RDA in Europe -seminaari pidettiin etäyhteydellä 14.9.2021. Osallistujia oli yli100.

Europe communities, RDA and 3R: lightning talks on concerns, achievements and practical issues at different levels of implementation.

 • Ruotsin kansalliskirjasto:
  • Uudistuneen RDA:n käyttöönotto on viivästynyt pandemian ja organisaatiomuutoksen vuoksi.
  • Virallista päätöstä ja lisäresursseja odotetaan.
  • Uudistunut RDA sopii paremmin Libris-XL:ään.
  • Bibframe-pohjainen käyttöliittymä ei tue RDA:n täyttä käyttöä.
  • Libris-XL ei edelleenkään tue teosten kuvailua tai yhdistelyä.
 • Ranskan kansalliskirjasto:
  • Intermarc omana formaattina on nopeampaa kehittää kuin kansainvälistä BIBFRAMEa.
  • Intermarc on yhteensopiva ISO-2709 kanssa , mutta ei MARCin koodikenttiä tai indikaattoreita eikä myöskään jakoa bib-tietueeseen/auktoriteettitietueeseen.
  • Intermarcia testataan parhaillaan. Tulokset lupaavia.
  • Uudistunut RDA on vaarassa eriytyä eri maissa, sillä vaatii niin paljon kansallisia soveltamista.
  • Osa keskeisistä entiteettimäärityksistä on vielä kesken uudistuneessa RDA:ssa.
  • Ranskan versio RDA:sta on helpompikäyttöinen kuvailijalle, mutta perustuu pääasiassa alkuperäiselle RDA Toolkitille.
 • Kreikan kansalliskirjasto:
  • Suunnittelevat käyttöönottavansa wikibasen "auktorisoidun metatiedon" käyttöön
  • Konvertoivat MARC 21 -dataa RDA/RDF-muotoon wikibaseen
  • Pyrkivät sekä RDA:n että linkitetyn datan käyttöönoton edistämiseen
 • Tanskan kaupallinen kuvailuyksikkö (DBC):
  • Suunnittelee kuvailijan käsikirjan (hankbook) luomista, johon yhdistetään ohjeita liittyen MARCiin, RDA:han ja muihin kuvailustandardeihin ja -käytänteisiin
  • Ei vielä mahdollista ottaa RDA:ta käyttöön rahoituksellisten haasteiden vuoksi

Updates on 3R implementation: Updates on the case studies and documentation presented at RDA in Europe 2020.

 • British Library:
  • MARC RDA working group sopeuttaa MARCia uudistuneeseen RDA:han.
  • MARCiin tulossa vielä uusia RDA-kenttiä vuodenvaihteessa 2021-2022 liittyen mm. tietojen provenienssiin, edustaviin ekspressioihin.
  • Ei suunnitelmia mapata RDA:ta ja LRM:ään.
  • Uudistuneen RDA:n käyttöönotto heinäkuussa 2022. Pyritään mahdollisimman pieneen vaikutukseen käytännön kuvailussa.
  • Ei vielä päätöstä Alephin seuraajasta tai MARCin seuraajasta.
  • URIen ja tunnisteiden lisääminen kuvailussa: mm. ISNI ja RDA-suhteiden tunnisteet
  • Soveltamisprofiilit ovat MARC-formaatissa.
  • Käytössä learning hub -alusta koulutusta varten.
 • Saksankielisten kirjastojen DACH-käsikirja:
  • Uudistunut RDA otettiin paremmin vastaan erikoisaineistojen kuvailussa kuin peruskuvailussa.
  • Diakroniset teokset ja aggregaatit eivät tuo mitään uutta nykyisiin hakuliittymiin.
  • Koko RDA:n kääntämisen sijaan käännetään vain sanasto.
  • Kuvailijan käsikirjan avulla pyritään yksinkertaistamaan uudistuneen RDA:n ohjeita ja välttämään muutoksia kuvailussa.
  • Käsikirjassa vain tyypillisimmät kuvailutapaukset ja saksalaisen kulttuurin näkökulmasta.
  • Projekti valmistuu vuoden 2022 lopussa.
  • Käsikirja sisältää linkit RDA Toolkitiin ja toteutetaan wikibase-alustalla.
  • Käsikirja on myös pohjana RDA- koulutukselle.
  • Rakenne: elementtien kuvailu, ohjeistukset ja aineistotyypit.
 • No labels