Kuvailustandardien väliset mappaukset parantavat metatiedon yhteentoimivuutta. Mappaustyössä etsitään vastaavuuksia eri kuvailustandardien elementtien välille.

Yhteentoimivuutta lisää myös ohjeistuksen yhtenäistäminen tietojen valitsemisesta ja merkitsemisestä elementteihin elementtien. Tietojen yhteismitallistamista tukee samojen sanastojen käyttö kuvailustandardien rinnalla. 

Mappaus ISBN-keskuksen ennakkotietolomakkeen, ONIX:n ja RDA:n välillä

Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu ja Formaattipalvelu laativat ONIXia käyttäville ja ennakkotietoa tunnisteen saannin yhteydessä luovuttaville kustantajille tarkemmat ohjeistussuositukset. Mappauksessa ja ohjeistuksissa huomioitiin kansainvälisen ISBN-manuaalin, kevyt-RDA:n ja ONIX-formaatin vaatimukset. Ks. mappaus/ohjeistus-suositus (avaa taulukko EXCEL-ohjelmassa)

Mappaus ONIX-tuotetietolomakkeen ja RDA:n välillä

Kansalliskirjasto ja Kirjavälitys vertailivat kustantajille suunnatun Tuotetietolomakkeen ja RDA-kuvailusääntöjen vastaavuuksia kevyt-RDA:n pohjalta. Tuotetietolomakkeen ONIX-pohjaista ohjeistusta rikastettiin RDA:n suuntaan Kansalliskirjaston ehdotusten mukaisesti. Näin kustantajien tuottama kuvaileva metatieto on lähempänä kirjastojen metatietotarpeita. Ks. mappaus-taulukko (avaa taulukko EXCEL-ohjelmassa)

Mappaus MARC 21 -formaatista RDA:han

Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu on mapannut MARC 21 -formaatin bibliografisen tietueen kentät RDA:n (2018) elementteihin. Mappaus (avaa taulukko EXCEL-ohjelmassa) huomioi lähinnä Kansalliskirjaston kuvailussa käytetyt kentät.

Taulukkoa voi hyödyntää suunniteltaessa siirtymistä nykyisestä tietomallista (MARC 21) uuteen tietomalliin.

Mappaustaulukkoon liittyvää palautetta ja täydennyksiä otetaan mielellään vastaan. Kuvailusääntöpalvelun palveluosoite: kuvailusaannot-posti[ät]helsinki.fi  

Kuvailusääntöpalvelu jatkaa mappausta MARC 21-formaatin auktoriteetti- ja varastotietueiden osalta vuonna 2019.

 

  File Modified
Microsoft Excel Spreadsheet ISBN_RDA_ONIXennakkotieto.xlsx Mar 28, 2019 by Marja-Liisa Seppälä
PDF File KevytRDA2018.pdf Feb 20, 2019 by Marja-Liisa Seppälä
Microsoft Excel Spreadsheet KevytRDAOnixTuotetietolomake_julkaisuversio.xlsx Feb 20, 2019 by Marja-Liisa Seppälä
Microsoft Excel Spreadsheet MappausBibtietueRDA.xlsx Nov 23, 2018 by Marja-Liisa Seppälä
 

  • No labels