytetään seuraavia termejä:
puupuhallinyhtye
vaskipuhallinyhtye
puhallinyhtye
lyömäsoitinyhtye
näppäilysoitinyhtye
kosketinsoitinyhtye
jousiyhtye
.

Tarkemman termin puuttuessa käytetään termiä soitinyhtye.

100 1# ‡a Chausson, Ernest, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Konsertot, ‡m piano, viulu, jousiyhtye, ‡n op21, ‡r D-duuri

Teoksen järjestysnumeron yhteydessä käytetään pienellä alkukirjaimella kirjoitettua lyhennettä "nro" arabialaisen numeron edellä, jos järjestysnumeron yhteydessä esiintyvä termi merkitsee numeroa tai jos numeron yhteydessä ei esiinny mitään termiä. Jos termi merkitsee muuta kuin numeroa, merkitään termi suomenkielisenä, mikäli sille löytyy mielekäs vastine suomen kielestä. Muissa tapauksissa järjestysnumeron yhteydessä oleva termi merkitään sillä kielellä kuin se on tiedonlähteessä.

100 1# ‡a Mozart, Wolfgang Amadeus, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Sinfoniat, ‡n nro 36, KV425, ‡r C-duuri.

Esityskokoonpanoa ei kuitenkaan merkitä, jos
1) se ilmenee nimekkeestä (ks. suomalaisten kirjastojen linjaukset RDA:n kohtaan 6.28.1.9.1)
2) se vaihtelee teoksen tai samannimisten teosten sarjan sisällä
3) sitä ei ole määritetty tai
4) sitä ei voi tehdä ytimekkäästi ja teoksen identifiointi on käytännöllisempää muilla elementeillä.

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Sinfoniat, ‡n nro 3, op52, ‡r C-duuri

(kokoonpano ilmenee nimekkeestä)

Opus- tai teosluettelonumero
merkitään teoksen mahdollisen järjestysnumeron jälkeen. Välimerkkinä
numerotietojen välillä on pilkku (,). Luettelonumeron kirjaimet ja numerot kirjoitetaan yhteen ilman tyhjiä välejä ja lyhenteiden pisteitä. Opuksen sisäinen numerointi merkitään pilkulla erotettuna opusnumeron jälkeen.

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Impromptut, ‡m piano, ‡n op5

100 1# ‡a Bartók, Béla, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Sonaatit, ‡m viulu, piano, ‡n nro 1, Sz75

100 ‡a Melartin, Erkki, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Kvartetot, ‡m viulut (2), alttoviulu, sello, ‡n nro 1, op36, nro 1, ‡r e-molli


Mikäli edellä mainitut elementit eivät riitä erottamaan hakutietoa toisen entiteetin hakutiedosta, sisällytetään hakutietoon teokseen liittyvä ajankohta, teoksen alkuperään liittyvä paikka ja/tai teoksen muu erottava ominaispiirre, kuten ensimmäisen kustantajan nimi.

100 1# ‡a Klami, Uuno, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Konsertot, ‡m viulu, orkesteri ‡g (1943)

100 1# ‡a Klami, Uuno, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Konsertot, ‡m viulu, orkesteri ‡g (1954)

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Kappaleet, ‡m viulu, piano, ‡n JSdeest, ‡r c-molli ‡g (UBHels0661/2)

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Kappaleet, ‡m viulu, piano, ‡n JSdeest, ‡r c-molli ‡g (UBHels0661/3)

Erottuvanimekkeisen teoksen hakutietoon
tehdään lisäyksiä, jos näitä tarvitaan erottamaan hakutieto toisen entiteetin hakutiedosta. Tällaisia lisäyksiä ovat esityskokoonpano, musiikkiteoksen numerointi, sävellaji, teoksen muoto, teokseen liittyvä ajankohta, teoksen alkuperään liittyvä paikka ja teoksen muu erottava ominaispiirre.

100 1# ‡a Granados, Enrique, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Goyescas ‡g (ooppera)

100 1# ‡a Granados, Enrique, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Goyescas ‡g (pianoteos)

100 1# ‡a Cash, Johnny, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Man in black ‡g (laulu)
(Musiikkiteoksen auktorisoitu hakutieto erotettu samannimekkeisen omaelämäkerran auktorisoidusta hakutiedosta)

Jos musiikkiteosten kooste tunnetaan tietyllä erottuvalla nimekkeellä, noudatetaan samoja ohjeita kuin yksittäisten teosten kohdalla.

110 2# ‡a CMX, ‡e esittäjä.
245 10 ‡a Isohaara / ‡c CMX.
710 2# ‡a CMX, ‡e
säveltäjä. ‡t Isohaara ‡g (musiikkialbumi)

(Kansallisdiskografian esimerkki. Koosteen hakutieto erotuksena samannimekkeisen yksittäisen teoksen hakutiedosta)

Yhden säveltäjän musiikkiteosten koosteelle, jota ei tavallisesti tunneta tietyllä nimekkeellä, ensisijaiseksi nimekkeeksi merkitään koostetta kuvaava vakiintunut kokoava nimeke.

Jos kooste muodostuu säveltäjän kaikista teoksista, merkitään vakiintunut kokoava nimeke Teokset. Kootuiksi teoksiksi luetaan koosteet, jotka (julkaisuhetkellä) sisältävät  kaikki säveltäjän teokset tai joista käy ilmi, että niiden on tarkoitus sisältää kaikki teokset.

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
243 10 ‡a Teokset.

Jos kooste muodostuu kaikista säveltäjän tiettyä sävellystyyppiä edustavista teoksista, merkitään sävellystyypin nimestä muodostettu vakiintunut kokoava nimeke. Sävellystyyppitermi valitaan mahdollisuuksien mukaan Metatietosanastossa olevasta sävellystyyppien nimien listasta.

100 1# ‡a Schubert, Franz, ‡d 1797-1828, ‡e säveltäjä.
243 10 ‡a Laulut

Jos kooste muodostuu yksittäistä sävellystyyppiä edustavista, tietylle kokoonpanolle sävelletyistä teoksista, lisätään tieto esityskokoonpanosta vakiintuneen kokoavan nimekkeen perään. Esityskokoonpanotermi valitaan mahdollisuuksien mukaan Suomalaisesta esityskokoonpanosanastosta.

100 1# ‡a Chopin, Frédéric, ‡e säveltäjä.
243 10 ‡a Poloneesit, ‡m piano

Jos kooste muodostuu kaikista säveltäjän tietylle esityskokoonpanolle säveltämistä teoksista, jotka eivät kuitenkaan edusta yksittäistä sävellystyyppiä, merkitään kokoonpanoa yleisesti kuvaava vakiintunut kokoava nimeke. Esityskokoonpanotermi valitaan mahdollisuuksien mukaan Suomalaisesta esityskokoonpanosanastosta.

100 1# ‡a Rautavaara, Einojuhani, ‡e säveltäjä.
243 10
‡a Orkesterimusiikki

Jos esityskokoonpano ilmenee nimekkeestä (ks. suomalaisten kirjastojen linjaukset RDA:n kohtaan 6.28.1.9.1), se jätetään merkitsemättä.

100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian, ‡d 1685-1750, ‡e säveltäjä.
243 10 ‡a Messut

Jos kooste on epätäydellinen, lisätään vakiintuneen kokoavan nimekkeen tai tätä mahdollisesti seuraavien esityskokoonpanon, musiikkiteoksen numeroinnin ja/tai sävellajin jälkeen sana Valikoima. Muut lisäelementit (teokseen liittyvä ajankohta, teoksen alkuperään liittyvä paikka ja/tai teoksen muu erottava ominaispiirre) merkitään tarvittaessa sanan Valikoima jälkeen. Numeroitujen teosten sarjan peräkkäisiä teoksia sisältävistä julkaisuista ei käytetä ”Sinfoniat, nro 2-3” -tyyppisiä kirjauksia, vaan niiden tilalla käytetään muotoa ”Sinfoniat. Valikoima”.

100 1# ‡a Aho, Kalevi, ‡e säveltäjä.
243 10 ‡a Sonaatit, ‡m harmonikka. ‡k Valikoima

100 1# ‡a Haydn, Joseph, ‡e säveltäjä.
243 10 ‡a Sinfoniat. ‡k Valikoima (Lontoon-sinfoniat)

Jos kaikilla musiikkiteosten koosteen sisältämillä teoksilla on vähintään yksi yhteinen säveltäjä, tämä merkitään osaksi koosteen auktorisoitua hakutietoa.

Jos musiikkiteosten kooste sisältää useamman säveltäjän teoksia, sen auktorisoitu hakutieto muodostetaan koosteen ensisijaisesta nimekkeestä.

110 2# ‡a Hurriganes, ‡e esittäjä.
245 10 ‡a Roadrunner / ‡c Hurriganes.
730 02 ‡a Roadrunner.


Jos useamman säveltäjän musiikkiteosten koosteella ei ole kokoomanimekettä, sen jokaisesta teoksesta muodostetaan hakutieto.Musiikkiteoksen osan tai osien auktorisoitu hakutieto

RDA 6.28.2

Musiikkiteoksen osan auktorisoitu hakutieto koostuu koko teoksen auktorisoidusta hakutiedosta ja tätä seuraavasta osan ensisijaisesta nimekkeestä. Musiikkiteoksen osan ensisijaisen nimekkeen merkitsemisessä noudatetaan edellä mainittuja musiikkiteoksen ensisijaisen nimekkeen merkitsemisen ohjeita.

100 1# ‡a Verdi, Giuseppe, ‡e säveltäjä.
240 13 ‡a La Traviata. ‡n Atto 3o

Jos osan numeroon ei liity mitään yleistermiä, merkitään numeron edelle termiä ”numero” vastaava lyhenne koko teoksen ensisijaisen nimekkeen kielellä (esim. Nro, No., Nr., N.).

100 1# ‡a Brahms, Johannes, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Ungarische Tänze, ‡n WoO1. ‡n Nr. 5

Jos jokainen osa identifioidaan sekä numerolla että omalla nimekkeellä tai muulla sanallisella määreellä, merkitään joko
a) pelkkä nimeke tai muu sanallinen määre tai
b) sekä numero että nimeke tai muu sanallinen määre, mikäli osien numeroita pidetään tärkeänä osien identifioimiseksi.

100 1# ‡a Brahms, Johannes, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a
Fantasiat, ‡m piano, ‡n op116. ‡n Nro 1, ‡p Capriccio, d-molli

Jos kuvailtava osa on osa laajempaa musiikkiteoksen osaa, merkitään suppeamman osan ensisijaisen nimekkeen edelle laajemman osan ensisijainen nimeke. Jos laajemman osan ensisijainen nimeke ei ole erottuva, se merkitään vain, jos sitä tarvitaan suppeamman osan identifioimiseen.

100 1# ‡a Verdi, Giuseppe, ‡e säveltäjä.
240 13 ‡a La Traviata. ‡n Atto 3o. ‡p Preludio


Kuvailun kohteena olevat, peräkkäin numeroidut osat voidaan merkitä yhteisesti (ks. RDA 6.2.2.9.2).

100 1# ‡a Prokofjev, Sergei, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Sonaatit, ‡m viulu, piano, ‡n nro 2, op94b, ‡r D-duuri. ‡n Osa 1-2


Identifioitaessa kahta tai useampaa musiikkiteoksen osaa, joita ei ole numeroitu peräkkäin, muodostetaan osille yhteinen auktorisoitu hakutieto, jossa osien yhteiseksi vakiintuneeksi kokoavaksi nimekkeeksi merkitään sana Otteita.  Yksittäisen otteen kohdalla käytetään sanaa Ote.

100 10 ‡a Merikanto, Oskar, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Elinan surma. ‡p Otteita

100 10 ‡a Mustonen, Olli, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Fantasiat, ‡m piano, jousiorkesteri. ‡p Ote

100 10 ‡a Beethoven, Ludwig van, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Konsertot, ‡m viulu, orkesteri, ‡n op61, ‡r D-duuri. ‡p Allegro ma non troppo. ‡p Ote; ‡o sovitettu, alttosaksofoni, piano
(Eri kokoonpanolle sovitettu lyhennelmä teoksen osasta)

Kuitenkin, jos osat muodostavat kokonaisuuden, jonka säveltäjä on nimennyt sarjaksi, merkitään osille yhteinen termi Sarja.

100 1# ‡a Madetoja, Leevi, ‡d 1887-1947, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Pohjalaisia, ‡n op45. ‡p Sarja
Musiikkiteoksen ekspression auktorisoitu hakutieto

RDA 6.28.3


Musiikkiteoksen tai musiikkiteoksen osan tietyn ekspression auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen tai teoksen osan auktorisoidusta hakutiedosta ja tätä seuraavista ekspression identifioimiseen tarvittavista elementeistä. Tällaisia elementtejä ovat sisältötyyppi, ekspressioon liittyvä ajankohta, ekspression kieli ja ekspression muu erottava ominaispiirre.

Elementtejä merkitään seuraavassa järjestyksessä niin paljon kuin on tarpeen ekspression erottamiseksi teoksen muista ekspressioista:
1) ekspression muu erottava ominaispiirre (lukuun ottamatta sovitusmerkintöä, ks. kohta 3)
2) ekspression kieli (käännöksen kieli; kansallisdiskografiassa myös alkukieli, jos teoksesta on muunkinkielisiä ekspressioita)
3) sovitusmerkintö
4) sisältötyyppi (kansallisdiskografiassa)
5) ekspressioon liittyvä ajankohta (kansallisdiskografiassa).

Seuraavat tiedot merkitään aina kun mahdollista: luonnokset, kuoropartituuri, pianopartituuri, stemma, käännöksen tai soitinteokseen lisätyn sanoituksen kieli, sovitus.

1) ekspression muu erottava ominaispiirre
Jos ekspressio koostuu yhdestä tai useammasta sävellysluonnoksesta, merkitään termi luonnoksia.

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Kyllikki, ‡n op41 ‡s (luonnoksia)

Partituurin tai stemman muodosta voidaan käyttää seuraavia termejä tämäntyyppisten ekspressioiden erottamiseksi toisistaan: johtoääni, kuoropartituuri, partiselli, partituuri, partituurin tiivistelmä, pianopartituuri, stemma (esim. stemma, viulu).

100 1# ‡a Bizet, George, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Carmen. ‡s Pianopartituuri

Myös muita ekspression erottavia ominaispiirteitä voidaan merkitä erottamaan ekspressio muista ekspressioista.

100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian, ‡d 1685-1750
24014 ‡a Die Kunst der Fuge, ‡n BWV1080. ‡n Nro 14, ‡p Contrapunctus 14 ‡s (täydennetty : Aho)

2) ekspression kieli

100 1# ‡a Bizet, Georges, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Carmen, ‡l ranska
100 1# ‡a Bizet, Georges, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Carmen, ‡l italia
(Kansallisdiskografian esimerkki. Kaksi erikielistä ekspressiota samasta teoksesta, joista ensimmäinen on alkukielinen)

100 1# ‡a Abreu, Zéquinha de, ‡d 1880-1935, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Tico-tico, ‡l suomi, ruotsi, englanti; ‡o sovitettu
(Kansallisdiskografian esimerkki. Ekspressio sisältää useita kieliä)

100 ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
240 ‡a Julvisa, ‡n op1, nro 4, ‡l ruotsi

(Kansallisdiskografian esimerkki. Teoksesta on ekspressioita useilla eri kielillä, joten myös alkukielisen ekspression hakutietoon merkitään kieli.)
240 ‡a Julvisa, ‡n op1, nro 4

(Sibelius-Akatemian esimerkki. Alkukieltä ei merkitä.)

3) ekspression muu erottava ominaispiirre: sovitusmerkintö
Taidemusiikissa merkitään teoksen alkuperäisestä soitinnuksesta poikkeavat sovitukset. Esityskokoonpano merkitään termin sovitettu jälkeen noudattamalla teoksen esityskokoonpanon merkitsemisestä annettuja ohjeita. Sävellajin muutos voidaan merkitä sovitustiedoksi, jos alkuperäisteoksen (sovituksesta poikkeava) sävellaji on merkitty teoksen auktorisoidun hakutiedon yhteyteen. Jos on tarvetta erottaa eri sovitukset samalle kokoonpanolle, merkitään sovittaja sovitusmerkinnön jälkeen vinoviivalla erotettuna. Nuottiaineistossa pelkkä sovitettu tarkoittaa melodiaa ja sointumerkkejä tai yksinkertaista piano/kosketinsoitinversiota.

100 1# Schubert, Franz, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Am Tage Aller Seelen, ‡n D343; ‡o sovitettu, viulu, alttoviulu

Termiä sovitettu käytetään ilman kokoonpanoa ilmaisevaa tarkennusta silloin, kun kuvailun kohteena on alkuperältään taidemusiikkisävellyksestä tehty populaarimusiikkisovitus. Samoin toimitaan silloin, kun soitinteos on sovitettu populaarimusiikkiin kuuluvaksi lauluksi.

Kansallisdiskografian käytäntö: Merkintää sovitettu, instrumentaali käytetään silloin, kun kuvailtavana on aineisto, joka on alun perin laulu ja josta on tehty populaarimusiikin soitinsovitus.

100 ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
240 ‡a Julvisa, ‡n op1, nro 4, ‡l suomi; ‡o sovitettu, mieskuoro
(Kansallisdiskografian esimerkki)

100 ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
240 ‡a Julvisa, ‡n op1, nro 4; ‡o sovitettu, trumpetti, puhallinorkesteri

100 ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
240 ‡a Julvisa, ‡n op1, nro 4; ‡o sovitettu, instrumentaali
(Kansallisdiskografian esimerkki)

100 ‡a Denza, Luigi, ‡e säveltäjä.
240 ‡a Funiculi, funicula; ‡o sovitettu, viulut (2), alttoviulu, sello

100 ‡a Denza, Luigi, ‡e säveltäjä.
240 ‡a Funiculi, funicula; ‡o sovitettu, instrumentaali
(Kansallisdiskografian esimerkki) 

4) sisältötyyppi

HUOM. Alla olevat esimerkit noudattavat kansallisdiskografian käytäntöä ekspressiokohtaisten hakutietojen muodostamisesta.

100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian, ‡d 1685-1750, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Sarjat, ‡m luuttu, ‡n BWV996, ‡r e-molli. ‡h Nuottikirjoitus

100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian, ‡d 1685-1750, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Sarjat, ‡m luuttu, ‡n BWV996, ‡r e-molli. ‡h Esitetty musiikki

Sisältötyyppiä esitetty musiikki voi tarvittaessa tarkentaa esittäjän nimellä.

100 1# ‡a Adler, Richard, ‡e säveltäjä.
240 14 ‡a The pajama game. ‡p Hernando's hideaway, ‡l suomi. ‡h Esitetty musiikki (Rahkonen)

100 1# ‡a Adler, Richard, ‡e säveltäjä.
240 14 ‡a The pajama game. ‡p Hernando's hideaway, ‡l suomi. ‡h Esitetty musiikki (Laila Kinnunen)

100 1# ‡a Adler, Richard, ‡e säveltäjä.
240 14 ‡a The pajama game. ‡p Hernando's hideaway, ‡l suomi. ‡h Esitetty musiikki (Santeri Kinnunen)

5) ekspressioon liittyvä ajankohta

HUOM. Alla olevat esimerkit noudattavat kansallisdiskografian käytäntöä ekspressiokohtaisten hakutietojen muodostamisesta.

100 1# ‡a Pembroke, Jim, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Tombstone valentine. ‡h Esitetty musiikki (Wigwam).
‡f 1970

100 1# ‡a Pembroke, Jim, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Tombstone valentine. ‡h Esitetty musiikki (Wigwam). ‡f 1993

  • No labels