JATKUVA PÄIVITYS 2019 kesä -2020 kevät

Uutta RDA Toolkitin sisältöä ja käytettävyyttä päivitetään jatkuvasti kesästä 2019 kevääseen 2020. Normaaliin päivitystiheyteen, 4 kertaa vuodessa, palattaneen syksyllä 2020.


---

HUHTIKUU 2019

Uusi RDA on askeleen lähempänä valmistumistaan huhtikuun päivityksen myötä.

 • Huhtikuussa julkaistua tekstiversiota käytetään eri kielisten käännösten pohjana, joten tekstiin ei tänä vuonna tehdä enää suuria päivityksiä.
 • Valmis englanninkielinen versio (sekä suomenkielinen käännös) julkaistaan todennäköisesti ensi vuoden keväällä.
 • Katso yleisesittely uudistuvan RDA:n tilanteesta: Getting a Handle on the New RDA Toolkit

Huhtikuun päivityksen myötä keskeneräiset tekstikohdat ovat täydentyneet, kuten esim. ohjeet

 • isojen alkukirjainten käytöstä (capitalization Resources-osiossa)
 • aggregoitujen ja aggregoivien teosten ja ekspressioiden merkitsemisestä (Guidance-osiossa)
 • sarja-aineistojen käsittelystä (diachronic works Guidence-osiossa)
 • fiktiivisten tai ei-inhimillisten entiteettien merkitsemisestä (Guidance-osiossa)
 • tiedonhakijan tarpeista (user tasks Guidance-osiossa).

Uusina tekstiosuuksina ovat mm.

 • luvut aineistoentiteettien muutoksista (Describing a distinct work, Describing a distinct expression ja Describing a distinct manifestation Guidance-osiossa)
 • lista tiettyihin elementteihin tallennettavista termeistä (vocabulary encoding schemes Resources-osiossa).

Navigointityökalun kehittäminen uuteen RDA Toolkitiin on vielä kesken, mikä hankaloittaa tekstikohtien löytämistä etenkin, kun tekstin rakenne on hyvin erilainen kuin nykyisessä RDA Toolkitissa.

 • RDA Toolkitiin suunnitellaan graafista navigointinäkymää.
 • Väliaikaisratkaisuna ovat ns, breadcrumbs, eli jokaisen luvun otsikon yläpuolella ovat näkyvissä luvun yläluvut (jotka toimivat myös linkkeinä).

RDA Toolkitin hakutoimintoa on paranneltu:

 • Haun relevanssi nostaa hakutuloslistaukseen ensimmäiseksi elementin nimen.
 • Hakutuloksen rajaaminen elementteihin, entiteetteihin tai sanastoon toimii aiempaa paremmin.

Uusi RDA löytyy täältä: https://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web/

 • Uuteen RDA Toolkitiin pääsee kirjautumaan kansallisen lisenssin tunnuksilla, joita voi pyytää Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelusta: kuvailusaannot-posti (ät) helsinki.fi


---

MARRASKUU 2018

Uudistuvan RDA Toolkitin (https://beta.rdatoolkit.org/rda.web/) lokakuun päivityksessä keskeneräisiä tekstikohtia on täydennetty ja korjailtu mm. paikan kuvailuohjeiden osalta. Sääntötekstissä on kuitenkin vielä melko paljon keskeneräisyyttä. Viimeisimmän tiedon mukaan englanninkielinen RDA Toolkit on valmis huhtikuussa 2019.

Lokakuun päivityksessä RDA Toolkitin käytettävyyttä paranneltiin:

 • RDA-elementtien mappauksia MARC 21 - ja DublinCore-formaatteihin on lisätty
 • Oman käyttäjäprofiilin toiminnot - linkkien, muistiinpanojen ja kirjanmerkkien teko - onnistuu nyt myös IE-selaimella
 • Runsaat vaihtoehtoiset ohjeet (options) on ryhmittely selkeämmin kunkin ehdollisen sääntökohdan (condition) alle
 • Haku nykyisen RDA-sääntötekstin lukujen numeroiden ja MARC 21 -formaatin kenttänumeroiden perusteella on nyt mahdollista
 • Entiteetin elementtien ryhmittely entiteettien välisiin suhteisiin ja entiteetin attribuutteihin on poistettu
 • Metatiedon provenienssista (alkuperästä tms.) kertovat elementit (11 kpl) on kerätty omaksi kokonaisuudekseen. Provenienssitiedot antavat kirjastoissa tuotetulle metatiedolle kontekstin ja laatuleiman.

RDA Toolkitin seuraava päivitys on vuoden 2018 lopussa, jolloin suurin osa tekstistä pitäisi olla valmiina.

 

---

ELOKUU 2018

Uudistuvan RDA Toolkitin beta-versio julkaistiin kesäkuussa 2018 osoitteessa: https://beta.rdatoolkit.org/rda.web/
Beta-versioon kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin nykyiseen RDA Toolkitiin.

Beta-versio on vielä keskeneräinen ja täydentyy kolme kertaa ennen virallista julkaisua keväällä 2019.

 • Täydennykset tapahtuvat lokakuussa 2018, joulukuussa 2018 ja helmikuussa 2019. 
 • Suurin osa englanninkielisen sääntötekstin puutteista on luvattu korjata joulukuuhun 2018 mennessä.

 • Käyttöliittymää parannellaan vasta keväällä 2019.

 • Suomenkielinen käännös RDA:sta linjauksineen, esimerkkeineen ja sovellusprofiileineen julkaistaan näillä näkymin keväällä 2019.

Uuden RDA:n käyttöönoton aikataulusta päätetään tietokanta- ja organisaatiokohtaisesti.

Uutuuksia

RDA Toolkitin uudistus muuttaa RDA-tekstin rakennetta.

 • RDA:ssa on 4 tekstiosiota: Entities, Guidance, Resources ja Policies.   
 • Entities-osiossa on ohjeet 13 entiteetin (esim. teos) kuvailuun ja niihin sisältyvien elementtien (esim. teoksen ensisijainen nimeke) merkitsemiseen.
 • Useampaan entiteettiin liittyvät ohjeistukset löytyvät Guidance-osiosta.
 • Policies-osiossa ovat eri maiden linjaukset.
 • Resources-osiossa muita ohjeita, mm. työohjeet. 
 • Uuden rakenteen tavoitteena on mainita kukin ohje vain kerran, mistä johtuen teksti on täynnä viittauksia ja linkkejä.
 • Lukuja ei ole enää numeroitu.
  • Lukuihin viitataan elementtiviittausrakenteella: esim. Work: preferred title of work tarkoittaa teos-entiteetin lukua ja kohtaa, joka käsittelee elementtiä teoksen ensisijainen nimeke. 

Uusia entiteettejä on kuusi: nomen, paikka, ajanjakso (timespan), RDA-entiteetti, toimija ja yhteistoimija (collective agent). 

 • Entiteeteillä toimija, yhteistoimija ja RDA-entiteetti on toistaiseksi vain vähän vaikutusta käytännön kuvailuun. 
  • Ne ovat kokoavia tasoja RDA-kuvailusääntötekstissä. 
 • Nomen, paikka ja ajanjakso voivat muuttaa kuvailuprosesseja, jos ne otetaan koko laajuudessaan käyttöön.
  • Niiden käyttöä tullaan linjaamaan kansallisella tasolla (ks. tarkemmin kohdassa Linjattavia asioita).

Uusia elementtejä on noin 400, sisältäen uusien entiteettien elementit ja "vanhojen" entiteettien uudet elementit.

 • Teokseen ja ekspressioon on lisätty käsite Representative expression, joka tukee abstraktin ja vähän elementtejä sisältävän teoksen tunnistamista.
  • Representative expressionin elementit ovat ekspression kaltaisia mutta teoksen kuvailuun merkittäviä elementtejä.
 • Manifestaatio-entiteetin uudet elementit, Manifestation statements, tarkoittavat aineistosta jäljennettävien toisiaan (sisällöllisesti) lähellä olevien tietojen yhteismerkintää.
  • Esim. julkaisutiedot (publication statement) ovat kustantajan, kustannuspaikan ja julkaisupaikan tiedot yhdessä esitettynä.
  • Manifestation statementiin jäljennettävät tiedot löytyvät aineistosta usein myös fyysisesti lähekkäin, jolloin ne voidaan poimia kuvailuun koneellisesti kuvailun mahdollista automatisointia tukien.

Ehdottomien sääntöjen sijaan uusi RDA sisältää vaihtoehtoja, jotka tuovat RDA:n lisää joustavuutta ja sovellettavuutta, mutta vaatii aiempaa runsaampaa ohjeistamista.

 • Sovellusprofiilit (Application profiles) on uusi tapa linjata RDA:n käyttöä.
 • Sovellusprofiili antaa kuvailijalle suodatetun ja siten helpomman tavan lähestyä RDA:ta.
 • Kansallisen tason sovellusprofiileja kannattaa tehdä ainakin suomalaisten kirjastojen kuvailutasoista, aggregaattien kuvailusta ja uusien entiteettien käytöstä.
 • Lisäksi sovellusprofiileja tehtänee tietokanta- ja organisaatiokohtaisesti.

Linjattavia asioita

Elementtikohtaiset linjaukset tehdään linjattavan RDA-tekstikohdan yhteyteen.

 • Linjauksissa kerrotaan, mitä tekstin antamaa vaihtoehtoa noudatetaan.
 • Linjauksissa voi myös selkeyttää haasteellisia tekstikohtia.
 • Linjauksissa määritellään eri kuvailutasoille sisältyvät pakolliset elementit.
 • Kuvailun kansalliset asiantuntijaryhmät (Kusti, Kumea, Sisku ja Muusa) tekevät kaikkia suomalaisia RDA-kirjastoja sitovat kansallisen tason linjaukset vakiintuneen käsittelyprosessin mukaisesti.
 • Kansallisten linjausten lisäksi voidaan tehdä tietokanta- ja organisaatiokohtaisia linjauksia.

RDA:n uusien entiteettien (nomenin, paikan ja ajanjakson) käyttöönotto vaatii normaalia linjausprosessia monitahoisemman käsittelyn.

 • On huomioitava jo käytössä olevat kuvailuprosessit, palvelut ja standardit.
 • Kirjastojen lisäksi on huomioitava myös muut paikkojen ja ajanjaksojen kuvailua tekevät yhteistyötahot.
 • RDA mahdollistaa asteittaisen etenemisen uusien entiteettien käyttöönotossa.

Vaikutukset kuvailuun ja tiedonhakuun

Uusi RDA antaa mahdollisuuksia kattavampaan ja moniulotteisempaan kuvailuun ja tiedonhakuun, mutta nykyisissä järjestelmissä ja tietomalleissa ei voida toteuttaa kaikkia kuvailua tehostavia ja tiedonhakijaa tukevia uudistuksia. 

 • RDA mahdollistaa vaihtoehtoisilla kuvailutavoilla asteittaisen etenemisen kohti uutta kuvailu- ja tiedonhakuympäristöä.
 • Kaikkien kirjastojen ei tarvitse siirtyä samanaikaisesti uuteen kuvailuympäristöön.
 • Tulevaisuuteen nojaavana kuvailustandardina RDA tulee toimimaan yhteisenä nimittäjänä nykyisen ja tulevan kuvailuympäristön välillä, mm. mapattaessa ja konvertoitaessa metatietoja.  

Uuteen RDA:han liittyviä takautuvia konversiotarpeita ei ole kuvailusääntötekstin perusteella toistaiseksi havaittu.

 • Tilanne tarkastetaan uudestaan RDA Toolkitin lokakuun, joulukuun ja helmikuun päivitysten jälkeen.
 • Päätökset takautuvista konversioista tehdään organisaatio- ja tietokantakohtaisesti.

 

 • No labels