Koha-käyttöönottoprojektin yleiskokous 14.11.2019 klo 09.30 - 12.30

Kokouksen ja lounastauon jälkeen pidetään pienimuotoinen juhlatilaisuus käyttöönottoprojektin päättymisen kunniaksi klo 13.30 - 16.00.Paikka:Laurea-ammattikorkeakoulu, Tikkurila

Osallistujat

Esityslista 

  

1. Kokouksen avaus

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Esitys: Sihteeriksi valitaan Hanna-Riina Aho Centria-ammattikorkeakoulusta.


2. Asialistan hyväksyminen 

Käsitellään ohjausryhmän laatima asialista.

Esitys: Hyväksytään asialista.

Päätös: 


3. Edellisen kokouksen muistio 

Hyväksytään muistio, joka löytyy osoitteesta 

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.

Päätös: 


4. Koha-yhteenliittymän käyttöönottoprojektin päättäminen

Yhteenliittymän käyttöönottoprojektin alussa sovittiin, että projekti päättyy, kun kaikki yhteenliittymässä mukana olevat kirjastot ovat ottaneet käyttöön avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmän. Tämä toteutui 1.10.2019.

Esitys: Päätetään Koha-käyttöönottoprojekti.

Päätös:


5. Koha-yhteenliittymän organisaatio projektin jälkeen

Käyttöönottoprojektin aikana yhteenliittymän toimielimet olivat:

Ohjausryhmä: Ari Muhonen (pj), Ari Ahlqvist, Tua Hindersson-Söderholm, Kristiina Hormia-Poutanen, Esa-Pekka Keskitalo, Minna Kivinen, Hanna Lahtinen, Anne Lehto, Sinikka Luokkanen, Sari Palén ja Johanna Vesterinen.

Pääkäyttäjäryhmä, joka koostui yhteenliittymän kirjastojen pääkäyttäjistä sekä Kansalliskirjaston edustajista. Pääkäyttäjäryhmän vetäjänä toimii Inkeri Hakulinen Kansalliskirjastosta.

Keskusteltiin iskevästä nimestä yhteenliittymälle, mm.

  • Avoin Koha
  • Tiede-Koha
  • ScifiKoha


Esitys: Valitaan yhteenliittymälle puheenjohtaja, ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmä vuodelle 2020.

Pääkäyttäjäryhmän esitys asiantuntijaryhmän kokoonpanoksi on

  • Sirpa Janhonen, Varastokirjasto
  • Minna Kivinen, HAMK
  • Mia Kujala, XAMK
  • Christian Nelson, Tritonia
  • Veli-Matti Häkkinen, JYU
  • Eeva Klinga-Hyöty tai Johanna Miettunen, Haaga-Helia / 3AMK

Päätös:


6. Palvelintilanne

Kansalliskirjasto ja CSC ovat selvittämässä, millainen kokonaisuus olisi yhteenliittymälle edullisin ja toimivin. Kuullaan selvityksen tämänhetkinen tilanne.

Esitys: Keskustellaan.

Päätös:


7. Palvelukuvauksen ja -tilauksen tilanne

Arto Aniluoto CSC:stä lähetti sähköpostitse yhteenliittymän postilistalla tiedon, mistä viimeisimmän palvelukuvausluonnoksen löytää. Keskustellaan kuvauksesta sekä päätetään, miten saamme sen viimeisteltyä.


8. Kustannukset ja kustannustenjako

Yhteenliittymä on päättänyt, että vuoden 2020 kustannukset jaetaan samalla perusteella (vuoden 2018 Voyager-kustannukset) kuin vuoden 2019 kustannukset. Vuoden 2021 kustannustenjakoon olennaisesti vaikuttavia tekijöitä on vielä auki, joten sitä ei vielä voida ottaa käsittelyyn. Ratkaiseva seikka on ennen kaikkea palvelinten tekninen ratkaisu. Päätetään kustannustenjakotyöryhmän kokoonpano.

Ohjausryhmä nimesi kokouksessaan 18.12.2018 tähän saakka toimineeseen kustannustenjakotyöryhmään seuraavat henkilöt: Esa-Pekka Keskitalo, Sinikka Luokkanen, Ari Muhonen ja Johanna Vesterinen.


9. Muut asiat10. Seuraava kokous11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 


  • No labels