EURIG on Euroopan maiden RDA-intressiryhmä, joka edistää RDA-standardin kansainvälistämistä. EURIG kansainvälisen RDA-kehittämisverkoston (RSC = RDA Steering Committee) jäsenenä nostaa esiin mm. monikielisyyteen liittyviä kuvailuhaasteita. Alasivuilla muistiipanoja EURIGin kokouksista.

Suomi on mukana EURIGin Editorial Committeessa, joka huolehtii käytännössä Euroopan maiden RDA-muutosehdotusten ja RDA-kommenttien työstämisestä ja lähettämisestä RSC:lle, sekä Executive Committeessa eli hallituksessa.

Lisätietoa EURIGista.

  • No labels