Läsnä

 • Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto (puheenjohtaja)
 • Serafia Kari, Kansalliskirjasto (sihteeri)
 • Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto
 • Susanna Aakko, Helmet-kirjastot
 • Matias Frosterus, Kansalliskirjasto
 • Kaisa Hypén, Turun kaupunginkirjasto
 • Juha Hakala, Kansalliskirjasto
 • Minna Kantanen, Kansalliskirjasto
 • Pirjo Kangas, Ellibs Oy
 • Pertti Föhr, Helsingin yliopiston kirjasto / Suomen Alma-kirjastot
 • Siina Vieri, Suomen kirjastopalvelu Oy
 • Saku Tuominen, Axiell Finland Oy
 • Minttu Hurme, Kansalliskirjasto

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.02.

2 Edellisen kokouksen muistion tarkistaminen

Kokous 2022-10-11

Kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

3 Päätösasia: Finnish ISO 18626 Profile for ILL Transaction -sovellusprofiilin hyväksyminen

Esittely

Airut-hankkeessa tehtiin vuonna 2022 ehdotus suomalaisen ISO 18626 -standardin sovellusprofiiliksi. Se esiteltiin Katve-ryhmän kokouksessa 11.10.2022. Silloin sovittiin, että ehdotus tulee hyväksyttäväksi seuraavaan kokoukseen.

Liitteenä olevassa ehdotuksessa on kuvattu standardista Airut-hankkeen kannalta tärkeimmät standardin kentät. Mallina on käytetty Tanskassa tehtyä sovellusprofiilia. Mukaan on otettu muutamia Suomessa tarpeellisia lisäkenttiä.

 • Kirjastojen identifiointiin käytetään ISIL-koodeja
 • Standardiin on myös määritelty tilaukseen liittyvät viestit, joilla tilaus otetaan vastaan ja joilla viestitään tilaavan kirjaston ja tilauksen vastaanottavan kirjaston välillä:
 • Tilauslomakkeessa kysytään muun muassa:
  • tilauksen kiireellisyys (ServiceLevel)
  • toive tietystä painoksesta (AnyEdition, PreferredEdition)
  • lisäinfo (Note).
 • Tilauksessa verkkokirjastolomakkeelta välittyy teoksen tunniste ja mahdollinen linkki, joiden avulla tilaus pystytään tekemään; sekä muut julkaisutiedot
 • Lisäksi artikkeleiden tilaukseen tarvitaan lisäksi esimerkiksi sivunumerotiedot ja muut julkaisutiedot.
 • Mahdolliset loppuasiakkaan tiedot, kuten osoite ja sähköposti, kerätään, kun laina toimitetaan suoraan asiakkaalle, erityisesti artikkelitilauksissa.
 • Vastausviesteihin on olemassa eri viestityyppejä, sekä tarvittaessa mahdollisuus vapaamuotoisempaan viestittelyyn lisätietojen osalta
 • Kun tilaus on käsittelyssä, siitä saadaan tilauksen statusinfo, kuten tilaus vastaanotettu tai matkalla

Esitys

Hyväksytään sovellusprofiili.

Päätös

Hyväksytään ehdotettu sovellusprofiili lisäyksen kera: profiilia tulisi lukea rinnakkain kansainvälisen ISO 18626 Interlibrary Loan Transactions -sivuston kanssa (http://illtransactions.org/). Sivustolla on koottu ja analysoitu tarkemmin ISO-profiilia kansainvälisessä yhteistyöryhmässä ja sitä päivitetään säännöllisesti. Kansainvälinen standardisivusto ja suomalainen sovellusprofiili täydentävät toisiaan.


4 Järjestelmä- ja formaattikatsaukset

Axiell (Saku Tuominen)

 • WeLib-järjestelmää myydään edelleen, ja siihen on tullut uusia ominaisuuksia
 • Auroraa kehitetään ja myydään edelleen yleisille kirjastoille, ja siinä on siirrytty automaattisiin päivityksiin
 • Mikromarcia ei myydä tällä hetkellä enää
 • Kaikki kolme Quria-sopimuksen allkekirjoittanutta kirjastoa tulevat tuotantoon tämän kevään aikana, viimeisenä Vaasan kaupungin kirjasto
  • Ensimmäinen Aurora-kirjaston olisi tarkoitus tänä vuonna vaihtaa Quriaan
 • Muutettiin uusiin toimistotiloihin samassa rakennuksessa

Ellibs (Pirjo Kangas)

 • Jatketaan aineiston käsittelyprosessin uudistamista
 • On tavattu Alma-kirjastojen edustajien kanssa ja mietitty miten metadatan tasoa voitaisiin yhdessä parantaa
 • Ellibsin Azure A -kirjautuminen on toteutettu

Finna (Serafia Kari)

 • On seurattu eri hankkeiden, kuten Airut- ja kuntien yhteisen e-kirjastohankkeen etenemistä
 • Tarkoitus tänä vuonna edistää sarjojen näkymistä Finnassa sekä musiikkiaineistojen hakemista
 • Finnan visiota ollaan päivittämässä tänä keväänä, ja siitä on lähtenyt organisaatioille kysely

Helmet-kirjastot (Susanna Aakko)

 • Helmet-Finna julkaistaan asiakkaille virallisesti vuoden lopussa
 • Kaupungit siirtyvät Suomi.fi maksamiseen, kirjastot siinä rinnalla
 • Sierra päivitetty 5.6. versioon, samoin kuin Anchor-haku viimeistä kertaa, Innovative markkinoi nykyään Vega-järjestelmää. Päivitykseen liittyvät moduulit liittyvät asiakaspalveluun
 • Sirulliset kirjastokortit ovat tulossa käyttöön kirjastoissa
 • Yleisten kirjastojen yhteinen e-kirjastohankkeen työryhmä on sijoitettu Helsingin kaupunginkirjastoon, e-kirjaston järjestelmäksi valittu Library Simplified

Helsingin yliopiston kirjasto / Suomen Alma-kirjastot (Pertti Föhr)

 • kaukolainapalveluita rakennetaan Alma-yhteyksillä
 • alkukesästä aloitetaan asiakaslähtöinen testaus Helsingin yliopistossa asiakaslähtöisiin varastokirjastotilauksiin
 • kotimaisten aineistojen osalta jatketaan työskentelyä jotta ne saadaan Exlibriksen tietokantaan mukaan

Melinda (Minttu Hurme)

 • Järjestelmänvaihto Alephista etenee hitaasti ja askel kerrallaan
 • Aleph-kuvailuun tuli teos- ja ekspressioauktoriteetteja kuvailijoille käyttöön
  • Teos 21 -projektissa tuotettuja auktoriteetteja sekä Violan aikaisia musiikkiteos-tietueita
  • jos kuvailee Alephissa bib-tietueita niin saa poimittua auktoriteettitietueita
 • Saatu käyttöön uusi REST-rajapinta tietueiden tallentamiseen Melindassa
  • tallettaa asioita Alephiin, mutta ei ole siitä riippuvainen, joten toimii myös mahdollisen tulevan järjestelmän kanssa yhteen Marc 21-tietueissa

Tieteellisten kirjastojen Koha

 • Ei uutisia

Dublin Core (Juha Hakala)

 • Työn alla tutkimusjulkaisujen kuvailu, työ etenee vaikkakin hitaasti
  • tieteelliset artikkelit keskiössä
  • toimijoiden osalta nojaudutaan Marc 21 relator-toimijoihin
  • ei ole selvää kuvaa työn valmistumisesta, sillä työ on laajempi kuin aluksi näytti
 • Dublin Core: katso https://github.com/dcmi/dc-srap

Marc21 (Minna Kantanen)

 • MARC 21 -formaatin päivitysten suomennokset https://www.kiwi.fi/x/V5QOAw
 • Kumea seuraa järjestelmäntoimittajia ohjeistusten antamisessa, ja mitä ne tukevat uusien kenttien ohjeistusten osalta
 • Tallennetaan mahdollisimman yhteentoimivasti ja yhdenmukaisesti jotta siirtymä linkitettyyn dataan olisi sujuva
 • 857-kenttä on hyväksytty tammikuussa, ja ilmestyy formaattiin virallisesti ensi keväänä
  • jos aineistosta on kopioita pitkäaikaissäilytyksessä, niin linkit olisi tarkoitus tallentaa tähän kenttään

PAS (Juha Hakala)

 • KK:n osalta toimitukset laajentuneet esim. vapaakappaleet ymmärrettävyys säilyttäen pitkäaikaissäilytykseen
 • Nykyinen ohjelmistorajapinta mahdollistaa aineistojen ja niiden metatietojen siirrot taustajärjestelmistä PAS-sovellukseen. Tulevaisuudessa rajapintaa kehitetään muun muassa helpottamalla siirtoja PAS-palvelusta takaisin taustajärjestelmiin. Myös mahdollisuuksia PAS-palvelujen välisiin siirtoihin tulee selvittää.

Kirjastopalvelu (Siina Vieri)

 • Seurataan mitä Melindassa tapahtuu
 • Panostettu kuvailun koulutukseen, kuvailukoulutusvideoita, kehitetään koulutukseen liittyviä palveluita isommalla volyymillä
 • Luettelointilupaus on kehityksen alla sillä vanha ei enää toimi uudella kenttämallilla


5 Linkitetty kirjastodata -projektin kuulumiset

Matias Frosterus kertoo projektin kuulumiset: LKD-Katve-2023-03-14.pptx

Tietomallin 0.1-raakaversio julkaistu: Linkitetty kirjastodata -projekti julkaisi ensimmäisen 0.1-version linkitetyn datan tietomallista

6 Muita ajankohtaisia asioita

Ei muita asioita.

7 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 3.10.2023 14-16.

Kokous järjestetään hybridinä.

8 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 15.10.


 • No labels