Kohan rajapinnan kuvaus löytyy, kun KOHAn osoitteeseen lisätään perään /api/v1/doc . Swaggerin kautta voi helposti kokeilla tietojen viemistä KOHAan.

Esimerkkinä HAMKin sovellus asiakastietojen tuontiin:

HAMKissa opiskelijoiden tiedot tuodaan KOHAn mobiilisovelluksen (HAMK App) kautta. Asiakkaiden HAMK-tunnus (UPN-tunnus) on tallennettu KOHAan toissijaiseksi sähköpostiosoitteeksi (emailpro-kenttä) ja sitä käytetään tunnistamaan onko asiakkaan tiedot jo kirjastojärjestelmän rekisterissä.


Asiakastiedot tuodaan rajapinnan Patron/Post -komennolla

Asiakkaiden viestiasetukset saadaan seuraavasti:

Rajapinnan kautta Patron post -komennolla ei saa kuljetettua lisäkenttiä kuten HETU, tilastointiryhmä, viestiasetukset. Joten nämä tiedot pitää tarkistaa, kun asiakas tulee kirjastoon ja hänelle aktivoidaan kortti.


Asiakkaista tuodaan seuraavat tiedot:

Tieto

Rajapinnan kenttä

Lisätieto

Etunimifirstname
Sukunimisurname
Katuosoiteaddress
Postinumerozipcode
UPNemailproHAMKin tunnus. Tämän avulla tarkistetaan, onko asiakas jo rekisterissä
Puhelinnumerophone
Syntymäaikadateofbirthmuodossa YYYY-MM-DD
PIN-koodipasswordJos halutaan oletuskoodi
Asiakkaan kotikirjastobranchcodeToimipaikka, jossa asiakas (useimmiten) asioi
Asiakkaan asiakastyyppicategorycodeAsiakastyypin koodi (patron category code), esim. B = opiskelija, A = henkilökunta
HuomautusborrowernotesHuomautus, joka näkyy virkailijatyökalussa: Asiakastiedot lisätty HAMK Appiin kautta <päiväys>. Tarkista yhteystiedot, viestiasetukset, lisää asiakkaan HETU, tilastoryhmä, varaustunnus ja kirjastokortti. 

POST patron kentät

B_address (string,null, optional): first address line of patron's alternate address

B_address2 (string,null, optional): second address line of patron's alternate address

B_city (string,null, optional): city or town of patron's alternate address

B_country (string,null, optional): country of patron's alternate address

B_email (string,null, optional): email address for patron's alternate address

B_phone (string,null, optional): phone number for patron's alternate address

B_state (string,null, optional): state or province of patron's alternate address

B_streetnumber (string,null, optional): street number of patron's alternate address

B_streettype (string,null, optional): street type of patron's alternate address

B_zipcode (string,null, optional): zip or postal code of patron's alternate address

address (string, optional): first address line of patron's primary address

address2 (string,null, optional): second address line of patron's primary address

altcontactaddress1 (string,null, optional): the first address line for the alternate contact for the patron

altcontactaddress2 (string,null, optional): the second address line for the alternate contact for the patron

altcontactaddress3 (string,null, optional): the city for the alternate contact for the patron

altcontactcountry (string,null, optional): the country for the alternate contact for the patron

altcontactfirstname (string,null, optional): first name of alternate contact for the patron

altcontactphone (string,null, optional): the phone number for the alternate contact for the patron

altcontactstate (string,null, optional): the state for the alternate contact for the patron

altcontactsurname (string,null, optional): surname or last name of the alternate contact for the patron

altcontactzipcode (string,null, optional): the zipcode for the alternate contact for the patron

borrowernotes (string,null, optional): a note on the patron's account

borrowernumber (integer, optional): internally assigned user identifier

branchcode (string, optional): code of patron's home branch

cardnumber (string,null, optional): library assigned user identifier

categorycode (string, optional): code of patron's category ,

checkprevcheckout (string, optional): produce a warning for this patron if this item has previously been checked out to this patron if 'yes', not if 'no', defer to category setting if 'inherit'

city (string, optional): city or town of patron's primary address

contactfirstname (string,null, optional): used for children to include first name of guarantor

contactname (string,null, optional): used for children and professionals to include surname or last name of guarantor or organization name

contactnote (string,null, optional): a note related to patron's alternate address

contacttitle (string,null, optional): used for children to include title of guarantor

country (string,null, optional): country of patron's primary address

dateenrolled (string,null, optional): date the patron was added to Koha

dateexpiry (string,null, optional): date the patron's card is set to expire

dateofbirth (string,null, optional): patron's date of birth

debarred (string,null, optional): until this date the patron can only check-in

debarredcomment (string,null, optional): comment on the stop of the patron

email (string,null, optional): primary email address for patron's primary address

emailpro (string,null, optional): secondary email address for patron's primary address

fax (string,null, optional): fax number for patron's primary address

firstname (string,null, optional): patron's first name

gonenoaddress (boolean,null, optional): set to 1 if library marked this patron as having an unconfirmed address

guarantorid (integer,null, optional): borrowernumber used for children or professionals to link them to guarantor or organizations

initials (string,null, optional): initials of the patron

lang (string,null, optional): lang to use to send notices to this patron

lastseen (string,null, optional): last time a patron has been seen (connected at the OPAC or staff interface)

login_attempts (integer,null, optional): number of failed login attemps

lost (boolean,null, optional): set to 1 if library marked this patron as having lost his card

mobile (string,null, optional): the other phone number for patron's primary address

opacnote (string,null, optional): a note on the patron's account visible in OPAC and staff client

othernames (string,null, optional): any other names associated with the patron

overdrive_auth_token (string,null, optional): persist OverDrive auth token

password (string,null, optional): patron's encrypted password

phone (string,null, optional): primary phone number for patron's primary address

phonepro (string,null, optional): secondary phone number for patron's primary address

privacy (integer, optional): patron's privacy settings related to their reading history

privacy_guarantor_checkouts (integer, optional): controls if relatives can see this patron's checkouts

relationship (string,null, optional): used for children to include the relationship to their guarantor

sex (string,null, optional): patron's gender

sms_provider_id (integer,null, optional):the provider of the mobile phone number defined in smsalertnumber

smsalertnumber (string,null, optional): the mobile phone number where the patron would like to receive notices (if SMS turned on)

sort1 (string,null, optional): a field that can be used for any information unique to the library

sort2 (string,null, optional): a field that can be used for any information unique to the library

state (string,null, optional): state or province of patron's primary address

streetnumber (string,null, optional): street number of patron's primary address

streettype (string,null, optional): street type of patron's primary address

surname (string, optional): patron's last name

title (string,null, optional): patron's title

updated_on (string,null, optional): time of last change could be useful for synchronization with external systems (among others)

userid (string,null, optional): patron's login

zipcode (string,null, optional): zip or postal code of patron's primary address


Esimerkki

{

  "B_address": null,

  "B_address2": null,

  "B_city": null,

  "B_country": null,

  "B_email": null,

  "B_phone": null,

  "B_state": null,

  "B_streetnumber": null,

  "B_streettype": null,

  "B_zipcode": null,

  "address": "Osoite2",

  "address2": null,

  "altcontactaddress1": null,

  "altcontactaddress2": null,

  "altcontactaddress3": null,

  "altcontactcountry": null,

  "altcontactfirstname": null,

  "altcontactphone": null,

  "altcontactstate": null,

  "altcontactsurname": null,

  "altcontactzipcode": null,

  "borrowernotes": "APIn kautta lisätty asiakas",

  "borrowernumber": 0,

  "branchcode": "HAMKA",

  "cardnumber": null,

  "categorycode": "B",

  "checkprevcheckout": "",

  "city": "Hämeenlinna",

  "contactfirstname": null,

  "contactname": null,

  "contactnote": null,

  "contacttitle": null,

  "country": null,

  "dateenrolled": null,

  "dateexpiry": null,

  "dateofbirth": "1987-11-13",

  "debarred": null,

  "debarredcomment": null,

  "email": "malliasiakas@net.com",

  "emailpro": "malliasiakas@hamk.fi",

  "fax": null,

  "firstname": "Api",

  "gonenoaddress": false,

  "guarantorid": 0,

  "initials": null,

  "lastseen": null,

  "login_attempts": 0,

  "lost": false,

  "mobile": null,

  "opacnote": null,

  "othernames": "Malliasiakas, Api",

  "overdrive_auth_token": null,

  "password": "$2a$08$bwDPDvcq/i/IytrRSZkBLOZ6aOz5Plknbgj5VaoFxCoMBuS6nrl1W",

  "phone": "98789876",

  "phonepro": null,

  "privacy": 0,

  "privacy_guarantor_checkouts": 0,

  "relationship": null,

  "sex": null,

  "sms_provider_id": 0,

  "smsalertnumber": null,

  "sort1": null,

  "sort2": null,

  "state": null,

  "streetnumber": "",

  "streettype": null,

  "surname": "Malliasiakas",

  "title": null,

  "userid": null,

  "zipcode": "13210"

}

  • No labels