Kokousmuistio

10. joulukuuta 2019 klo 10-12

Paikalla: Mari Isokoski, Maria Kovero etänä klo 10-11, Tarja Mäkinen, Juha Piukkula, Marjut Puominen, Tatja Pusa (pj/siht), Jarmo Saarti

Kuvailustandardiryhmä osallistui 19. marraskuuta Kansalliskirjastossa pidettyyn kuvailun asiantuntijaryhmien yhteiskokoukseen. Muistiinpanoja kokouksesta on luettavissa tästä.


Kuvailun asiantuntijaryhmät päättävät keväällä 2020 mahdollisen aikaontologian toteuttamisesta.

Kustin kanta aikaontologian perustamiseen:

Onko varsinainen ontologia tarpeen, vai voidaanko käyttää olemassa olevia sanastoja?

Tärkeintä on yhteinen konsensus, jota noudatetaan yhteisesti ajan merkitsemisen suhteen.

Aikaa käsiteltäessä on erotettava, milloin puhutaan aikajanasta, milloin aiheesta. Tarvitaan keskustelua ja ohjeistusta sen suhteen, milloin ajan merkitsemisessä käytetään vuosilukuja, milloin asiasanoja. Mahdollisen aikaontologian on myös huomioitava ajan monikulttuurinen ulottuvuus sekä tieteenalariippuvuus.

Kusti ehdottaa, että sisällönkuvailuryhmä käy läpi YSA:n aikamääritysohjeen ajankohtaisuuden. Olemassa olevaa ohjetta voisi noudattaa soveltuvin osin sekä päivittää tarpeen mukaan.


Esa-Pekka Keskitalo Kansalliskirjastosta kertoi tutkimusdatan ja kirjaston suhteesta. Esityksen diat ovat nähtävissä tästä.

Esityksen perusteella ryhmässä heräsi keskustelua tutkimusdataan liittyvistä käytännöistä ja Kuvailustandardiryhmän roolista näistä käytännöistä päätettäessä.


Ryhmä laati raporttia kuluneen vuoden toiminnastaan. Raportti on luettavissa tästä.


Vuoden 2020 kokousajat päätetään ryhmän uuden kokoonpanon varmistuttua.

  • No labels