Kuvailustandardiryhmän kokous

Aika
klo 14.05-16.00


Paikka
Zoom-etäyhteys


Paikalla

Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto (puheenjohtaja)
Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto
Minna Kantanen, Kansalliskirjasto
Mervi Kivirinta, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto (klo 15.30 asti) 
Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto
Anna Tuominen, Kansalliskirjasto (sihteeri)
Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kirjasto
Reeta Niemi, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

Poissa

Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopiston kirjasto / Avoimen tiedon keskus

Asialista

  • Jyväskylän yliopiston kokeilut tutkimusdatan metatiedon automaattisesta täydentämisestä takautuvasti / Hannu : aihe siirretään myöhemmäksi (kesäkuu?)
  • Selvitys verkkokirjakauppojen valmiin metatiedon saamisesta 3AMK-kirjastojen (Laurea, Metropolia ja Haaga-Helia) kohajärjestelmiin (Aleph mukaan lukien) / Eeva : asia on kilpailutuksen takia edelleen kesken, siirretään myöhempään.
  • Kuulumisia EURIG-kokouksesta, johon Marja-Liisa osallistui Ateenassa toukokuun alussa: palataan seuraavassa kokouksessa.
  • Automaattisen bibliografisen kuvailun tason ehdotus saatiin valmiiksi lähtemään kommenttikierrokselle (Marja-Liisa lisää dokumentin Kustin kommentoinnit-osion alasivulle ja laittaa sitten viestin ryhmille.) 
  • RDA:n käyttäjäyhteisöjen tarkennettujen ohjeiden käsittelyä jatkettiin keskustellen mm. teosauktoriteetteihin ja uskonnollisiin toimijoihin liittyvistä kysymyksistä. Edettiin manifestaation hakutietojen ohjeissa.
  • Seuraava kokous KAVIssa 23.5., myös etäyhteysmahdollisuus.  • No labels