Release Notes

Release Notes -dokumentti kertoo kunkin version uusista ominaisuuksista. Alla suorat linkit oleellesimpiin Release Notes'iin (.pdf) 8.1.1 version jälkeen. Loput release notes'it, lähinnä bugikorjauslistaukset, ovat kaivettavissa Release Notes-sivuston kautta: http://knowledge.exlibrisgroup.com/Voyager/Release_Notes

Voyager User Guides

Voyager User Guides eli manuaalit ovat toimintokohtaisia, Pääversion (esim. Voyager 8.0.0 tai 9.0.0) ilmestyttyä uusitaan kaikki Voyagerin perusvarustukseen kuuluvien toimintojen manuaalit. Pienempien päivitysten (esim. 9.1.0) tai patchien (esim. 9.2.1) osalta tulevat uudet manuaalit vain niiden toimintojen osalta, joihin päivityksessä on muutoksia. Lisäksi ovat laajennusten (Voyager Extension Modules) manuaalit, jotka päivittyvät omaan tahtiinsa. Näistä meillä käytössä ovat Self Check (SIP2) ja Universal Borrowing. Tämän vuoksi ajantasaisen manaalikokoelman kerääminen Ex Libriksen Knowledge Centeristä vaatii hieman kaivelua. Alle on listattu Suomessa käytössä olevien toimintojen viimeisimmät saatavissa olevat manuaalit:

Finna on korvaamassa OPACit, mutta joku saattaa tarvita vielä WebVoyágea:

Suomessa käytössä olevien Voyagerin laajennusten uusimmat manuaalit:

  • No labels