Kokousmuistio 29.3.2017

Paikalla: Kaisa Hypen, Ulla Ikäheimo, Tarja Mäkinen, Juha Piukkula, Tatja Pusa siht, Jarmo Saarti, Marja-Liisa Seppälä pj

Kuvailustandardiryhmän suositus YSOn käyttöönotosta kirjastojen sisällönkuvailussa

Kuvailustandardiryhmältä odotetaan suositusta YSOn käyttöönotosta kirjastojen sisällönkuvailussa. Kuvailustandardiryhmä antaa lausuntonsa toukokuun alkuun mennessä. Vastaavia lausuntoja odotetaan myös sisällönkuvailun asiantuntijaryhmältä sekä Finna-työryhmältä.

Uuden kirjastojärjestelmän hankinta

Uuden kirjastojärjestelmän hankinta-aikataulu on viivästynyt 2 kk. Paraikaa ovat meneillään järjestelmän vaatimusmäärittelyt kuvailun osalta. Virallinen kommentointiaika on touko-kesäkuu. Tarjouspyynnöt jätetään marraskuun alussa, jolloin mukana olevat kirjastot ovat sitoutuneet hankintaan. Lopullista päätöstä Melindan tietojärjestelmän kilpailuttamisaikataulusta ei ole vielä tehty.

Kansalliskirjaston tietopalvelualan verkkostandardityöryhmä KATVE on käsitellyt kokouksessaan musiikin pääesittäjän RDA:n mukaista käsittelyä kirjastojärjestelmissä. Merkittäessä pääesittäjä 700-kenttään on ehdotettu poimintakoodia, jolla järjestelmä tunnistaa tämän päätekijäksi. Käsittely jatkuu Katveen seuraavassa kokouksessa. Uuden käytännön käyttöönotto vaatisi siirtymäaikaa. Violassa sekä Arscassa luetteloidaan musiikin pääesittäjä jo RDA:n mukaan. 

Käsiteltiin kuvailustandandardiryhmän edellisessä kokouksessa tekemän nimiösivun rajausta koskevan linjauksen herättämää kysymystä. Linjauksen mukaan ”nimiösivun kääntöpuoli sekä nimiösivua välittömästi edeltävä ja seuraava sivu tulkitaan osaksi nimiösivua”. Linjausta päätettiin tarkentaa seuraavasti: ensisijainen lähde on varsinainen nimiösivu. 

Yhtenä keinona kuvailun keventämiseksi käsiteltiin mahdollista asiasanojen määrän rajaamista tietueessa. Kansallisbibliografian taholta on toivottu ylärajaa asiasanojen määrälle tietueessa. Asiaa on aiemmin käsitelty sisällönkuvailun asiantuntijaryhmässä, joka ei nähnyt asiasanojen lukumäärän ylärajan määräämistä hyvänä ratkaisuna. Myöskään kuvailustandardiryhmä ei antanut suositusta asiasanojen määrän ylärajaksi. Toivottiin laajempaa keskustelua asiasanoituksen tarkoituksesta, kenelle kuvailua tehdään ja miten asiasanoja käytetään. Tuleva ontologia tuo kirjastojen asiakkaiden käyttöön esim. assosiatiivisia termejä. 

Kuvailun keventäminen 

Kuvailun tasot päätettiin jakaa kolmeen: minimitaso-välitaso-täydellinen taso. Minimitasolla kuvaillaan pelkät ydinelementit, välitasolla näiden lisäksi myös tällä hetkellä lisäydinelementeiksi linjatut elementit. Kuvailustandardiryhmä jatkaa RDA-tekstin läpikäymistä kuvailun keventämistä silmälläpitäen. Keventämisehdotukset saataneen käytyä läpi syksyn alkuun mennessä, minkä jälkeen ehdotukset annetaan kirjastojen kommentoivaksi. Keventämissuositukset pyritään julkaisemaan vuoden loppuun mennessä.

 

 

  • No labels