RDA-suomennos ja linjaukset

 • RDA-suomennos ja suomalaiset RDA-linjaukset löytyvät RDA Toolkit -palvelusta.
 • Suomalaisten kirjastojen linjaukset ovat omana kokonaisuutenaan RDA Toolkit -palvelun Tietolähteet-välilehdellä.
 • Linjaukset ovat myös linkitetty vastaaviin RDA-suomennoksen kohtiin: linkityksen merkkinä on kirjainlyhenne SKL harmaassa laatikossa. 
 • RDA:n mukaista kuvailua keventävät linjaukset sekä listaus ydinelementeistä kahdella kuvailutasolla löytyvät tästä
 • Huom! Vuoden 2018 linjausmuutokset poikkeuksellisesti ja väliaikaisesti täällä (RDA Toolkit ei ota vastaa sisällöllisiä muutoksen enää nykyiseen palveluun uuden RDA Toolkitin kehittämisen vuoksi)

Kansallinen RDA-sovellusohje

 • Linkki ohjeeseen:
  • sisältää mm. listan ydinelementeistä 
  • sisältää myös ohjeen työohjeiden tallentamiseen RDA Toolkitiin
 • Ohje löytyy myös RDA Toolkitin Työkalut-välilehdeltä Työohjeet-kohdasta nimellä FI Kansallinen RDA-sovellusohje

RDA:n käyttöön liittyvät muut ohjeistukset

 • RDA Toolkitin käytön esittely
 • RDA:n mukaisia termejä Metatietosanastossa
 • Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (Kumean) ohjeistus RDA:n mukaisen metatiedon tallentamisesta MARC21-formaatissa
 • MusaMelinda-ryhmän ohjeistus musiikin RDA-kuvailuun
 • Odotukset RDA:ta tukeville tietomalleille:
  • Dokumentin tarkoitus on kuvata niitä sisältölähtöisiä odotuksia, jotka tulevan metatiedon tuotantoympäristön (ml. tietomallin ja järjestelmäratkaisujen) pitää täyttää, jotta kansainvälinen ja kansallinen metatiedon yhteentoimivuus ja ekonominen tuotantoprosessi toteutuvat.

Ohjeiden päivittyminen 

 • RDA-sääntöteksti ja RDA-linjaukset:
  • RDA-sääntöteksti ja RDA-linjaukset päivittyvät kansainvälisen aikataulun mukaisesti vain 4 kertaa vuodessa: helmikuussa, huhtikuussa, elokuussa ja lokakuussa.
  • Kuvailusääntöpalveluun lähetetyt tekstikorjauspyynnöt tai linjauspäivitykset todentuvat RDA Toolkitissa vasta seuraavan päivityksen myötä.
  • Huhtikuun kansainvälisessä päivityksessä RDA-sääntötekstiin sisällytetään edellisenä vuonna hyväksytyt muutokset ja muita sisällöllisiä muutoksia.
  • Helmikuun, elokuun ja lokakuun kansainvälisissä päivityksissä RDA-sääntötekstiin sisällytetään vain pieniä muutoksia (ns. fast track -muutoksia).
  • Suomenkieliseen sääntötekstiin huhtikuun päivityksen muutokset sisällytetään 4 kuukauden kuluessa. Myös pienempien muutosten käännökset tehdään usein vain kerran vuodessa, kesäaikaan.
 • RDA-sovellusohje ja muut RDA-ohjeet:
  • RDA-sovellusohjetta ja muita RDA-ohjeita ei sido kansainvälinen päivitysaikataulu, vaan niitä päivitetään jatkuvasti.