Aika: 10.3.2020 klo 10-15

Paikka: Reenpää-kokoelmahuone A205a (huom. ei kahvittelumahdollisuutta), kokoontuminen Yliopistokatu 1:n ovella

Paikalla:

 • Mervi Kivirinta, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto (etänä)
 • Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kirjasto (etänä, klo 13-15)
 • Maria Kovero, Helsingin yliopiston kirjasto (etänä, klo 10-12)
 • Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopiston kirjasto
 • Reeta Niemi, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
 • Minna Kantanen, Kansalliskirjasto
 • Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto, puheenjohtaja ja sihteeri

Poissa:

 • Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto


Muistio:

 • Valmistauduttiin kuvailuryhmien yhteiseen työpajaan 31.3.2020 sopimalla työpajan teemojen kommenteista/kysymyksistä ja kommenttien/kysymysten esittäjistä. Kusti esittää alla olevat kysymykset/kommentit työpajan keskusteluosioissa:
  • Metatietosanastoon liittyviä haasteita/näkökulmia:
   • Mikä on Metatietosanaston teoksen muototermien suhde SLM-termeihin?
   • Miksi tarvitsemme 2 termilistaa samasta asiasta?
   • Missä tilanteessa sovellamme näitä 2 termistöä?
   • Maria Kovero esittää Kustin yo. kysymykset ja havainnollistaa kysymyksiä esimerkein.
  • Kokemukset/näkökulmat uuteen RDA:han liittyen:
   • Aikataulu linjausten muodostamiseen on haasteellinen.
   • Uusi RDA tuntuu edelleen vieraalta.
   • AMK-kirjastojen kommentit tulossa...
   • Eeva Klinga-Hyöty ja Mervi Kivirinta esittävät Kustin/AMK-kirjastojen kommentit.
  • Finna-keskustelussa esiin nostettava asia:
   • Teosavain on hyvä väliaikaisratkaisu ennen kuin teosten kuvailu saadaan käyntiin: teosavain kannustaa kuvailijoita merkitsemään teosviittauksia jokaiseen bibliografiseen tietueeseen.
   • Voisiko Finnassa näytettävät kentät miettiä kokonaisvaltaisesti?
   • Voisiko Finnaan pääsyllä motivoida museoita ja arkistoja yhtenäistämään kuvailua?
   • Reeta Niemi esittää Kustin kommentit.
  • YSA/YSO-keskustelussa esiin nostettava asia:
   • Kustilla ei kommentoitavaa YSA/YSO-asiaan.
 • Jatkettiin uuden RDA:n linjausten käsittely:
  • Määriteltiin uuden RDA:n kuvailutasoja nykyisten RDA-kuvailutasojen ja kuvailumahdollisuuksien pohjalta.
 • No labels