BIBFRAME workshop in Europe, 17.-18.9.2019 Tukholmassa

Euroopan BIBFRAME-verkoston järjestämän seminaarin sivu ja esitykset

Alla muistiinpanoja kahdesta seminaaripäivästä (kuvailun näkökulmasta):

 • Punaisella keskeiset/mielenkiintoiset asiat
 • Kursiivilla muistiinpanijan huomautukset


Esitykset 17.9.


BIBFRAME update

 • Linked Data for Production-projekti (LD4P) / Philip E. Schreur (University of Stanford):
  • Sinopia-editointialusta mahdollistaa metatiedon käsintuottamisen ja linkkaamisen mm. wikidatan entiteetteihin
  • MARC-muotoinen metatietoa konvertoidaan Share-VDE:n BIBFRAME-muotoisiin datasetteihin
  • Sopimusneuvottelut projektin 21 jäsenorganisaatioiden kesken ovat olleet työläät
  • Sinopian kehittäminen vei vuoden
  • 7 osaprojektia: BIBFRAMEn kehittäminen mm.
   • harvinaisaineistoille ja käsikirjoituksille
   • toimimaan myös ILS-ympäristössä (ExLibris Alma)
   • sarja-aineistolle
   • open access e-aineistoille
  • Uuden rahoituksen haku ja jatkon suunnittelu:
   • Keskittyminen discovery-puoleen
   • Self-sustaining PCC data pool: yhteistyössä ylläpidettä datavaranto, jossa on sekä MARC- että BIBFRAME-muotoista dataa
   • Sinopian toiminnallisuuden parantaminen
   • Sinopian linkkaaminen yhä useampaan auktoriteettimetatiedon lähteeseen
  • PCC tekee yhteistyötä OCLC:n kanssa:
   • Rinnakkaiset linkitetyn data projektit pyritään saamaan keskustelemaan keskenään
   • OCLC olisi tärkeä yhteisen datavarannon muodostamisessa


BIBFRAME in production in Europe

 • National platform based on BIBFRAME / Niklas Lindström (Nat. library of Sweden):
  • Marcframe konvertoi RDF-muotoista metatietoa MARCiksi ja päinvastoin
  • Erilaisia linkitetyn datan ratkaisuja tutkitaan, ja moni asia on vielä vasta kehitteillä Libris-XL:ssä
  • Wikidatan mahdollisuuksia tutkitaan
  • Pyritään edistämään linkityksiä etenkin LoC:n ja DnB:n metatietoihin
  • Entiteettien tunnistamista ja linkittämistä on vaikea jättää vain järjestelmän ratkaistavaksi: tarvitaan myös (ihmis)analysointia
  • Ei puhdasta BIBFRAMEa vaan mukana myös muiden sanastojen määrityksiä
  • Kysymyksiä aiheuttaa mm. granulaarisuuden taso sanastoissa, sanastojen mappauksen toimivuus
  • Tehty mappauksia BIBFRAMEsta Dublin Coren termeihin ja Schema.orgiin.
  • On vaikea irrottauduttava MARCista, sillä metatiedon laatua ei formaatti pysty parantamaan ja sillä ajattelu tuotattaessa metatietoa on vielä sidottu MARCiin
 • Possible extensions of BIBFRAME in modelling data / Tizianan Possemato (Casalini / Cult)
  • 22 kirjastoa mukana BIBFRAME-yhteistyössä (Share-VDE)
  • Käyttävät LoC:n entiteettien määritelmiä, mutta ovat verranneet määritelmiä LRM-käsitemallin entiteettimääritelmiin ja pyrkivät tasapainoon mallien välillä
  • Superwork-entiteetti syntyi vertailun tuloksena (= LoC:n hub)
  • Superworkit muodostettiin automaattisesti BF-teosten pohjalta ja joka kuvailutapaukselle
  • Instancea verrattiin LRM-manifestaatioon: syntyi master instance (ideal instance) + organisaatiokohtaiset tiedot siirrettiin provenienssitietoineen instance-kuvauksiksi
  • Lisää julkaistussa artikkelissa: Introducing the OPUS
  • Odottavat yhteisön ja LoC:n kommentteja muokattuun tietomalliin, joka on hyvin lähellä LRM-käsitemallia


Cataloguing in praxis

 • RDA and BIBFRAME at the Library of Congress / Sally McCallum and Jodi Williamschen (LoC)
  • Kaikki LoC.n metatietoa käyttävät eivät käytä RDA:ta tai kaikkia aineistoja ei kuvailla RDA:lla
  • BF käyttää RDA:ta ontologiana, käytössä BF-editorissa (mutta ei datamallina, jolloin RDA:n näkökulmasta BIBFRAME ei mahdollista RDA:n toteutumista sen paremmin kuin MARC 21)
  • BF- ja RDA-elementit matsaavat pääsääntöisesti, mutta granulaarisuus voi erota toisistaan (mutta uuden RDA:n elementit paljon nykyistä RDA:ta granulaarisempi → tuleeko eroavuutta lisää?)
  • BF on neutraali kuvailusääntöjen suhteen (mutta miten elementtien ja entiteettien semanttisuus määritellään, jos käytössä ei ole sisältöstandardi? Vai yrittääkö BF olla myös sisältöstandardi?)
  • RDA-rekisterin termit loudattiin osaksi id.loc.gov-sanastoa (data ei siis tallennu RDA-datana): myös kuvailijat ovat lisänneet RDA-termejä osaksi sanastoa
  • RDA-expressiota käytetään tarvittaessa: keskitytty kuitenkin lähinnä suhteisiin ja graafeihin
  • LoC harkitsee myös RDA:n hallinnollisen metatiedon käyttöä osana BF-sanastoa
 • BIBFRAME and RDA profiles / Nancy Lorimer (U. of Stanfird) and Jodi Williamschen (LoC):
  • RDA- ja MARC-arvosanastot yhdistettiin joidenkin elementtien osalta
  • Käyttää suhdetermeissä hyväksi sekä RDA:n että MARCin ominaisuuksia
  • BF-editoriin voi sisällyttää kaikki RDA-ominaisuudet (mutta tallentuvatko propertieseina vaan vain labeleina)
  • BF siirtymässä huomautuksista kontrolloituihin termeihin
  • RDA:n representative expression ja uuden RDA:n valinnaisuus esim. teoksen tallentamisen suhteen lähentää RDA:ta BF:ään
  • BF:ssä voi myös erotella BF-workin, joka on teos ja BF-workin, joka on ekspressio (siis miten?)
  • BF ei ole malli aggregaateille, mutta Sinopiassa on kokeiltu sitä: toimii jos aloittaa instancesta käsin, tosin ongelmana domain/range-asiat sekä BF:ssä että RDA:ssa, vaatii luokkien mappausta jatkossa.... (siis miten?)
 • Working with BIBFRAME at the National Library of Sweden / Fredrik Klingwall
  • RDA-sanaston termit ovat melko pieni osa Libris-sanastoa, pienempi kuin MARC-sanaston tai Schema.org-sanaston osuudet
  • Jatkossa parannetaan käyttöliittymän ja prosessin tehokkuutta
  • Tilanne paranee, kun saadaan siivottua metatietoa ja lisättyä linkittäviä entiteettejä, kuten teokset
  • Vielä ei olla mapattu kaikkia sanastoja, jotta avattu data olisi tehokkaasti haettavissa verkosta


Lightning talks

 • PCC Task group on metadata application profiles / Jackie Shie
  • Data laadun kontrollimisen helpottaminen
  • Määrittelevät mitä ontologioita ja sanastoja käytetään, suhteet MARCiin, järjestelmävaikutukset, työprosesseja
  • Rakentavat yhteyttä kuvailijan ja koneen välille
  • Seuraavat askeleet: best practices, kohdeyleisön määrittely tms.
 • RERO thrown into BIBFRAME / Nicholas Prongue
  • Rakentavat BF-editoria
  • Miettivät granulaarisuuden eroja BF:n ja MARCin/RDA:n välillä mm. kun data konvertoidaan takaisin MARCiin
  • Ongelmana datan häviöllisyys ja dokumentoinnin puute BF:n puolella
  • ils.test.rero.ch
 • Linked data in the library service platform / Charlotte Whitt, Index data
  • Foliossa on MARC/BF-konversiot molempiin suuntiin
  • BF-editoria suunnitellaan uusiksi
  • Nyt rakennetaan järjestelmäarkkitehtuuria ja ylätason käsitteitä, vielä ei tuoteta tai talllenneta linkitettyä dataa Foliossa
  • Linkitetyn metatiedon tuotantoa suunnitellaan vasta
  • (Folio etenee tosi hitaasti metatiedon osalta)

Closing

 • The relevance of BIBFRAME beyond our walls / Richard Wallis
  • Nyt on vallalla structured data on the web -aikakausi
  • BIBFRAME-metatieto ei näy googlessa osana Google knowledge graph
  • Googlella samat entiteettien yhdistämiseen liittyvät ongelmat kuin kirjastoissa: kirjastot voivat ratkaista teoksen tunnistamis- ja yhdistämisongelman
  • BIBFRAME-metatiedon muuntaminen rikkaaksi schema.org-metatiedoksi antaa suurelle yleisölle kirjastometatiedon käyttöön
  • Yksi sanasto ei koskaan sovi kaikille, mutta riittävä mappaus ja näkyvyys tuo kirjastoaineistot yleiseen käyttöön
  • Koneoppiminen on googlen perustoimintaa, mutta tarvitaan myös asiantuntijoiden analysointia entiteettien tunnistamiseksi.
 • Plenum discussion:
  • Miten LoC:n kehittelemä teosten hub ja Share-VDE-verkoston kehittelemä superwork toimivat suhteessa toisiinsa?
   • Semanttisesti eroavat toisistaan hieman, mutta ovat silti melko lähellä toisiaan,
   • Teosten hub on laajempi "käsite" kuin superwork.
   • Hub luodaan tarvittaessa, mutta superwork aina.
   • Niklaksen mukaan Libris-XL:n tarve on lähempänä hubia kuin superworkia.
  • Metatiedon provenienssi linkitetyssä datassa:
   • Provenienssi (metatiedon "omistajuus") ei saisi estää metatiedon jakamista linkitetyn metatiedon tuotantoympäristössä
   • On mahdotonta pysyä perässä, kuka on tehnyt minkäkin metatietomerkinnön (statement)
   • On mietittävä, missä merkinnöissä olisi hyvä säilyttää provenienssitiedot ja missä merkinnöissä niitä ei tarvita.


Paneelikeskustelut 18.9.


Conserning identities

  • Share-VDE-projekti / Tizziana Possemato
   • Sapientia on BF-entieettien cluster-database RDF-muodossa
   • Entiteettien hallinnointia ja auktorisointia
   • Kirjastoista importoitavassa metatiedossa on tärkeää säilyttää proveniessi
   • Myös metatietoa muista tietokannoista esim. VIAFista, RDA Registrysta
   • Pyrkivät myös tunnisteiden hallinnointiin, esim. toimijoiden metatiedossa
   • Korostaa eurooppalaista yhteistyötä ja LoC:tä ulospäin suuntautuneempaa toimintatapaa
  • Using linked data / Niklas Lindström
   • Mappauksessa on parempi käyttää exactMatch/closeMatch-suhteita kuin sameAs-suhdetta
   • Pyrkivät tunnistamaan use cases ja luomaan teknisen alustan identiteettien tunnistamiseen eikä vain linkkien kopioimiseen
  • Conserning identities / Kevin Ford (LoC)
   • Entiteettien semanttisen sisällön analysointi on haasteellista
   • Helpoin tapa alkaa literaalien merkkijonojen (esim. nimien) matsauksesta ja liittää matsaukseen URI sekä normalisoida merkkijonoja varianttimuotoineen
   • Hub vähentää metatiedon määrää BF-teoksessa, keräävä yhteen nimi/nimeke-auktorisoituja hakutietoja
   • Hub muodostaa vain teoksille joilla on vain 1 tekijä, ei jos on useampi tekijä
   • Hub on oikopolku teoskokonaisuuksille, joita on koneellisesti vaikea selvittää
   • Hub nojaa MARC:n rakenteistettuihin hakutietoihin
   • Yritetään selvittää, mitkä attribuutit identifioivat entiteetin
   • Yrittävätkö määritellä algoritmeista asioita, jotka ovat jo käsitemalleissa ja kuvailusäännöissä määritelty, mutta joita ei välttämättä ole tallennettu metatietoon
  • Paneelikeskustelu:
   • Ranking voi toimia entiteettien samankaltaisuuden tunnistamisessa
   • Entiteettien linkityksessä voi käyttää myös räätälöityjä attribuuttipohjaisia kyselyjä
   • Ollaanko selvittämässä entiteettien identiteettejä vai entiteettejä? Entiteetti on real-world object ja identiteetti on objectin kuvailutapaus? Uusi entiteetin identiteetti syntyy jos jokin entiteetin keskeinen ominaisuus muuttuu?
   • Hubit eivät ole entiteettejä vaan vain identifioinnin välineitä, hubit eivät ole haun kohteena, mutta ovat polkuja tietojen luo
   • Pitääkö auktoriteettitieto määritellä linkitettyyn dataan uudestaan? Pyrkimys selkeämpää entiteettien identifiointiin MARCin sekavasta metatiedosta
   • Nyt ei pyritä teoreettiseen määrittelyyn vaan entiteettien tunnistamiseen vaillinnaisesta metatiedosta
   • Miksi LoC lähtee niin tiukasti MARCin pohjalta määrityksissään
   • Huonolaatuinen metadata aliresurssoidun kuvailutuotannon seurauksena aiheuttaa nyt entiteettien identiteettien tunnistamista


Conserning changes

  • Niklas Lindström:
   • Muutosten hallintaan tarvitaan yhteisiä kansainvälisiä käytänteitä
   • Muutoksia Libris-XL:ssä seurataan muutoksia chipien avulla koneellisesti: chip hälyttää muutoksesta keskeisissä tietueen attribuuteissa
  • Use case approach to changes / Tiziana Possemato
   • Automaattisesti muutosprosessista...
   • Jos jo mukana olevan kirjaston metatiedossa tai jos mukaan tulee uusi kirjasto uuden metatiedon kanssa
   • Kirjastot lähettävät kerran viikossa päivitetyt tietueet Share-VDE:lle
   • Oleellisia muutokset, jotka koskevat jotain elementtiä (esim. hakutietoa), jolla on keskeinen rooli yhteisessä cluster knowledge base Sapientiassa
   • Muutokset voivat aiheuttaa uuden entiteetin luomisen (+URI registry update) tai entiteetin päivityksen (+ URIn päivityksen), esim. jos toimijan nimi-merkkijono muuttuu
   • Manuaalista muutosta vaatii clusterin muutos tai luominen Sapientiassa
   • Vertaillaan myös automaattisen ja manuaalisen muutoksen tulosta ja valitaan parempi
   • URI registry on avoin kaikille identifioitia varten
   • Kaikista Sapientian datasettien muutoksesta raportoidaan jäsenkirjastoja: paras tapa on API:n avulla tapahtuva seuranta
  • Paneelikeskustelu:
   • Mitkä muutokset hakutiedon muutoksen tai jokaisen statementin muutoksen ovat seurannassa?
   • Libris-XLssä pyritään chip-korttien avulla kattamaan keskisuuret muutokset.
   • Share-VDE keskittyy ontologiaa muuttaviin muutoksiin, mutta miten saada kiinni muutokset, jossa tunnistetta ei muutetta mutta metatieto muutetaan, tai ontologiasta vahingoissa poistettu käsite..
   • Kuvailijoita käytetään Share-VDEssa epämääräisen automaattisen yhdistymisen arvioimisessa.


Conserning infrastructure

  • How ID, BIBFRAME editor, and BIBFRAME database work together / Nate Trail
   • BF-editor yhteydessä sekä id.loc.gov-rekisteriin ja BF-tietokantaan
   • id.loc.gov-rekisteristä voi hakea labelia tunnisteella ja päinvastoin
  • Finto service for controlled vocabularies as a component of linked date cataloging / Osma Suominen
   • RDF-dumbit, rest API, resolvable URIt, Skosmos...
   • Sanastojen julkaiseminen sekä SKOS- että MARC-muodossa
   • Voidaan nyt lisätä URI-tunnisteita MARC-formaattiin
   • Finto tarjoaa saman palvelun kuin id.loc.gov sekä ihmiskäyttäjille että koneille
  • Just JSON inside, governes by RDF rules and Linked Data interfaces. Map and cache / Niklas Lindström
   • Kehittelyssä mm. sanastojen yhteentoimivuus, prevenienssiasiat
   • Mietitään linkittämistä vs. metatietojen poiminta
   • Tutkitaan wikidata/wikibase-mahdollisuuksia
  • Paneelikeskustelu:
   • Onko triple-store käyttökelpoinen? Miksi sitä ei käytetä?
   • Fintossa on käytössä triple-store: joskus toiminnassa on hitautta, fuzzy-matching ei toimi tripleissä →  turvaudutaan indeksointiin
   • LoC:n tietokanta on triple-pohjainen, mutta hyödyntää myös tekstipohjaista hakua
   • Libris-XL:ssä on tietokanta jaettu triple-storeen ja indeksointiosioon: sparql-kyselyt (triple-storeen) ovat hyviä toimiessaan mutta on vaikeita saada toimimaan
   • Sinopiaan yhdistetty relaatiotietokanta: triple-store ei ole kustannustehokas....
   • Voisiko luoda yhteisen infran metatiedon muuttamiseksi linkitetyksi dataksi?
   • Skosmos on ilmaiseksi käytössä, Sinopiaa voi periaatteessa käyttää eri organisaatioissa ja pilvipalvelun kautta, Libris-XL:n koodia ei kannata käyttää sellaisenaan vaan kokemukset järjestelmän rakentamisesta
   • Libris-XL:ssä sanastoa ei hyödynnetä yleisesti Ruotsin kirjastoissa vielä


Conserning relationships

  • Events and works and relationships in performed music / Nancy Lorimer
   • BF-tietomalli mahdollistaa myös tapahtuman kuvailun ja sen linkittämisen teokseen
   • Teoksen ja tapahtuman suhteet on määritelty sekä musiikkiontologiassa PMO että BF-sanastossa
   • Sinopiassa joutuu toistamaan tapahtuman ja teoksen yhteisiä elementtejä eri kuvailuissa, sillä ovat eri entiteettejä
   • Sinopiassa ei ole haluttu käyttää RDA-elementtejä tai -entiteettejä, sillä Sinopia haluaa mahdollistaa kuvailun eri säännöillä
   • Mutta eikö eri kuvailusääntöjen käyttäminen aiheuta semanttista epävakautta? Eikö kuvailuympäristössä pidä sitoutua tiettyyn semanttiseen pohjaan, joka tulee sisältöstandardista?
  • Hubs and managing relationships / Kevin Ford
   • Hubeja muodostetaan RDA-teoksista ja RDA-ekspressioista sekä muista kuvailuista joilla on teosmaisia suhteita
  • Superworks, masterinstance and relationships / Tiziana Possemato
   • Master-instanceen laitetaan vain yhteiset elementit ja linkit eri kirjastojen instance-kuvailuihin
   • Toinen vaihtoehto on sijoittaa kirjastokohtaiset elementit kappaletasolle
  • Paneelikeskustelu:
   • Tarvitaanko hubea jos on hyvin yksinkertainen teos/ekspressio-tilanne?
   • Miksi BF hahmottaa aiheena olevan teoksen ja muun teoksen eri teoksiksi, joiden yhdistämiseen tarvitaan hubia? Miksei kohdella aihetta suhteena teokseen, kuten RDA:ssa?
   • (Tehdäänkö yksinkertaisista ja RDA:n jo ratkaisemisista asioista turhaan monimutkaisia hubella?)
   • Teosten yhdistämisessä saman superteoksen alle käytettiin Share-VDE:ssä Norjan KK:n aineistossa RDA-sisältötyyppiä
   • Minkä entiteetin osalta on järkevintä hyödyntää wikidataa? Teosten, toimijoiden, editioiden (ekspressioiden), entiteettien suhteiden ja hubien osalta


Keskustelu Jodi Williamschenin (Library of Congress) kanssa:

 • Jos BF:ssä ei ole vastaavaa elementtiä kuin RDA:ssa, miten esim. uuden RDA:n suhde-elementit tallennetaan?
  • BF ja LoC:n sanasto on periaatteessa joustava uusille elementeille, mutta uuden RDA:n sisällyttämistä ei ole vielä mietitty/ratkaistu. Nyt tallennetaan RDA-elementtejä vain MARC-data granulaarisuuden tasolla. (RDA:n näkökulmasta LoC:n MARC-lähtöinen lähestymistapa ei tuota parempaa RDA-tuotantoympäristöä kuvailijoille)
 • Miten entiteetit, jotka eivät sisälly BF-tietomalliin, linkitetään tietomalliin?
  • Vielä ei esim. käytetä Geonames-linkkejä, vaan paikat tallennetaan stringeinä
  • (Jodi kertoi lähinnä vain siitä, miten asiat näkyvät editorissa, eikä miten metatieto tallentuu järjestelmään)
 • Teosten ja ekpressioiden konvertointi MARC 21 -formaattiin: käytetäänkö bibliografista tietuetta vai auktoriteettitietuetta?
  • Päätetty käyttää bib-tietuepohjaa, johon lisätään uusia kenttiä. Bib-tietuepohja valittu, sillä siihen on mahdollisuus tallentaa tarvittavat kuvailevat elementit.
  • Uusien kenttien lisäämisen prosessi (ml. käsittely MARC Advisory Committeessa) vie 12 kuukautta. Sally McCallum kokoaa ryhmää työstämään asiaa.
  • DL on uuden RDA:n käyttöönotto vuoden 2021 aikana.





-----------------------------------------------------------------------------------------

European BIBFRAME workshop 17.9.-19.9.2018 Firenzessa

Euroopan BIBFRAME-verkoston järjestämän seminaarin sivu: http://www.casalini.it/EBW2018/#4

Alla muistiinpanoja kolmesta seminaaripäivästä (kuvailun näkökulmasta).

 

Tutorial 17.9.

Sally McCallum (Library of Congress):

 • BIBFRAME (BF) ottaa myös huomioon hallinnollisen metatiedon kuvailevan metatiedon lisäksi.
 • BF:ssä on sanaston (vocabulary) tasolla päällekkäistä määrittelyä RDA:n kanssa.
 • BF:ssä RDA:n kaltaisia statements-elementtejä, joihin kuvailu jäljennetään suoraan aineistosta. 
 • Library of Congressin (LoC) BF-editorissa käytetään RDA-pohjaisia elementtien nimiä kenttien otsikkoina. Elementtien nimit toimivat myös linkkeinä RDA Toolkitiin ko. elementin ohjeeseen.
 • MARC-elementit, joille ei ole vastaavuuksia RDA:ssa, ovat myös osittain mukana BF:n tietomallissa.
 • LoC:n luomien BF-tietueiden loudaamista ulos LoC:n järjestelmästä testataan Casalinin kanssa.
 • MARC 21 - BF -konversiossa instansseja ja triplejä syntyy paljon.
 • BF - MARC -konversiossa translitterointia vähennetään, linkkejä lisätään ja nimekeauktoriteettit muunnetaan teoksen bibliografisiksi tietueiksi MARC 21 -kuvailussa. Instanssiin ei merkitä mitään translitteroituna; kaikki translitteroinnit merkitään teoksen bibliografiseen tietueeseen.

Tiziana Possemato (Casalini libri):

 • Casalini on kehittänyt Share-VDE-prosessin MARC 21 - BF -konversioon. Prosessissa identifioidaan tarvittavat entiteetit, ja metatietoa rikastetaan URI-tunnisteilla ja LoC:n sanastoilla. 
 • Prosessissa nimitieto "normalisoidaan", eli siitä poistetaan mm. MARCin osakentät ja erikoismerkit, ja muunnetaan RDF-muotoon. Nimitiedolle haetaan vastaavuuksia kansainvälisistä tietokannoista, esim. VIAFista, linkkien lisäämiseksi nimitietoon. Linkitetty metatieto on helpompi konvertoida BF:iin.
 • Välimerkkien hyödyntämistä kahdensuuntaisessa konvertointiprosessia (MARC21 - BF - MARC21) selvitellään. 
 • Prosessi on puoliautomaattinen..

Nancy Lorimer (Standford University / LD4P)

 • CEDAR-editori linkitetyn datan tuottamiseen on LoC:n MARCia muistuttavaa editoria joustavampi.
 • Editori on vapaasti käytettävissä, mutta sen kehittämisen on lopetettu LD4P-projektirahoituksen loputtua. 

Yleisiä huomioita:

 • Vaikka BF on tarkoitettu kirjastoja laajempaan levitykseen, eivät arkistot tai museot ole ilmaisseet kiinnostusta BF:ia kohtaan. Arkistojen ja museoiden käsitys aineistosta kuvailun kohteena eroaa kirjaston vastaavasta.
 • BF:n pyrkimys on häviättömään konversioon MARC 21 -formaatin ja BF:n välillä molempiin suuntiin. Onko tämä mahdollista, kun BF:n versio 2.0 on edellistä versiota huomattavasti geneerisempi ja semanttisella tarkkuustasolla kauempana MARC-kuvailusta kuin RDA-kuvailustandardi?

Workshop day 1 18.9.

Sally McCallum ja Jodi Williamschen (LoC)

 • LoC on tehnyt päätöksen kesäkuussa 2018 BF:n käyttöönotosta kuvailutuotannossa MARC 21:n sijaan.
 • LoC:n BF-editori on vapaasti käytettävissä, mutta yhteyttä LoC:n BF-tietokantaan ei anneta. Jossain vaiheessa voidaan antaa pääsy kuvailujen hakemiseen BF-tietokannasta.

Phillip E. Schreur (Standford University / LD4P)

 • Cohort-projekti, jossa testataan linkitetyn metatiedon tuotantoa, on tarkoitettu vain kirjastoille, jotka ovat mukana PCC-yhteistyössä (Program of Cooperative Cataloguing).
 • LD4P-projekti on kuitenkin perustamassa kansainvälistä linked data -verkostoa kirjastoille, arkistoille ja museoille.

Breakout session aiheesta work-to-work relations

 • Osa-kokonaisuussuhteet ovat vielä mietinnässä BF-kehittämisessä.
 • RDA:n teosten välisiä suhteita pidetään joissain kohdin liian tarkkoina.
 • Mikään asiakasliittymä ei vielä hyödynnä täydessä (RDA)mitassa teoksen välisiä suhteita. Cohort-projektin Blacklight-asiakasliittymäsovelluksessa testataan BF-suhteita.

Tiziana Possemato (Casalini libri):

 • Lodify on konvertointiväline MARC - BF -konversioon. Väline ei ole open source, mutta tulevaisuudessa on mahdollista, että se avataan Share VDE -prosessin ulkopuoliseen käyttöön.

Workshop day 2 19.9.

Richard Wallis (Data Liberate)

 • BF sopii vain kirjastomaailman käyttöön. Schema.org on paremmin sovellettavissa linkitetyn datan ympäristössä. Linky MARC eli linkkien sisällyttäminen MARC-formaattiin parantaa MARC-metatiedon toimivuutta linkitetyn data ympäristössä.
 • Kaikkia kolmea tietomallia voi ja kannattaa käyttää rinnakkain kohderyhmästä tai ympäristöstä riippuen.
 • Tarvitaan mappaukset schema.orgista BF:iin.

Kristen Wilson (Index Data / Folio)

 • Tavoiteaika Folion infrastruktuurin valmistumiselle on kaksi vuotta.
 • Yhteistyö metatietopuolen kehittämiseksi alkaa Göteborgin yliopiston kirjaston kanssa.
 • Auktorisoitu metatieto, URI-tunnisteet ja entiteetti-suhde-rakenne ovat keskeisiä Folion kehittämisessä.

Leif Andresen (Royal Danish Library)

 • Caching on dynaamisen linkittämisen apu. Pilvessä olevien etämetatietojen hyödyntämiseksi ja niihin linkkaamiseksi tarvitaan cache-tekniikkaa.
 • Cache poistaa tuplametatiedon tuottamisen tai kopioluetteloinnin, mutta tekniikan hyödyntämisessä vielä on monia avoimia kysymyksiä.

Breakout session aiheesta RDA with BIBFRAME

 • Keskusteltiin RDA- ja BF-määritysten päällekkäisyydestä.
 • Ehdotettiin BF-mappausten tekemistä RDA Registryyn. Tarvittaisiin keskeisesti tehtyjä mappauksia keskeisten sanastojen (vocabularies) välille.
 • Sisältö- ja tallennusstandardien (content ja carrier standards) väliset rajat ovat hämärtyneet. BF on laajentunut vaihtoformaatista tuotantotietomalliksi, joka sisältää tulkinnan IFLAn käsitemallista ja oman sanaston.
 • PCC kartoittaa BF/RDA-ristiriitaisuuksia Cohort-projekti (2018-2020) aikana. Ristiriitaisuuksia entiteettien identifioinnin tasolla, mutta sitä suurempi ongelma on osittain päällekkäinen sanasto RDA:n kanssa.
 • Ehdotettiin lausuntopyynnön lähettämistä Euroopan BIBFRAME-verkostosta RSC:lle: miltä tietomallit näyttävät RDA:n implementoinnin näkökulmasta.

 

 

 

 

 • No labels