Tehtävänkuva

Kuvailustandardiryhmä jalkauttaa kansainvälisiä kuvailustandardeja Suomeen yhteistyössä muiden kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa. Ryhmä osallistuu standardien kääntämiseen ja niistä tiedottamiseen Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun kanssa. Ryhmä vastaa standardeja koskeviin kommenttipyyntöihin Suomen osalta ja välittää kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kehittämisehdotukset kansainvälisiin kehittämisverkostoihin. Ryhmä toimii myös kuvailustandardiosaamista jakavana foorumina kirjastoille sekä muille muistiorganisaatiolle.

Kuvailustandardiryhmä vaikuttaa mm. seuraaviin kuvailustandardeihin:

 • RDA-kuvailusäännöt 
 • ISBD-kuvailusäännöt
 • Kuvailun kansainväliset periaatteet (ICP)
 • LRM-käsitemalli ja sen johdannaiset

Kokoonpano

 • Kaisa Hypen, Turun kaupunginkirjasto
 • Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto
 • Mari Isokoski, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Maria Kovero, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Tarja Mäkinen, Kansalliskirjasto
 • Juha Piukkula, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
 • Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto
 • Tatja Pusa, Kansalliskirjasto, ryhmän sihteeri
 • Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopisto
 • Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto, ryhmän puheenjohtaja

Viestintä

Ryhmä kokoontui 8 kertaa vuonna 2018 .

Ryhmän toimintaa esiteltiin AMK-kirjastojen kehittämispäivässä 15.2.2018 ja Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksessa 13.3.2018.

Kuvailun tiedotuspäivässä 23.-24.10.2018 (https://www.kiwi.fi/x/QRcYBQ) ryhmä kertoi kuvailun keventämisprosessin tuloksista.

Artikkelit kuvailevan metatiedon merkityksestä julkaistiin Tietolinjassa 1/2018 (Kuvailustandardiryhmä (Kaisa Hypen, Ulla Ikäheimo, Mari Isokoski, Maria Kovero, Tarja Mäkinen, Juha Piukkula, Marjut Puominen, Tatja Pusa, Jarmo Saarti, Marja-Liisa Seppälä) (2018). Katoavan tiedon jäljillä – metatietotyön merkitys digitalisoituvassa tietoyhteiskunnassa. Tietolinja, 2018(1). Pysyvä osoite: http://URN:NBN:fi-fe201802133366) ja Signumissa 2/2018 (Hypén, Kaisa & Piukkula, Juha & Saarti, Jarmo (2018). Metatietotyön uudet tuulet: dokumenttien kuvailun merkitys digiyhteiskunnassa. Signum 50(2):5 - 9).

Kotisivujen rakennetta päivitettiin.

Ryhmän kaksi jäsentä osallistui IFLA-konferenssiin elokuussa.

Tulokset

Ryhmä laati kuvailevan metatiedon merkitystä korostavan kirjoituksen, joka julkaistiin Signum- ja Tietolinja-lehdissä (ks. kohta Viestintä).

Ryhmä laati suosituksen RDA Toolkitin kansallisen lisenssin hankkimiseksi. Kansallinen lisenssi otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa.

Kevennyslinjaukset RDA-kuvailuun laadittiin yhteistyössä muiden kuvailun kansallisten asiantuntijaryhmien kanssa. Ryhmä myös tarkasti ja hyväksyi Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun tekemän RDA-kevytversion julkaisualalle. 

Ryhmä osallistui kuvailun kansallisten asiantuntijaryhmien työnjakoa ja roolia havainnollistavien kuvien piirtämiseen. Kuvat esiteltiin Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksessa 28.11.2018.

Vuoden 2018 kokouksissa tutustuttiin vierailevien asiantuntijoiden avulla mm. BIBFRAME-tietomalliin, YSOn käsitemalliin, ISNI- ja ISRC-tunnistestandardeihin sekä KAVIn toimintaan.

Kuvailustandardiryhmä ja Kumea pitivät yhteiskokouksen 16.10.2018, jossa keskusteltiin RDA-termien suomennoksista sekä kuvauksen laadinnasta kirjastometatietoon vaikuttavista tahoista, asiantuntijaryhmistä ja -palveluista.

 

 • No labels