Voyager-clientit

Päivitetyt Voyager-tietokannat vaativat uuden version mukaiset asiakasohjelmat l. clientit virkailijoiden käyttöön. Voyager 9.2.1:n clientipaketit saa Ex Libriksen Knowledge Centeristä:

http://knowledge.exlibrisgroup.com/Voyager/Implementation_Guides/9.2.1

Poimittava paketti on VoyagerInstall.exe tai VoyagerInstall.msi riippuen siitä, miten haluaa asentaa. VoyagerMedia-paketteja ei tarvita. Kummallakaan kirjastojärjestelmäkonsortiolla ei ole MediaScheduling -toimintoon lisenssiä.

Clienttien lisäksi tuolla on mm. dokumentti Installation and Upgrade Requirements (9.2.1). Siinä kerrotaan, että Voyager-clienttien alustaksi kelpaavat Windows-käyttöjärjestelmät versioon 10 saakka. Voyager 9.2.1 -versio on 9.2.0:n patch, josta ei ole saatavilla omaa Release Notes dokumenttia. 9.2.0:n Release Notes'issa sanotaan vielä, että Windows 8.1 olisi tuorein tuettu Windows. Ex Libriksen dokumenttien ristiriitaisuuksista huolimatta voinee luottaa siihen, että Clientit asentuvat myös Windows 10:n alle. Mitään muuta käyttöjärjestelmää Voyagerin clientit eivät tue, joten Macit ja Linuxit eivät valitettavasti kelpaa. Eivätkä ihan kaikki Windowsitkaan kelpaa: kotikäyttöön tarkoitetuissa Windows Home -versioissa ei ole kaikkia Voyager-asennuksen vaatimia Windowsin paikallisia käyttäjäryhmiä, eikä mahdollisuutta lisätä niitä.

Asentajalla täytyy olla System Administratorin oikeudet Windowsissa. Hankinta- ja luettelointiclientit on lisäksi käynnistettävä kertaalleen administratorin oikeuksin, jotta ne jatkossa toimisivat. Ennen asennukseen ryhtymistä on hyvä ottaa edellisessä asennuksessa oleva voyager.ini tiedosto talteen, jollei uutta Voyager-asennusta tehdä eri hakemistoon. Samaan hakemistoon asennettaessa siellä oleva Voyager.ini korvautuu uudella, josta puuttuu asetusten sisältö.

Voyager-clienttien päivityksen yhteydessä on myös asetettava ajanmukainen suomalainen Tag Table -paketti paikalleen. Tuorein Kansalliskirjaston suomalaisille Voyager-kirjastoille laatima paketti ja asennusohje on jaossa GitHubissa: https://github.com/NatLibFi/voyager-tagtables.

Voyager-clientien asennusongelmia

Yksi vanha ongelma Voyager-clienttien asentamisessa on ehditty huomata: Voyagerin clienttipaketti vaatii käytännössä englanninkielisen (=järjestelmän asennettaesa valittu oletuskieli, myöhemmin asennettavalla käyttöliittymän kielellä ei ole merkitystä) Windowsin asentuakseen. Esim. suomenkielinen ei siis kelpaa. Ongelma liittyy Windowsin käyttäjäryhmien nimiin, joita Voyagerin asennusohjelma käyttää. Ne ovat suomenkielisessä erit kuin englanninkielisessä. Voyagerin kaipaaman käyttäjäryhmän nimen puuttuessa asennus päättyy virheilmoitukseen 1721 tai 1722: "There is a problem with this Windows Installer package. A program required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor."

Vastaava ongelma syntyy, jos englanninkielisessä Windowsissa ei ole määritelty Voyagerin kaipaamaa käyttäjäryhmää. Ongelman jälkimmäisestä versiosta on kuvaus ja workaround Ex Libriksen Knowledge Centerissä:

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Voyager/Knowledge_Articles/Error_1721_or_Error_1722_during_client_uninstall

Mainittu asennusongelma näyttää syntyneen Voyager 8.0.0 -version julkaisun yhteydessä. Suomessa siihen törmättiin edellisen Voyager päivityksen yhteydessä v. 2012, jolloin päivitettiin Voyager 8.1.1:een. Tuolloin ongelma hoidettiin paketoimalla uudestaan Ex Libriksen toimittamat .msi-paketit eri Windows-versioille niissä käytetyin käyttäjäryhmänimin varustettuna. Tällä kertaa on päädytty suomenkielistä Windowsia käyttävien kirjastojen pienen määrän perusteella siihen, että suomenkielistä Windowsia käyttävät kirjastot hoitavat asian itse lisämällä Windowsiin entisten rinnalle kolme käyttäjäryhmää: Administrators, Power Users ja Users. Sen jälkeen Voyager-clientien pitäisi asentua normaalisti.

Kolmannen osapuolen ohjelmistot tietokantakyselyitä ja raportteja varten

Jos Voyager-kannoista halutaan tehdä kyselyitä Microsoft Accessia asiakasohjelmana käyttää Voyagerin vanhaa Reporteria suorien kyselyitten sijasta/rinnalla, yllä mainitun dokumentin mukaan virallisesti kelvollisia ovat Access-versiot väliltä 2002 - 2010. Ja jos kyselyitten tuloksia halutaan jatkojalostaa Microsoftin Office -ohjelmistoilla, tarvitaan Ex Libriksen mukaan Office, jonka versio on joku väliltä XP -2010.

Toimiakseen asiakasohjelmana kyseliyissä Microsoft Access tarvitsee tuekseen edelleen yllä mainitun dokumentin mukaan Oracle 10 g Clientin. Kyllä, vaatimus on edelleen 10 g, vaikka Voyager 9.2.1:n myötä sen alla oleva Oracle-tietokantaohjelmisto on päivittynyt jo versioon  12.1.0.2. Vanhan kokemuksen mukaan kyllä uudempiakin Oracle-clienttejä voi käyttää. Mutta jos käytettävässä työasemassa on jo vähintään Oracle 10g -clientti, niin uutta ei pitäisi olla mikään pakko asentaa.

Ex Librikseltä aikanaan saadut Oracle-clientit (9, 10 ja 11) ovat edelleen saatavissa vanhasta KK:n ohjelmajakelusta:

http://www-old.kansalliskirjasto.fi/extra/ohjakelu/oracle/

Tuonne pääsemiseksi tarvitsee vanhan Linnea2-tunnuksen ja salasanan, joka kirjastoissa pitäisi olla tiedossa. Uudempia Oracle-clienttejä Ex Libriksen omassa jakelussa ei ole. Niitä saa Oraclelta:

http://www.oracle.com/technetwork/database/features/instant-client/index-097480.html

Oracle 10g ODBC-asennuksen ohjeet ovat sekä yllä mainitussa vanhassa ohjelmajakelussa, että Ex Libriksen sivuilla:

http://knowledge.exlibrisgroup.com/Voyager/Implementation_Guides/ODBC

Jos Voyagerin Reporteria ei tarvitse, ja standardi SQL on jotenkin hallinnassa, niin MS Accessin ja Oracle Client -virityksen sijaan voi vallan mainiosti käyttää tietokantakyselyihin myös jotain muuta SQL-asiakasta. Hyvä ja maksutta saatava on esimerkiksi Oraclen oma SQL Developer. Sen ottaminen käyttöön on hyvin paljon suoraviivaisempaa kuin MS Access/Oracle Client -yhdistelmän: SQLDeveloper-paketti vain puretaan sopivaan hakemistoon, kaivetaan itse ohjelmatiedosto hakemistosta, ja käynnistetään. Sen jälkeen kerrotaan yhteysosoite tietokantaan, avataan yhteys ja aloitetaan käyttö. Oracle Clientin asennusta ja asettelua tai ODBC-driverin säätelyä ei tarvita.

SQL Developerin saa Oraclen sivustolta:

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads/

Sakko- ja muistutussähköpostien lähetys

Sähköpostien lähetyksessä käytettyihin crcnotes.TOIMIPISTE.inp-tiedostoihin on lisätty kaksi uutta. Vanhat luodut tiedostot eivät toimi uudella Voyager-versiolla, eli ne pitää luomisen lisäksi myös lähettää ennen päivitystä. Groupcroinit ja cronit laitetaan pois päältä ennen päivitystä (tarkennetaan myöhemmin), jonka jälkeen kirjaston tulisi huolehtia siitä, että vanhat crcnotes-tiedostot tulevat varmasti lähetetyiksi (samalla ne poistuvat järjestelmästä). Asia on selitetty tarkemmin Voyagerin version 9.1 release notes -dokumentin luvussa 13. Siellä kerrotaan myös Reporterin käyttämien mdb-päivitystarpeesta.

Mahdollisesti myös Noteshandler tulee päivittää samalla uusimpaan, vielä julkaisemattomaan, versioon. (Luultavasti Noteshandler ei välitä uusista kentistä, jos ne on lisätty viimeisiksi kentiksi. Tämä täsmentyy myöhemmin. Tarvittaessa Kansalliskirjasto julkaisee korjatun version joulun välipäivinä. Noteshandlerin uusin versio löytyy kirjastopalvelimien /m1/shared/noteshandler-hakemistosta zipattuna.)

.

 

  • No labels