Paikka: Kansallinen audiovisuaalinen arkisto KAVI, Sörnäisten rantatie 25 A, 5. krs

Asialistaa:

  • tunnistestandardit (mm. ISRC, ISNI) - Katerina Sornova
  • YSOn käsitemalli - Mikko Lappalainen
  • Kommentit kuviin kuvailuryhmien rooleista: KUVAT
  • 3R-alkukartoitusraportti
  • RDA Toolkitin kansallinen lisenssi: tilanne
  • Kuvailun tiedotuspäivät: tilanne
  • Seuraavan kokouksen suunnittelu: on yhteisiä asioita Kumean kanssa
  • No labels