Tehtäviä:

 • Uuden kokoonpanon nimittäminen: DL helmikuu
 • Kaksivuotiskauden painopisteiden määrittely: DL helmikuu
 • Verkkosivujen sisällön tarkastaminen: DL helmikuu
 • Raportointi Tiedonhallinnan orylle13.3.: puheenjohtaja tekee diat ja ryhmä kommentoi esitys: DL maaliskuu
 • Kuvailun keventäminen:  
  • Kevytversio RDA:sta julkaisualalle: DL lokakuu
   • Hyödynnetään Kansalliskirjaston työstöä asiasta
   • Julkaisu syksyllä
  • Helmikuun loppuun mennessä tulleiden kuvailuryhmien kommenttien käsittely: DL maaliskuu
  • Kuvailuryhmien työpajan järjestäminen 20.3.2018: DL maaliskuu
  • Webinaari kirjastoille toukokuussa: DL toukokuu 
  • Tiedottaminen kirjastonjohtajille ja muille kesäkuussa: DL juhannus
 • Seurataan kirjastojärjestelmän hankintatilannetta
 • Kuvailumanifesti työstäminen eteenpäin:
  • Julkaisu Tietolinjassa: DL helmikuu
  • Julkaisu Signumissa: DL helmikuu 
 • Kuvailun rakenteen kehittäminen:
  • Kommentoidaan Kansalliskirjaston työstöä asiasta: tiekartta ja kuvaus: DL huhtikuu
  • Teostietueiden tekemisen suunnittelu ja kannanotto teostietueiden tekemisen puolesta (kulttuuriperinnön näkyvyyden parantuminen, tavoitteena kansainvälinen teostietokanta): DL kesäkuu
  • Osmalta esittely Bibframe-muokkauksesta ja datan avaamisesta, tarpeet/vaatimukset metatiedon sisällölle, koko datan julkaiseminen kerran kuukaudessa BIBFRAMEn tarkempi käsittely ja vertaus RDA:han Osman johdolla: DL marraskuu  
  • Hulibin teostietueiden projekti: esittely: DL huhtikuu

 • Linkitetyn datan lisääminen auktoriteettitietueissa:
  • Suosituksen antaminen tunnisteiden lisäämisestä ja wikidatalinkkien lisäämiseen auktoriteettitietueisiin: odotetaan Kansalliskirjaston Toimijakuvailupalvelun toimenpiteitä 2018: DL kesäkuu
 • Kuvailuun vaikuttavien ISO/NISO/SFS/tms. -standardien käsittely
  • Ulla / Tanja Vienonen: DC-asiat ja ATT-tietomalli: DL syyskuu
  • Mikko: YSOn käsitemalli: DL joulukuu
  • Arkisto/museo: käsitemallit, järjestelmätilanteet, toimijakuvailuyhteistyö (Nimitietopalvelu): DL lokakuu
  • Heidi/Katerina: tunnistestandardit (mm. ISRC, ISNI): DL marraskuu
  • Juha:
   • ajankohtaiset
    • Tietohuoltokomitean ja muiden vaikutustahojen prosessien esittely → mahdollinen suunnitelma Standardipalvelun perustamiseksi Kansalliskirjastoon: DL toukokuu
    • Ajanilmauksien yhdenmukaistaminen, odotetaan RDA:n uuden version ratkaisua ajanjaksosta: DL maaliskuu
    • Kielikoodien soveltaminen: ISO 639-1  (kaksinumeroiset) / BCP 47 (mahdollistaa kielen ilmaiseminen lisäksi maantieteellisen kohdistuksen ja kirjoitusjärjestelmän kohdistuksen) käyttö kentässä 041:
     • Osma suosittelee BCP 47 (joka viittaa RFC-standardeihin) käyttämistä, mutta MARCin kiinteämittaiset kentät tai kirjastojärjestelmät eivät tue käyttöä
     • Kuvailustandardiryhmä voi antaa lausunto MACille, mutta odotetaan kansainvälistä MARC 21 -ratkaisua
     • Kuvailustandardiryhmä ei ota kantaa standardiin toistaiseksi: DL kesäkuu
   • tutkimusdatan standardien esittelyt, URN- ja PID-esittely: DL syyskuu 
 • RDA-kommentointiprosessi (Kuvailusääntöpalvelu selvittää, onko kommentointiprosessia v. 2018):
  • Kuvailusääntöpalveluun saapuneiden muutosehdotusten käsittely: DL toukokuu
  • Muiden maiden kommenttien käsittely: DL syyskuu
 • RDA:n uusi versio:
  • Prosessin suunnittelu ja muutosprosessin kuvaus (esim. termimuutosten osalta), hyödynnetään Kuvailusääntöpalvelun työstöä: DL huhtikuu 
  • Käännösten kommentointi: DL joulukuu
  • Linjausten ja esimerkkien päivitys: DL joulukuu
 • Ryhmän ja kuvailustandardien roolin selkeyttäminen:
  • Määritellään rooli kuvailun ekosysteemissä: DL joulukuu

  • Näkökulman laajentaminen KAM-yhteistyöhön, julkaisualalle, julkaisuarkistoihin ja tutkimusalalle: DL marraskuu

  • Kirjastojen rooli metatietomatkasaarnaajana jatkossa omissa kehysorganisaatioissa

  • Esittely Kuvailustandardiryhmästä AMKIT-konsortion kuvailun kehittämispäivässä 15.2.2018

  • Standardiosio kaikkiin keskeisiin metatietoa käsitteleviin seminaareihin: Kirjastoverkkopäivät, Kuvailun tiedotuspäivä jne.
  • Miten kuvattaisiin kuvailustandardien antamat reunaehdot ja hyödyt, esim. tapauskuvausten kautta: DL maaliskuu
 • Muun metatiedon ohjeistuksiin tutustuminen: 
  • Käyttöoikeusmetatiedot: vrt. RDA:n luku 4: linkki käyttöoikeusohjeeseen: https://www.kiwi.fi/x/i4VDAg: DL maaliskuu
  • Tekniset metatiedot: vrt. RDA:n luku 3: linkki teknisen metatiedon ohjeiseen: DL marraskuu
  • PAS-metatiedot: DL joulukuu 
  • Tutkimusdatan metatiedot: DL lokakuu 

 • No labels