Kansalliskirjasto huolehtii suomalaisen julkaisutuotannon bibliografisesta valvonnasta ja kantaa vastuun siitä, että Suomen julkaisutuotannon vuosittaiset viitetiedot ovat vapaasti kansalaisten käytettävissä. Nämä tiedot kootaan kansallisbibliografia Fennicaan ja kansallisdiskografia Violaan. Fennica ja Viola ovat käytettävissä Kansalliskirjaston Finna-hakupalvelun kautta.

Fennica ja Viola tarjoavat suomalaisten julkaisujen bibliografisen kuvailun, sisällönkuvailun ja julkaisuissa esiintyvien henkilö- ja yhteisönimien ohjeelliset nimimuodot. Kuvailussa noudatetaan kirjastoalan kansainvälisen kattojärjestön International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) ohjaavia periaatteita. IFLA antaa kansallisbibliografioiden sisältösuositukset, joiden pohjalta pyritään antamaan monipuolinen ja edustava kuva maan kansallisesta julkaisutuotannosta. Kansallisbibliografiapalvelun tuottamia metatietoja voidaan käyttää esim. kirjastotietokannoissa, tilastoihin, tutkimuksen lähdeaineistona, tekijänoikeuksien määrittämiseen ja pääsyyn kulttuuriaineistolain määrittelemiin aineistoihin. Kuvailussa pyritään yhdenmukaisuuteen pitämällä yllä tietueiden tasalaatuisuutta.

Kansalliskokoelman aineistoa toimitetaan tutkittavaksi vain lukusaliin ja musiikkikirjaston kuunteluhuoneeseen.

Kansallisbibliografiaa koskevat asiantuntijapalvelut:

  • kansallisbibliografiatasoisen kuvailun neuvonta
  • kansallisbibliografiakuvailut esimerkkeinä kansainvälisten standardien soveltamisesta
  • tiedotus kansallisbibliografian kuvailuperiaatteista
  • kansallisbibliografian kattavuutteen ja edustavuuteen liittyvä neuvonta
  • käytön neuvonta: miten kuvailutietoja tulkitaan, minkälaisia kerrostumia/kuvailulinjauksia on metatiedon tuotannossa
  • suomalaisen julkaisutuotannon tilastojen tekeminen
  • kansallisbibliografiatyön kansainvälinen kehittäminen IFLAn kansallisbibliografiajaostossa.

 

Lisätietoja Fennicasta

Lisätietoja Violasta

 

 

 


 

 

 

 

  • No labels