KOKOUS PERUUNTUI

Käsiteltäviä asioita:

  • Uuden RDA:n tilanne + linjausten tekoprosessi: esitys, sivu
  • Palaute Kuvailun tiedotuspäivistä
  • Palaute kuvista Tiedonhallinnan ohjausryhmästä 28.11.
  • Ks. uudet linjaukset KSP:n sivulta
  • Ensi vuoden tosu
  • Tämän vuoden raportti 
  • Kuvailuryhmien yhteinen kokous 13.2. Aihe-ehdotukset?
  • Muuta?
  • No labels