Muistio

Läsnä:

 • Ari Rouvari, Kansalliskirjasto (puheenjohtaja)
 • Susanna Aakko, HelMet-kirjastot (sihteeri)
 • Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto
 • Laila Heinemann, Kansalliskirjasto
 • Tomas Högväg, Abilita
 • Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto
 • Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto
 • Jouni Kuusinen, LehtiMarket Oy
 • Ere Maijala, Kansalliskirjasto
 • Henrikki Miettinen, LehtiMarket Oy
 • Esa Peltonen, Axiell Kirjastot Oy
 • Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto
 • Miika Vacker, Mikro-Väylä Oy
 • Kiti Vilkki-Eriksson, BTJ Finland Oy

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Asialistalle lisättiin RFID-tilanne sekä muihin asioihin ilmoitusasioita. Todettiin, että Katve-ryhmä on kokoontunut edellisen kerran vuosi sitten. Ryhmän uusi puheenjohtaja on Ari Rouvari ja sihteeri Susanna Aakko.

2. Ryhmän tehtävän tarkastelua

Katve on avoin ryhmä alan standardeja soveltaville ohjelmistotaloille ja kehitysprojekteille. Katsottiin ryhmän verkkosivuja ja päätettiin päivittää sivulla oleva esittely puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti (http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/standardointi/katve.html). Ryhmän tehtävänä on pyrkiä varmistamaan järjestelmien yhteensopivuutta ohjeistamalla standardien ja rajapintojen käyttöä kansallisella tasolla.

3. Katven viestinnän kehittäminen

Ryhmän viestintää pyritään parantamaan ottamalla käyttöön Katve-wiki, johon jokainen käyttäjä voi tehdä itselleen tunnuksen. Pöytäkirjat ja dokumentit tallennetaan jatkossa wikiin. Sähköpostilistan ylläpitämistä päätettiin kuitenkin jatkaa.

4. Järjestelmätoimittajien katsaukset

Abilita

Ajankohtaisia asioita ovat Turunmaan kuntaliitoksesta aiheutuneet toimenpiteet, Unicode-merkistön testaaminen sekä MARC21-formaatin käyttöönoton suunnittelu.

Mikro-Väylä

Ajankohtaisia asioita ovat RFID-käyttöönotot Lahdessa, Hämeen ammattikorkeakoulussa, Oulun ammattikorkeakoulussa ja Raisiossa. Käyttöönotot toteutetaan Katven RFID-työryhmän laatiman mallin mukaisesti. RFID-siruun tallennettavia tietoja ei lukita. Tämä yleinen ratkaisu on toiminut hyvin kirjastoissa. RFID:n osuus suojausten käsittelyssä näyttää kasvavan ja elektro-magneettinen suojaus on jäämässä taustalle. Hybridiratkaisut ovat kuitenkin tarpeen ja viivakoodia käytetään RFID:n rinnalla.

LehtiMarket

LehtiMarket on ostanut Suomalaisen kirjakaupan lehtivälitystoiminnan. Ajankohtaisia hankkeita ovat ONIX-formaatti, kotimaisessa käytössä olevan lehtitietoja välittävän rajapinnan laajentaminen pohjoismaiseen käyttöön sekä uutissivuston käyttöönotto RSS-syötteineen.

Axiell

Ajankohtaisia asioita ovat Arena-verkkopalvelun kehittäminen sekä kirjastojärjestelmä 21. Arena on Hämeenlinnassa testattavana. Siihen tulee mm. kimppaominaisuudet ja SFX-linkitys. MARC21-formaaatin käyttö on mahdollista Librassa ja uudessa järjestelmässä. Origon ja Pallaksen tuki jatkuu, mutta MARC21 ei tule käyttöön niihin.

BTJ

Konversiot ovat työllistäneet BTJ:tä. Finmarc-muotoista tietoa toimitetaan edelleen. ERP-toiminnanohjausjärjestelmää hyödynnetään luettelointi- ja ARVO-palveluissa.

Nelli-portaali (Ex Libris)

Nelli-portaalin käyttöluvut ovat kasvaneet tasaisesti. Käytettävyyttä parannetaan lisäominaisuuksilla (esim. RSS). Ex Libriksen bX-tuotetta beta-testataan. Käyttötietojen pohjalta bX ehdottaa muuta kiinnostavaa aineistoa. MetaLib-ohjelman versio 4.3 testaus aloitetaan. Uusi versio tuo uutta toiminnallisuutta lähinnä ylläpitoon, asiakkaille on tulossa vain vähän muutoksia. Seuraavaksi MetaLib siirtyy Primo-käyttöliittymän tekniikkaan.

Voyager (Ex Libris)

Ajankohtaisia asioita ovat MARC21-formaatti sekä Lindan siirto Aleph-alustalle joulukuussa. Ammattikorkeakoulut eivät ole mukana Lindassa. Vuoden 2009 aikana otetaan käyttöön Relais-kaukopalveluohjelmisto hosted-palveluna. Voyagerin seuraava versio otetaan käyttöön tänä kesänä, joko kesällä tai joulun aikaan. Lisäksi lajitteluominaisuuksien käyttöönottoa SIP2-rajapinnassa suunnitellaan. Avoimien rajapintojen kehittäminen kuuluu Ex Libriksen ajankohtaisiin asioihin.

Millennium-järjestelmä (Innovative Interfaces)

Järjestelmätoimittajan ajankohtaisia tuotteita ovat Encore-käyttöliittymän uusi versio, Content Pro -tuote digitaalisten aineistojen hallintaan, langattoman lainausohjelman Circan RFID-versio, AirPAC-mobiililiittymän iPhone-sovellus ja Web Services-rajapintojen (kuten Encore xQuery) kehittäminen.

HelMet-kirjastot ovat vaihtaneet syksyllä kirjastojärjestelmän tuotantopalvelimen sekä ottaneet käyttöön Millennium-järjestelmän uusimman version. Myös testipalvelin vaihtuu ja sen ylläpito tilataan jatkossa Millennium-järjestelmän toimittajalta (hosting). Kevään aikana otetaan käyttöön lisää RSS-palveluita HelMet-verkkokirjastoon. Monihaun (Research Pro) käyttöönottoprojekti on käynnistetty vuodenvaihteessa. Lisäksi verkkomaksamisesta on tehty esiselvitys.

5. Marc21-tilanne

MARC21-formaatin suomennokset ovat valmiit. Voyager-tietokantojen (yliopistot ja ammattikorkeat) konversio MARC21:een on valmistunut. Yleisten kirjastojen konversio on tänä vuonna tehtävänä. Yleisille kirjastoille järjestetään koulutusta ja lisäksi sovellusohjeita ollaan laatimassa. Konversiot on suunniteltava yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa. Esim. Axiellin arvion mukaan vuonna 2011 kaikki asiakaskirjastot on siirretty MARC21:een. Konversio tehdään mahdollisesti kahdessa vaiheessa: FINMARC - MARC21-Fin - MARC21. Kansalliskirjaston yhteyshenkilöitä ovat Ulla Ikäheimo sekä Ere Maijala teknisenä tukena.

6. RFID-tilanne

Kirjastojen kansainvälinen RFID-standardi on parhaillaan lausuntokierroksella. Suomalaisen RFID-tietomallin päivitys voidaan aloittaa tämän vuoden puolella.

Turun seudun kimppakirjastojen kesken on ilmennyt aineiston lainauksessa RFID-ratkaisujen yhteensopivuudessa ongelma. Eri toimittajat ovat tulkinneet suomalaista tietomallia kahdella eri tavalla. Lisäksi Turussa RFID-siruun tallennettu tieto on lukittu, joten sen muuttaminen ei ole mahdollista. Todettiin, että toimittajat neuvottelevat keskenään ratkaisun löytämiseksi tilanteeseen. Lisäksi Laila Heinemann ottaa yhteyttä Juha Hakalaan ja pyytää häntä kutsumaan suomalaisen RFID-tietomallin laatineen työryhmän pikaisesti koolle keskustelemaan tulkinnasta.

7. Haka ja muut federaatiot, tilannekatsaus

Haka-luottamusverkostossa ovat mukana yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset ja se on tarkoitettu opiskelun ja hallinnon käyttöön. Tavoitteena on käyttäjän tunnistuspalvelu ja yhden asiakastietorekisterin ylläpito organisaation sisällä. Myöhemmin Haka-verkostoa pyritään laajentamaan ulkopuolisiin palveluihin. Julkishallinnon luottamusverkosto on nimeltään Virtu ja se on tulossa käyttöön vuoden 2009 aikana Valtion IT-palvelukeskuksen palveluna. Kansalaisille tarkoitettu verkkomaksamisen ja -tunnistautumisen palvelu on nimeltään VETUMA.

8. Muut asiat

Ilmoitusasiat

Mahdollisuutta yhteisen auktoriteettitietokannan rakentamiseksi Aleph-alustalle selvitetään. Tavoitteena on auktoriteettitietojen hyödyntäminen eri järjestelmissä. Ontologioiden hyödyntämisestä haussa on myös tekeillä alustava selvitys (YSO-integrointi).

Seuraavaan kokoukseen siirtyvät asiat

Seuraavaan kokoukseen siirrettiin kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymäkatsaus, Aleph-yhteisluettelo ja oppimisympäristöintegraatio.

9. Seuraava kokous on tiistaina 1.9.2009 klo 14

 

 • No labels