Alustavaa hahmottelua siltä pohjalta, että Voyagerin käyttö loppuu 31.12.2019 mennessä

-ari

KuukausiProjektin hallinnointi ja ulkoiset sopimusasiat - projektin johtamisen ja läpiviennin suunnitteluYhteisen Koha-projektin eteneminen - projektin lopputuotosten suunnittelu
4/18
 1. Sovitaan käytännön koordinoinnista
 • ohjausryhmän asettaminen: projektin johto
 • projektin omistajuus
 • projektiryhmä (suunnittelu)
  • työpakettijako ja vastaavat
 • pääkäyttäjäryhmän asettaminen (testaus ja selvitys, toimintaohjeiden teko, tuki)
  rajaukset, reunaehdot, periaatteet
 • lähdekoodin hallinta, käytettävä Kohan versio
 • Tuotantopalvelimen hankinnan valmistelu ja hankinta,ylläpitosopimus - päätetään neuvotteleva taho
 1. Voyagerissa käytössä olevien toimintojen testaus Kohassa KK:n olemassa olevilla testipalvelimilla

 • puutteiden ja erojen selvitys sekä ratkaisusuunnitelmat
 • kokoelmien ja niiden hallinnan kokeilut ja suunnitelmat
 • mappaystaulujen teko datan siirtoa varten (aineisto ja asiakkaat)
 • selvitetään metadatan siivoustarpeet
 • tarkistetaan haravointi Finnaan ja saatavuustietojen haku
 • viimeistellän metadatan replikointi Melindasta
 • suunnitellaan tuotantopalvelimen hankinta
 • suunnitellaan palvelinalustan ja Kohan ylläpito
 • palvelinympäristön suunnitteleminen
5/18 
6/18 
7/18

Linnea2: nykyisen kirjastojärjestelmäpalvelimen huoltosopimus vuoden loppuun, laiteiston lunastus
Kohan palvelinalustan hankintapäätös

Kohan ylläpdosta sopiminen

 • kehittäjät
 • suuntaviivat

Kohan käytöstä ja tuesta sopiminen

 • Koha-instanssit ja tietokantajako
 • ns. systeeminhoito: kuka hoitaa itse/kuka tarvitsee keskitettyä
 • kuka hoitaa keskitetyn tuen
 • kouluttajat

Kustannustenjakokysymykset

 • määritellään kustannukset
 • sovitaan jakaminen

 

 
8/18

Linnea2: nykyisen kirjastojärjestelmäpalvelimen huoltosopimus vuoden loppuun, laiteiston lunastus
Kohan palvelinalustan hankintapäätös

Kohan ylläpdosta sopiminen

 • kehittäjät
 • suuntaviivat

Kohan käytöstä ja tuesta sopiminen

 • Koha-instanssit ja tietokantajako
 • ns. systeeminhoito: kuka hoitaa itse/kuka tarvitsee keskitettyä
 • kuka hoitaa keskitetyn tuen
 • kouluttajat

Kustannustenjakokysymykset

 • määritellään kustannukset
 • sovitaan jakaminen

 

2: Pilotointi (muiden osalta jatkuu valmistautuminen datan siirtoon)

 • Kohan palvelinalusta (tai sen alku) käyttöön otto
 • mielellään kaksi pilottia, mutta peräkkäin
 • rasitustestaukset - paljonko rautaa tarvitaan
 • palvelinylläpito
 • metadatan siivous ja konversio
 • tässä vaiheessa loadataan ensimmäisen kerran oikeaa asiakasdataa
 • Koulutusten suunnitelu ja aloittaminen

9/18 
10/18 
11/18 
12/18 
1/19

Linnea2: nykyisen kirjastojärjestelmäpalvelimen huoltosopimus vuoden loppuun, laiteiston lunastus
Kohan palvelinalustan hankintapäätös

Kohan ylläpdosta sopiminen

 • kehittäjät
 • suuntaviivat

Kohan käytöstä ja tuesta sopiminen

 • Koha-instanssit ja tietokantajako
 • ns. systeeminhoito: kuka hoitaa itse/kuka tarvitsee keskitettyä
 • kuka hoitaa keskitetyn tuen
 • kouluttajat

Kustannustenjakokysymykset

 • määritellään kustannukset
 • sovitaan jakaminen

 

3. Järjestelmänvaihto
 • Palvelinalustan laajentaminen pilottien peruisteella
 • Kohan käyttöönotoversio käyttöön
 • Kohan tuotantoinstanssien määrittely pilottien perusteella ja asennukseet
 • Kohan asetukset kaikkia instansseja varten
 • Metadatan loppusiivous & konversiot
 • henkilökunnan koulutukset
 • Kohan ylläpidon aloitus
 • Kirjastojen nykyisten tietokantojen datan lataus Koha-kantoihin


2/19 
3/19 
4/19 
5/19 
6/19 
7/19 
8/19 
9/19

Linnea2: nykyisen kirjastojärjestelmäpalvelimen huoltosopimus vuoden loppuun, laiteiston lunastus
Kohan palvelinalustan hankintapäätös

Kohan ylläpdosta sopiminen

 • kehittäjät
 • suuntaviivat

Kohan käytöstä ja tuesta sopiminen

 • Koha-instanssit ja tietokantajako
 • ns. systeeminhoito: kuka hoitaa itse/kuka tarvitsee keskitettyä
 • kuka hoitaa keskitetyn tuen
 • kouluttajat

Kustannustenjakokysymykset

 • määritellään kustannukset
 • sovitaan jakaminen

 

4. Tuotantovaihe
 • jälkisiivoukset
 • asetusten viilaukset
10/19 
11/19 
12/19 

 

HAMKin esitys

 • No labels