RDA-työt: 

 • Linjaukset ja soveltamisprofiilit uuteen RDA:han lukuihin
  • Guidance:
   • Lähetetään kuvailutasot muiden asiantuntijaryhmien kommentoitavaksi: 2021/tammikuu: OK
   • Päivitetään kuvailutasot valmistuneiden linjausten pakollisuuksien mukaiseksi: 2021/kesäkuu: OK
    • Pyydetään kommentit syyskuun loppuun mennessä: 2021/lokakuu
   • Arvioidaan Guidance-osion muiden linjausten tarve: 2021/helmikuu-huhtikuu: OK
  • Resources: 
   • Tarkastetaan Resources-osion linjaustarve: 2021/syyskuu
  • Ajanjakso:
   • Tarkastetaan Ajanjakson linjaukset: 2021/maalis-huhtikuu: OK
  • Paikka:
   • Tarkastetaan Paikan linjaukset: 2021/syyskuu
  • Kuvailuentiteettien rajat: kuvailuentiteettienrajat_Kusti.xlsx : 2021/syyskuu
   • Mihin tulokseen kuvailuryhmät tulivat? → tehdään linjaukset RDA:n entity boundaries -lukujen kohdalle

Kansainvälisten kuvailun periaatteiden (ICP) uudistaminen:

 • Kommentoidaan uutta versiota: 2021?

Kuvailevaan metatietoon vaikuttavaan muuhun metatietoon ja muihin standardeihin perehtyminen 

 • Tutkimusdatan ja museoaineiston kuvailun yhteydet kirjastojen kuvailustandardeihin (Hannu M.): 2021/syyskuussa?
  • Pitäisikö Kustin tukea jotenkin tutkimusdatan kuvailua? Jos kyllä, niin miten?
 • Mistä ISO tms. -standardeista pyydetään esittely tai tilannekatsaus (Juha Hakala): 2021/syyskuu-lokakuu
  • mm. julkaisujen ulkoasun standardi

Kuvailun rakennemuutoksen edistäminen

 • Melindan alustan vaihtamisen seuranta: 2021/syksy
 • Erilaisten kuvailun tuotantoympäristöjen ja kuvailutyökalujen seuranta (esim. wikibase): 2021/syksy

Eri tallennusformaattien yhteentoimivuuden tukeminen: 

 • Pyritään edistämään kaikenkattavien mappausten muodostamista eri formaattien ja tietomallien välillä, esim. VMF-ontologian avulla → 2022/syksy

Automaattisesti tuotetun kuvailevan (bibliografisen) metatiedon laatuvaatimusten määrittely:

 • Pyydetään esittely automaattisen kuvailun tilanteesta: mm. puheen tunnistus, kuvan tunnistus, digitoinnin yhteydessä tuotettava metatieto, Annif: 2021/maaliskuu: OK
 • Sisku hoitaa sisällönkuvailun automatisoinnin hyötyjen arvioinnin esim. tietyn aineistoryhmän osalta: testaavat Finto AI:tä
 • Muodostetaan käsitys ja laaditaan suositus automaattisen kuvailun laadusta (minimitaso): 2021/syksy

Metatietosanaston kehittäminen: 2021/syksy - 2022/kevät

 • Miten tukee uuden RDA:n käyttöönottoa? Toteutuuko RDA:n kirjain ja henki esim. suhdetermien ihmisystävällisyyden osalta?
 • Pyydetään Matti Pitkälä vierailulle: 2021/syksy

Eri verkostoissa tehtävien yleisten kuvailulinjausten yhteentoimivuudesta huolehtiminen kuvailustandardinäkökulmasta

 • Ongelmien esiinnosto ja syiden selvittäminen kuvailuryhmien yhteiskokouksissa
 • Tuodaan Kustin kokoukseen konkreettisia esimerkkejä tarvittaessa
 • No labels