Kuvailustandardiryhmän kokous

Aika

klo 14.15-15.45

Paikka 

Zoom-etäyhteys kokouskutsussa


Osallistujat


Maria Kovero, Helsingin yliopisto
Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopisto
Saijamari Pakkala, Tampereen kaupunginkirjasto
Minna Kantanen, Kansalliskirjasto
Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia (klo 15.20 asti) 
Anna Tuominen, Kansalliskirjasto (sihteeri)

Poissa


Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto
Mervi Kivirinta, Diak
Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto (PJ)

Käsitellyt asiat

 • Syksyn 2024 kokousaikojen sopiminen: jos ti-ipv loppumisaika klo 15.45. Ehdotukset tiistai-iltapäiviksi 14.15-15.45: 27.8., 10.9., 1.10., (Koulujen syyslomat: Helsinki 14.10.-18.10.), 22.10., 5.11., 19.11., 3.12. (=7 kokousta). Päätettiin nämä ajat.

 • Kuvailun tiedotuspäivän 29.5.2024 tunnelmia. Päivään oltiin tyytyväisiä ja todettiin sen olevan tärkeä mahdollisuus myös keskittyä kuvailuasioihin täyden päivän ajaksi.
  Toki tulossa myös tallenteet, jotka jaetaan avoimesti Kansalliskirjaston YouTube -kanavalla. Jo tiedotuspäivän osallistujamäärä (n. 280) myös kertoo kuvailuaiheiden tärkeydestä kirjastokentällä ja laajasta kiinnostuksesta. 

  Keskusteltiin mm. opinnäytetyöesityksen inspiroimana akateemisen tutkimuksen ja käytännön kuvailutyön suhteesta ja siitä, kuinka tärkeää olisi saada enemmän tuoretta tutkimustietoa ja teoriaa työmme perustaksi.
  Myös kansainvälisiä esiintyjiä voisi ehkä joskus olla mahdollista pyytää.
  Osman ja Moonan esityksessään mainitsemasta automaattisen kuvailun kokeilun pilotoinnista oltiin kiinnostuneita: haluttaisiin kuulla lisää siitä, mitä käytännössä kokeillaan. Haetaanko koeaineistoksi opinnäytetöitä? 
  Kenties vanhempaa aineistoa, josta ei vielä ole mitään metatietoja toisin kuin esim. nykyisin ilmestyvistä väitöskirjoista, joiden kohdalla esim. automaattinen tekijöiden tunnistus ei välttämättä ole tarpeellista? 

  Keskusteltiin kuvailukoulutuksen tilanteesta ja työn arvostuksesta, joka vaihtelee paljon organisaatiosta toiseen. Samoin se, saadaanko esim. eläköityvien tilalle uusia osaajia
   ja miten saadaan ylläpidettyä myös uusien työntekijöiden perehdyttämiseen tarvittavaa kuvailuosaamista kullakin työpaikalla.
  Todettiin metatieto-osaamisen ja standardien tuntemuksen joka tapauksessa olevan entistä tärkeämpää yhteentoimivuuden toteuttamiseksi linkitetyn datan ympäristöissä.
  Ymmärrystä metatiedosta tarvitaan myös muissa kuin kuvailuun liittyvissä kirjastotöissä.


 • Pohjoismaisen RDA-kokouksen 14.5.2024 kuulumiset. Anna ja Minna esittelivät lyhyesti Ruotsin ja Tanskan omista ratkaisuista ja suunnitelmista kuultua ja yhdessä pohdittuja kysymyksiä.
  Eri Pohjoismaissa on jonkin verran erilaisia ratkaisuja mm. ekspressiotason käytöstä ja Tanskassa myös edelleen oma MARC-versio.

 • Yleisten kirjastojen neuvoston metatietoryhmän ajankohtaiset asiat: Saijamari kertoi kuulumisia.
  Muun muassa Melindan muutosten aikataulut vaikuttavat projektin etenemiseen. Projektilla on nyt rahoitus tämän vuoden loppuun. 
  Kuvailun keskittämisen suunnitelmia eri kirjastoissa/kimpoissa seurataan, samoin Quria-järjestelmän uusia käyttöönottoja ja järjestelmäuutisia yleisesti.
  Kusti seuraa ryhmän toimintaa mielenkiinnolla myös tulevaisuudessa.

  Saijamari kertoi myös PIKI-kirjastojen kuvailutyön organisoinnista ja työn keskittämisen tuomista hyödyistä (kaikki kimpan Melindaan liittyvä kuvailu tehdään nykyisin Tampereen kaupunginkirjastossa.)

 • Linkitetyn kirjastodatan projektin ja LIKI-yhteistyöryhmän kuulumisia. Minna ja Hannu kertoivat kuulumisia ryhmän ensimmäiseltä kaudelta: kevään aikana ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja työ on saatu käyntiin.
  Keskusteltiin ryhmän edellisessä kokouksessa käsitellyistä väitöskirjojen kuvailutietoihin liittyvistä kysymyksistä. 
  Niiden parissa työ jatkuu ja kysymykset menevät nyt Kumean käsittelyyn.

 • Muuta: BIBFRAME Workshop in Europe Helsingissä 17.-18.9. Kiinnostuneet tervetulleita mukaan!

 • Mahdollinen lähikokous syksyllä: palataan tähän. Jos pidetään, niin tähän pidempi kokous / erityisohjelmaa.


Kiitokset kevätkaudesta ja hyvää kesää!

 • No labels