Kuvailustandardiryhmän kokous

Aika
24.1.2023 klo 14.05-16.00

Paikka
Zoom-etäyhteys


Osallistujat

Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto (puheenjohtaja)

Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto

Minna Kantanen, Kansalliskirjasto

Mervi Kivirinta, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto 

Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto

Anna Tuominen, Kansalliskirjasto (sihteeri)

Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopiston kirjasto / Avoimen tiedon keskus

Poissa

Reeta Niemi, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kirjasto

Käsitellyt asiat

  • Vuoden 2023 kokousaikojen varmistaminen. Vahvistettiin kokousajat: 

    7.2.,  28.2. 14.3, 28.3., 18.4., 9.5., 23.5. ja 6.6.  klo 14.05-16.00

  • Vuoden 2022 raportti
  • Vuoden 2023 toimintasuunnitelma
  • Puhis-kokouksen 24.1. asioiden käsittely: mm. viestintäforumin jatko. Todettiin vastauksena kommentointipyyntöön, että Kustille sopii kuvailuryhmien esityslistojen KK:n forumilla julkaisemisesta luopuminen.

Seuraavaan kokoukseen: 

  • No labels

1 Comment

  1. Kohta RDA:n linjausten ja käyttäjäyhteisöjen tarkennettujen ohjeiden työstäminen