Rest-rajapinnalla pääsee käsiksi ja muokkaamaan Dspacen resursseja, kuten kokoelmia, tietueita ja tiedostoja. Rajapinta tukee myös Dspacen omaa autentikointia, joten Restin kautta käyttäjällä on samat oikeudet resursseihin, kuin käyttöliittymänkin kautta. 

DSpace 5.6 REST

Viralliset ohjeet löytyvät täältä. Virallisista ohjeista n Alle päivitetään käytännön esimerkkejä.


DSpace Rest Tokenin Hakeminen

 • Pyyntö osoitteeseen POST /rest/login, json payload:

  {"email": "email@email.com", "password": "1234"}

  Esimerkkivastaus:

  8a5bd933-e679-4ad3-8b5a-dd2a77941bff

  Vastauksena saatu token pitää sisällyttää rest-dspace-token headeriin, kun tekee lisäys-/poisto-/muokkausoperaatioita.

Itemin lisääminen (embargolla tai ilman)

Restin kautta embargo voidaan määritellä vain Dspacen omalla embargomekanismilla, jonka tarkkuus on vuorokausi. Siihen ei myöskään liity URN-pikarekisteröintiä.


 • Luo item: (rest osoite:  POST /rest/collections/1/items) headerit: 

  rest-dspace-token: 8a5bd933-e679-4ad3-8b5a-dd2a77941bff
  Accept: application/json

  json payload: 

  {"name": "EmbargoTesti", "metadata": [
  	{"key": "dc.title", "value": "EmbargoTesti"},
  	{"key": "dc.embargo.terms", "value": "2017-10-19"}
  ]}
  
  

  Esimerkkivastaus: 

  {
  	"id": 224,
  	"name": "EmbargoTesti",
  	"handle": null,
  	"type": "item",
  	"link": "/rest/items/224",
  	"expand": [ "metadata", "parentCollection", "parentCollectionList", "parentCommunityList", "bitstreams", "all" ],
  	"lastModified": "2017-10-18 14:52:17.299",
  	"parentCollection": null,
  	"parentCollectionList": null,
  	"parentCommunityList": null,
  	"bitstreams": null,
  	"archived": "false",
  	"withdrawn": "false"
  }

Luo bitstream: (rest osoite POST /rest/items/{itemId}/bitstreams?name=my_testi4.pdf&description=testitiedosto, jos haluat embargon, niin POST /rest/items/{itemId}/bitstreams?name=my_testi4.pdf&description=testitiedosto&groupId=0&year=2017&month=10&day=19) itemId saadaan edellisen pyynnön json vastauksesta. Tiedoston parametri nimeksi pitää asettaa "file" ja se lähetetään form-datana.

Curl-esimerkki
curl --location --request POST 'https://doria.fi/rest/items/ITEM_ID_HERE/bitstreams?name=FILE_NAME_HERE' --header 'rest-dspace-token: TOKEN_HERE --header 'Content-Type: multipart/form-data' -F 'file=@FILE_PATH_HERE'Python-esimerkki tiedoston lähettämisestä form-datana Requests-moduulin avulla
import requests

url = julkaisuarkiston rest-endpoint tähän, esim. https://www.doria.fi/rest

#Kirjaudutaan sisään:
r = requests.post(url + '/login', headers=headers, data = '{"email": "' + username + '", "password": "' + password + '"}', verify=False)

headers = {"Accept": "application/json'"}
#Lisätään token headeriin:
headers['rest-dspace-token'] = r.text

#Avataan lähetettävä tiedosto:
files = {'file': open(filedir + "/" + fname[1:-1], 'rb')}

#Lähetetään tiedosto Restillä:
response = requests.post(url + '/items/' + item_id_tähän + '/bitstreams?name=' + tiedoston_nimi_tähän + '&description=' + tiedoston_kuvailuteksti_tähän, files=files, headers=headers)


Esimerkkivastaus:

{ 
	"id": 76,
	"name": "my_testi4.pdf", 
	"handle": null,
	"type": "bitstream",
	"link": "/rest/bitstreams/76",
	"expand": [ "parent", "policies", "all" ],
	"bundleName": "ORIGINAL",
	"description": "testitiedosto",
	"format": "Adobe PDF",
	"mimeType": "application/pdf",
	"sizeBytes": 741609,
	"parentObject": null,
	"retrieveLink": "/bitstreams/76/retrieve",
	"checkSum": {
		"value": "b2a29cd63a82bc03583d2562b0ac4b3c",
		"checkSumAlgorithm": "MD5"
	},
	"sequenceId": -1,
	"policies": null
}


 • Nyt Item on luotu ja bitstream on lisätty.

Itemin metadatan päivittäminen

 • Päivitä item: (rest osoite PUT /rest/items/{item_id}/metadata)
 • headerit:

  rest-dspace-token: 8a5bd933-e679-4ad3-8b5a-dd2a77941bff
  Accept: application/json
 • json payload:

  [{
    "key": "dc.title",
    "value": "New Title",
    "language": "en"
  }]
 • No labels