Listassa ovat KITTiin syötettävien TIETOJEN ID:t. Tunnusluvut (KITT laskee tiedoista) ja arviot on jätetty pois. Tieto-kentistä mukana ovat kaikki, myös ne, joihin ei saa tietoa kirjastojärjestelmästä. Punaisella taustalla ovat ne karttuvat kentät (toivottavasti silmäni löysi kaikki), jotka pitää tarkistaa Voyagerista saatujen lukujen kanssa ja tarvittaessa yhdistää, jotta saadaan koko vuoden luku.

4Hallinnoliset yksiköt (4)
6Maan väkiluku (6)
12Pääkirjasto (12)
13Muut toimipisteet (13)
15Henkilöstömäärä (15)
16Opiskelijamäärä (16)
17Avoimen yliopiston opiskelijamäärä (17)
18Täydennyskoulutusopiskelijat (18)
19Henkilöstön määrä(htv-lukuna) (19)
20Kokoaikaopiskelijoiden määrä (20)
21Aloituspaikat (21)
22Kokonaismenot (22)
31Painetut kirjat, sy (31)
32Painetut kirjat, nimekettä (32)
34säilytysyksikköjä (34)
35ostettuja (35)
37säilytysyksikköjä (kanta tyhjätty 8.3.2019) (37)
40Painetut kausijulkaisut, sy (40)
41Painetut nimekettä (41)
43Painetut, sy (43)
44ostettuja (44)
45nimekkeet (45)
47säilytysyksikköjä (47)
50hyllymetrit (50)
51säilytysyksikköjä (51)
53hyllymetrit (53)
54säilytysyksikköjä (54)
55ostettuja (55)
57säilytysyksikköjä (57)
60säilytysyksikköjä (60)
62säilytysyksikköjä (62)
63ostettuja (63)
65säilytysyksikköjä (65)
68Painetut kartat, sy (68)
70säilytysyksikköjä (70)
71ostettuja (71)
73säilytysyksikköjä (73)
76Painetut nuotit ja partituurit, sy (76)
77nimekkeet (77)
79säilytysyksikköjä (79)
80ostettuja (80)
82säilytysyksikköjä (82)
86musiikkiäänitteet (86)
87Äänikirjat, paikalliskäyttöiset, sy (87)
88visuaaliset (88)
89audio-visuaaliset (89)
92musiikkiäänitteet (92)
93äänikirjat (93)
94visuaaliset (94)
95audio-visuaaliset (95)
96ostettuja (96)
100säilytysyksikköjä (100)
102säilytysyksikköjä (102)
103ostettuja (103)
105säilytysyksikköjä (105)
108säilytysyksikköjä (108)
110säilytysyksikköjä (110)
112säilytysyksikköjä (112)
125hyllymetrit (125)
127hyllymetrit (127)
128ostettuja (128)
130hyllymetrit (130)
133Paikalliskäyttöiset (sy) (133)
134verkkodokumentit (134)
135Verkkokirjat, nimekettä (135)
136Elektroniset patenttijulkaisut (136)
138Musiikkiäänitteet verkossa (138)
139Äänikirjat, verkkokäyttöiset, nimekkeet (139)
140visuaaliset (140)
141audiovisuaaliset (141)
142muut digitaaliset aineistot (142)
144digitaaliset tallenteet (144)
145verkkodokumentit (145)
146ostettuja (146)
148digitaaliset tallenteet (148)
149verkkodokumentit (149)
153digitaaliset tallenteet (153)
154tietokantojen nimekkeiden määrä (154)
156tietokantojen määrä (156)
157digitaaliset tallenteet (157)
158tietokantojen nimekkeiden määrä (158)
160tietokantojen määrä (160)
161digitaaliset tallenteet (161)
162tietokantojen nimekkeiden määrä (162)
165kausijulkaisutilausten määrä (165)
166kausijulkaisunimekkeiden määrä (166)
167ostettuja (167)
168sanomalehtitilausten määrä (168)
169sanomalehtinimekkeiden määrä (169)
171Verkkolehdet, nimekettä (171)
173kausijulkaisutilaukset (173)
176tietueiden määrä (176)
178kopiointiluettelointi (178)
179alkuperäisluettelointi (179)
180uutuusluettelointi (180)
181takautuva luettelointi (181)
183tietokantojen määrä (183)
184tietueiden määrä (184)
191Oma opiskelija (191)
192Oma henkilökunta (192)
193Ulkopuolisen yliopiston opiskelija (193)
194Ulkopuolisen yliopiston henkilökunta (194)
195Amk:n opiskelija tai henkilökunta (195)
196Muun oppilaitoksen opiskelija tai henkilökunta (196)
197Julkioshallinnon edustaja (197)
198Elinkeinoelämän edustaja (198)
199Kotimainen kaukopalveluasiakas (199)
200Ulkomainen kaukopalveluasiakas (200)
201Muut (201)
205Ulkopuolisen amk:n opiskelija (205)
206Ulkopuolisen amk:n henkilökunta (206)
207Yliopiston opiskelija tai henkilökunta (207)
215Oman organisaation henkilökunta (215)
225itsepalvelulainat (225)
226lainat palvelutiskiltä (226)
228itsepalvelu-uusinnat (228)
229Lukusalilainat (229)
232Maksulliset (232)
236Vastaanotetut tilaukset (236)
238Lainana (238)
239Jäljenteenä (239)
241Lähetetyt tilaukset (241)
243Lainana (243)
244Jäljenteenä (244)
247Vastaanotetut tilaukset (247)
249Lainana (249)
250Jäljenteenä (250)
252Lähetetyt tilaukset (252)
254Lainana (254)
255Jäljenteenä (255)
258Maksulliset (258)
261Näyttelyjen määrä (261)
262Tapahtumien määrä (262)
268Omat painetut julkaisut (268)
269Omat elektroniset julkaisut (269)
271Painettuja (271)
272Elektronisia (272)
276Katsotut tietueet (276)
277Tiedonhakujen määrä (277)
280Katsotut tietueet (280)
281Tiedonhakujen määrä (281)
284Katsotut dokumentit (284)
287Yhteydenottokerrat (287)
288Katsotut dokumentit (288)
296Käytetty aika opetustunteina (296)
298Annettujen kurssien opintoviikkomäärä (298)
299Annettujen verkkokurssien opintoviikkomäärä (299)
300Verkkokurssien suorittaneiden määrä (300)
308paakirjasto (308)
309Muut toimipisteet (309)
311Luku- ja tyoskentelypaikat yhteensa (311)
312ryhmatyotiloissa (312)
313tutkijanhuoneissa (313)
315Asiakkaiden käytössä (315)
316Henkilökunnan työasemien (316)
317Asiakkaiden käytössä olevat internet-yhteydet (317)
318asiakkaiden käytössä olevien lisälaitteiden määrä (318)
322asiakaspalvelutilat (322)
323muut kirjastotoimintaan tarvittavat tilat (323)
324suljettujen kokoelmien tilat (324)
325muut tilat (325)
326kirjastorakennuksen kokonaispinta-ala neliömetreinä (326)
328käytössä olevat hyllymetrit yhteensä (328)
329avokokoelmien hyllymetrit (329)
335henkilökunnan palkat ja sivukulut (335)
336henkilökunnan koulutuskulut (336)
337arvonlisäverot (TT) (337)
339arvonlisävero (TT) (339)
341Kausijulkaisut (341)
342Kurssikirjat (342)
343Muut monografiat (343)
345FinELibin lisenssimaksuja (345)
346Kausijulkaisut (346)
347Kurssimateriaalit (verkossa) (347)
348Elektroniset kirjat (348)
349E.1.1.2.3 Muu aineisto (349)
352arvonlisävero (TT) (352)
353sitomo- ja konservointipalvelut (353)
354ulkoistetut digitointipalvelut (354)
356arvonlisävero (TT) (356)
358arvonlisävero (TT) (358)
3594.1.6. Muut kulut (359)
360arvonlisävero (TT) (360)
362Rakentaminen (362)
363Tietojärjestelmät (363)
364Muut (364)
367E.4.1.1.1 Suora budjettirahoitus (367)
369E.4.1.1.3 Hanke- ja projektirahoitus (369)
370E.4.1.2 Muu julkinen rahoitus (370)
371hanke- ja projektirahoitusta (371)
372E.4.1.3 Yksityinen rahoitus (372)
373E.4.1.4 Maksullisen palvelun tulot (373)
374E.4.1.6 Muu rahoitus (374)
3765.1 Kirjaston henkilökunta (376)
377a) henkilöstön määrä vuoden lopussa (377)
379Kirjaston ulkopuolisella rahoituksella palkattuja (htv) (379)
380Kirjastoammatillinen henkilökunta (htv) (380)
381joista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita (htv) (381)
382Muut asiantuntijat (htv) (382)
383Muu kirjaston henkilökunta (htv) (383)
385a) koulutuspäivät yhteensä (385)
386b) koulutuksen saaneen henkilöstön määrä (386)
387säilytysyksikköjä (387)
391säilytysyksiköt (391)
392säilytysyksiköt (392)
393säilytysyksiköt (393)
396henkilöstömenot (396)
415uusinta palvelutiskiltä (415)
416Automaattinen uusinta (416)
418Oma opiskelija (418)
419Oma henkilökunta (419)
420Oman organisaation henkilökunta (420)
421Ulkopuolisen yliopiston opiskelija (421)
422Ulkopuolisen amk:n opiskelija (422)
423Ulkopuolisen yliopiston henkilökunta (423)
424Ulkopuolisen amk:n henkilökunta (424)
425Amk:n opiskelija tai henkilökunta (425)
426Yliopiston opiskelija tai henkilökunta (426)
427Muun oppilaitoksen opiskelija tai henkilökunta (427)
428Julkioshallinnon edustaja (428)
429Opiskelija tai muun organisaation tutkija (429)
430Elinkeinoelämän edustaja (430)
431Kotimainen kaukopalveluasiakas (431)
432Ulkomainen kaukopalveluasiakas (432)
433Muut (433)
434Oma akt. opiskelija (yo) (434)
435Oma akt. henkilökunta (yo) (435)
436Oman organisaation akt.henkilökunta (436)
437Ulkopuolisen yliopiston opiskelija (437)
438Ulkopuolisen amk:n opiskelija (438)
439Ulkopuolisen yliopiston henkilökunta (439)
440Ulkopuolisen amk:n henkilökunta (440)
441Amk:n opiskelija tai henkilökunta (441)
442Yliopiston opiskelija tai henkilökunta (442)
443Muun oppilaitoksen opiskelija tai henkilökunta (443)
444Julkioshallinnon edustaja (444)
445Opiskelija tai muun organisaation tutkija (445)
446Elinkeinoelämän edustaja (446)
447Kotimainen kaukopalveluasiakas (447)
448Ulkomainen kaukopalveluasiakas (448)
449Muut (449)
450avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijamäärä (450)
451Opiskelija tai muun organisaation tutkija (451)
452erittelemättömät (452)
453erittelemättömät (453)
454erittelemättömät (454)
455erittelemättömät (455)
456uutuusluettelointi (456)
457takautuva luettelointi (457)
458erittelemättömät (458)
461muut kokoelmien huoltokulut (461)
462kausijulkaisut (462)
463kurssikirjat (463)
464muut monografiat (464)
466FinELibin lisenssimaksuja (466)
467muut kausijulkaisut (467)
468kurssimateriaalit (verkossa) (468)
469elektroniset kirjat (469)
470E.2.1.1.3 Muu aineisto (470)
472arkistonmuodostajat (472)
474Kirjaston rahoituksella palkattuja (htv) (474)
475Maksullisen palvelutoiminnan rahoituksella palkattuja (htv) (475)
476muu elektroninen aineisto (476)
477Muu elektroninen aineisto (477)
480Haetut dokumentit tai tietueet (480)
481Tiedonhakujen määrä (481)
497kausijulkaisut (497)
498kurssimateriaalit (verkossa) (498)
499elektroniset kirjat (499)
500muu elektroninen aineisto (500)
501E.4.1.5 Yhteisprojektien rahoitus (501)
602Kausijulkaisut (602)
603Kurssimateriaalit (verkossa) (603)
604Elektroniset kirjat (604)
605Muu elektroninen aineisto (605)
606Myönnetty OPM:n keskitetty rahoitus elektronisen aineiston hankintaan (606)
631Katsotut dokumentit (631)
636Haetut dokumentit tai tietueet (636)
637Tiedonhakujen määrä (637)
641Katsotut dokumentit (641)
642Tiedonhakujen määrä (642)
643B.1.9.2 Suomalainen verkkoarkisto (643)
6441.12.b verkkoarkisto (644)
6451.12.c verkkoarkisto (645)
6472.9.10 Tiedonhakujen määrä (647)
648C.9.11.1 Katsotut tiedostot (648)
1029Elektroniset kirjat kokoelmissa (1029)
1033Mikromuotoiset kirjat (1033)
1034Mikromuotoiset, nimekettä (1034)
1037Paikalliskäyttöiset, sy (1037)
1039Mikromuotoiset kausijulkaisut (1039)
1040journals, el. titles, local (1040)
1042microform journal titles (1042)
1044Paikalliskäyttöiset, sy (1044)
1045Verkkokäyttöiset, nimekettä (1045)
1047Mikromuotoiset kartat (1047)
1048map manuscripts (1048)
1050bought visual materials (1050)
1051microform book acquisition (1051)
1052microform journal acquisition (1052)
1053Median lainat (1053)
1054Toisen asteen opiskelija (asiakastilasto) (1054)
1055Toisen asteen henkilökunta (asiakastiedot) (1055)
1056oma opiskelija (amk), asiakas (1056)
1057oma henkilökunta, amk (asiakas) (1057)
1058Media, aktiivinen asiakas (1058)
1059aktiivinen toisen asteen opiskelija-asiakas (1059)
1060aktiivinen toisen asteen henk.kunt.asiakas (1060)
1061oma aktiivinen opiskelija, amk (1061)
1062oma akt. henk.kunta (amk) (1062)
1063asiakkaiden kartunta: media (1063)
10642. asteen opisk., asiakaskartunta (1064)
10652. asteen henk.k., asiakaskartunta (1065)
1066oma opiskelija, amk, asiakaskartunta (1066)
1067oma henk.k., asiakaskartunta (1067)
1068kartunta, ostetut mikromuotoiset kirjat (1068)
1069kartunta, mikromuotoiset kartat (1069)
1070kartunta, ostetut mikromuotiset kartat (1070)
1071kartunta, ostetut mikromuotoiset kausijulkaisut (1071)
1072paik.käyt. elektroniset kirjat (sy) (1072)
1073Paikalliskäyttöiset, nimekettä (1073)
1075kartunta, microform serials, titles (1075)
1076acqusition, microform books, titles (1076)
1077acqusitions, microform maps, titles (1077)
1078acquistion, printed maps, titles (1078)
1079acquisitions, electronic, Gb (1079)
1080Esineet 1080 (1080)
1081paikalliskäyttöiset e-patentit 1081 (1081)
1082Mikromuotoiset patentit 1082 (1082)
1083Musiikkikäsikirjoitukset 1083 (1083)
1089Pääkirj palveluaukiolo (1089)
1090Pääkirj itsepalveluaikiolo (1090)
1091Muiden toimip palveluaukiolo (1091)
1092Muiden toimip itsepalveluaukiolo (1092)
1095Yhteydenottokerrat (1095)
1096B.5 Nidekartunta Elektronisten kirjojen kartunta (Säilytysyksikköjä) (1096)
1097B.5 Nidekartunta Elektronisten kirjojen kartunta (ostetut) (1097)
1098Erittelemätön elektroninen aineisto (1098)
1099Äänikirjat, paikalliskäyttöiset, nimekkeet (1099)
1103paik. elektr. kirjojen kartunta (1103)
1104verkkokirjojen kartunta (1104)
1105verk.käyt. äänikirjat (1105)
1106nimekekartunta: paikalliset elektroniset (1106)
1107nimekekartunta: verkkolehdet (1107)
1109elektroniset patenttijulkaisut, kartunta (1109)
1110kartunta: paik el kartat (1110)
1111Painettujen kirjojen kartunta, nimekettä (1111)
1112Painetut kartat, nimekettä 2015- (1112)
1113Tietokoneohjelmat (sy vai nimeke?) 2015- (1113)
1114numeerinen data (nimekkeet) 2015- (1114)
1116B.1.9.1 Korkeakoulukirjastojen tietueiden määrä Finnan indeksissä (1116)
1117C.9.2.1 Tiedonhakujen määrä (1117)
1118C.9.2.2 Yhteydenottokerrat (1118)
  • No labels