Tällä sivulla on tietoa Julkarin metadatasta. Ylinpänä on työn alla oleva taulukko, joka kuvaa metadatan nykytilannetta ja kenttien käyttötarkoituksia. Taulukon tarkoituksena on tukea Julkarin metadatan suunnittelutyötä, jotta kaikille Julkarin käyttäjille saataisiin yhtenäisempi metadata, joka tukee OKM:n tiedonkeruuta ja on OpenAire-yhteensopiva. Alempana löytyy Julkarin metadataskeema, joka on ote Julkarin nykyisestä Dspace-metadataskeemasta.

 

Taulukko Julkarin metadatan nykytilanteesta metadatasuunnittelun pohjaksi

(OpenAiren suositukset löytyvät täältä

(OKM:n julkaisutiedonkeruun ohjeet löytyvät täältä)

 

Metadatakenttä
Dublin core
Ristiriitaisia käyttötapoja
Lisätietoa / Tallennusmuoto
* Nimekedc.title 

Muoto: Pääotsikko : Alaotsikko

Vain yksi dc.title per tietue!

Muut- ja erikieliset otsikotdc.title.alternative Muoto: Pääotsikko : Alaotsikko

* Julkaisuvuosi

dc.date.issued ISO 8601, joko pelkkä vuosi tai päivämäärä
Julkaisija (Kustantaja)dc.publisher  
* Organisaatiotietodc.organization 

Merkitsee, kenen tietue on. Hyödyllinen mm. hauissa ja Open-Search :in rajauksissa

Tulee merkata aina yhdenmukaisesti, esim. THL, ETK...

Item templatella kannattaa täydentää tämä tieto automaattisesti, sekä huomioida lisätä konversioissa.

Voidaan lisästä helposti jälkikäteen massaeditorilla.

Tekijädc.contributor.author Entä OKM:n tiedonkeruu ja organisaation omat tekijät?
Editoridc.contributor.editor  
URN-tunnistedc.identifier.urn 

Kannattaa syöttää aina kun tietue on julkaisun / artikkelin yms. "master" -paikka.

Jos verkkoversion isbn löytyy (dc.identifier.isbn), muodostetaan URN siitä (URN:ISBN-978...)

Jos verkkoversion isbn:ää ei ole, käytetään NBN-pohjaista URN:ää.

DOI-tunnusidentifier.doi HUOM! Ilman http-alkua, eli pelkkä DOI-tunnus.

WOS-id 

identifier.wos  
Linkkidc.identifier.url

https://www.julkari.fi/handle/10024/126755?show=full

 

Linkki näytetään tietueen etusivulla klikattavana linkkinä

(entä OpenAire-yhteensopivuus?)

Verkkoversion ISBNdc.identifier.isbn URN muodostetaan tästä, muutoin NBN-pohjainen.Vrt. edellinen: tarvitaanko tätä erikseen?
Painetun version ISBNdc.relation.isversionof  
ISBN-L

dc.identifier.isbn-l

  
Verkkoversion ISSNdc.identifier.issndc.identifier.issn vs. dc.journal.title vs. dc.relation.ispartof

http://www.julkari.fi/handle/10024/126904?show=full
dc.identifier.issn     1799-3911

http://www.julkari.fi/handle/10024/80563?show=full   
dc.relation.issn     J36560000

http://www.julkari.fi/handle/10024/127042?show=full
dc.relation.issn     ISSN 2243-1896     en

http://www.julkari.fi/handle/10024/129003?show=full
dc.relation.ispartof     ISSN 2342-3064     en

http://www.julkari.fi/handle/10024/128990?show=full
dc.relation.ispartof     Duodecim ISNN:2242-3281     en
 
Painetun version ISSNdc.relation.ispartof??? 
Sarjatietodc.relation.ispartof Sarjan nimi ja numerointi tai sarjan nimi ja ISSN
Kielidc.language.iso ISO 639-1, eli kaksikirjaiminen muoto (fi, en...)
Sivumäärädc.format.size

dc.format.size vs. dc.pagination

http://www.julkari.fi/handle/10024/126941?show=full
dc.format.size     2997-3001     en

http://www.julkari.fi/handle/10024/126425?show=full
dc.pagination     2766-2769     en

https://www.julkari.fi/handle/10024/129001?show=full
dc.journal.volumepagerange     623-632

 

Sivujen lukumäärä julkaisussa yms.
Sivunumerotdc.paginationks. ylläArtikkelin sivunumerot emojulkaisussa.
Asiasanat (vapaat)dc.subject  
Kontrollitu asiasanasto

dc.subject.asiasanan_lyhenne

(esim. dc.subject.ysa)

  
Kustannuspaikkadc.publisher.x-cityofpublication  
Tiivistelmädc.description.abstract  
Huomautuksetdc.description.notification  
Julkaisulaji / tyyppidc.type

dc.type vs. dc.type.okm vs. "dc.type.openaire?":

http://www.julkari.fi/handle/10024/114947?show=full
dc.type     D5_Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka
sanakirja     en

http://www.julkari.fi/handle/10024/129003?show=full
dc.type.okm     D4_Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys     en

http://www.julkari.fi/handle/10024/80563?show=full
dc.type     A    

http://www.julkari.fi/handle/10024/127189?show=full
dc.type     Book     en

http://www.julkari.fi/handle/10024/129490?show=full
dc.type     Lehti

http://www.julkari.fi/handle/10024/129432?show=full
dc.type     Tutkimus

http://www.julkari.fi/handle/10024/122853?show=full
dc.type     tutkimus- ja tekniset raportit

 

ks. OpenAire ja dc.type.publication
Lehden nimidc.journal.titledc.relation.ispartof vs. dc.journal.title

http://www.julkari.fi/handle/10024/129003?show=full
dc.relation.ispartof     Arcada Working Papers 3/2015     en

http://www.julkari.fi/handle/10024/128995?show=full
dc.journal.title     BMJ-BRITISH MEDICAL JOURNAL
 
Lehden numerodc.journal.number

Mutta myös:

https://www.julkari.fi/handle/10024/129001?show=full

dc.relation.issue     5

 

 
Lehden vuosikertadc.journal.volume  
Julkaisukuukausidc.date.issuemonth  
Lähdemetadatadc.source.metadata WOS yms...
Versiodc.type.version ks. OpenAire
Julkaisutyyppidc.type.publication ks. OpenAire
Käyttöoikeus (Access level)dc.rights.accessrights ks. OpenAire (Sovittiin Julkarin yhteiskokouksessa, että OpenAireen menevät ovat aina arvoltaan open access, jolloin tätä kohtaa ei tarvitse täyttää)
Oikeudet (License condition)dc.rights ks. OpenAire
EU-projekti IDdc.relation.projectid ks. Open Aire

OpenAire-spesifit kentät

 

Kentän nimiDublin CoreArvot
*Julkaisutyyppidc.type.publicationarticle
bachelorThesis
masterThesis
doctoralThesis
book
bookPart
review
conferenceObject
lecture
workingPaper
preprint
report
annotation
contributionToPeriodical
patent
other
*EU-projekti IDdc.relation.projectid 
*Identifierdc.identifier.uriURN tai DOI

*Käyttöoikeus

(Access level)

dc.rights.accessrights

Tähän kenttään tulee automaattisesti arvo openAccess

 

(License Condition)

dc.rights 
Versiodc.type.version

draft

submittedVersion

acceptedVersion

publishedVersion

updatedVersion

Embargon

laukeamispäivä

(Hoituu automaattisesti,

jos työllä embargo)

 
   
   
   
   
   

 

 

 

Muita harvemmin käytettyjä kenttiä:

dc.relation.images (Kuvitus)

dc.description.x-edition (painos)

dc.publisher.x-placeofprinting (painopaikka)

dc.relation.attachments (liitteet)

dc.unit (yksikkö) Fimealla tämä, onko muita käytäntöäjä?

dc.relation.ispartofmonograph (Fimean syöttölomake, Kirjan nimi jossa artikkeli on julkaistu)

 

Lisäksi keskusteluja seuraavasta kentistä:

* dc.description.datasource/dc.relation.isbasedon  - kenttään haluttaisiin aineistotunnus

 

 

 

 

 

 

Julkarin Dspace-instanssin käytössä oleva metadataskeema (Tilanne 10.2.2016)

 

dc.conference 
dc.contributor.advisorUse primarily for thesis advisor.
dc.contributor.author 
dc.contributor.editor 
dc.contributor.illustrator 
dc.contributor.other 
dc.contributor.researcheridTHL WOS: Thid field is currently not in use. A contributor is a person or entity that has 1) added the item to their My Publications list in ResesearcherID and 2) made their My Publications list public.
dc.contributorA person, organization, or service responsible for the content of the resource. Catch-all for unspecified contributors.
dc.coverage.spatialSpatial characteristics of content.
dc.coverage.temporalTemporal characteristics of content.
dc.creatorDo not use; only for harvested metadata.
dc.dataretrievalmethodTHL - tiedonkeruumenetelmä
dc.date.accepted 
dc.date.accessionedDate DSpace takes possession of item.
dc.date.availableDate or date range item became available to the public.
dc.date.copyrightDate of copyright.
dc.date.createdDate of creation or manufacture of intellectual content if different from date.issued.
dc.date.embargo 
dc.date.issuedDate of publication or distribution.
dc.date.issuemonthTHL WOS
dc.date.submittedRecommend for theses/dissertations.
dc.date.updatedThe last time the item was updated via the SWORD interface
dc.dateUse qualified form if possible.
dc.departmentTHL
dc.description.abstractAbstract or summary.
dc.description.notificationTHL
dc.description.provenanceThe history of custody of the item since its creation, including any changes successive custodians made to it.
dc.description.sponsorshipInformation about sponsoring agencies, individuals, or contractual arrangements for the item.
dc.description.statementofresponsibilityTo preserve statement of responsibility from MARC records.
dc.description.tableofcontentsA table of contents for a given item.
dc.description.uriUniform Resource Identifier pointing to description of this item.
dc.description.versionThe Peer Reviewed status of an item
dc.description.x-editionTHL
dc.descriptionCatch-all for any description not defined by qualifiers.
dc.dscollectionTHL Onix-putkea varten alunperin tehty
dc.embargo.liftdate 
dc.embargo.terms 
dc.format.extentSize or duration.
dc.format.mediumPhysical medium.
dc.format.mimetypeRegistered MIME type identifiers.
dc.format.sizeTHL
dc.formatCatch-all for any format information not defined by qualifiers.
dc.identifier.articlenoTHL WOS. Example value: ARTN 064319
dc.identifier.artoidTHL Alkoholipolitiikka 19.11.2015
dc.identifier.artourlTHL Alkoholipolitiikka 19.11.2015
dc.identifier.citationHuman-readable, standard bibliographic citation of non-DSpace format of this item
dc.identifier.doiTHL WOS
dc.identifier.dscollectionTHL Onix-putkea varten alunperin tehty
dc.identifier.govdocA government document number
dc.identifier.isbnInternational Standard Book Number
dc.identifier.ismnInternational Standard Music Number
dc.identifier.issnInternational Standard Serial Number
dc.identifier.otherA known identifier type common to a local collection.
dc.identifier.proprietaryTHL
dc.identifier.siciSerial Item and Contribution Identifier
dc.identifier.sluga uri supplied via the sword slug header, as a suggested uri for the item
dc.identifier.thlshopTHL: Link to THL bookstore. Data is coming to this field (at least originally) from ONIX pipe
dc.identifier.uriUniform Resource Identifier
dc.identifier.urlTHL
dc.identifier.urn 
dc.identifier.wosFor the use of WOS-pipe
dc.identifierCatch-all for unambiguous identifiers not defined by qualified form; use identifier.other for a known identifier common to a local collection instead of unqualified form.
dc.journal.number 
dc.journal.sectionYP:n osio
dc.journal.titleJournal title
dc.journal.volume 
dc.journal.volumepagerangeKTL ulkomaiset artikkelit konvertoinnin tarpeeseen
dc.language.isoCurrent ISO standard for language of intellectual content, including country codes (e.g. "en_US").
dc.language.rfc3066the rfc3066 form of the language for the item
dc.language.x-abstractTHL, konversio 2012-04-05 vaati tämän
dc.language.x-translatedfromTHL
dc.languageCatch-all for non-ISO forms of the language of the item, accommodating harvested values.
dc.opn 
dc.organizationTHL Hakuja helpottamaan ja vähentämään riippuvuutta Dspace kokoelmahierarkiasta
dc.pagination 
dc.productidTHL
dc.productinfoTHL - tiedonkeruumenetelmä
dc.projectidTHL
dc.publisher.x-cityofpublicationTHL
dc.publisher.x-countryofpublicationTHL
dc.publisher.x-placeofprinting 
dc.publisherEntity responsible for publication, distribution, or imprint.
dc.relation.attachmentsTHL - liitetiedot
dc.relation.dscollection 
dc.relation.haspartReferences physically or logically contained item.
dc.relation.hasversionReferences later version.
dc.relation.imagesTHL - kuvitustiedot
dc.relation.isbasedonReferences source.
dc.relation.ispartofReferences physically or logically containing item.
dc.relation.ispartofmonographEmojulkaisu
dc.relation.ispartofseriesSeries name and number within that series, if available.
dc.relation.isreferencedbyPointed to by referenced resource.
dc.relation.isreplacedbyReferences succeeding item.
dc.relation.isreviewofTHL Alkoholipolitiikka 19.11.2015
dc.relation.issnTHL
dc.relation.issueKTL ulkomaiset artikkelit konvertoinnin tarpeeseen
dc.relation.isversionofReferences earlier version.
dc.relation.numberofseriesSTUK
dc.relation.replacesReferences preceeding item.
dc.relation.requiresReferenced resource is required to support function, delivery, or coherence of item.
dc.relation.uriReferences Uniform Resource Identifier for related item.
dc.relation.volumeKTL ulkomaiset artikkelit konvertoinnin tarpeeseen
dc.relationCatch-all for references to other related items.
dc.rights.holderThe owner of the copyright
dc.rights.uriReferences terms governing use and reproduction.
dc.rightsTerms governing use and reproduction.
dc.source.metadataMarks WOS metadata: Value: WOS
dc.source.uriDo not use; only for harvested metadata.
dc.sourceDo not use; only for harvested metadata.
dc.subject.agrifors 
dc.subject.allars 
dc.subject.classificationCatch-all for value from local classification system; global classification systems will receive specific qualifier
dc.subject.ddcDewey Decimal Classification Number
dc.subject.kta 
dc.subject.kula 
dc.subject.lccLibrary of Congress Classification Number
dc.subject.lcshLibrary of Congress Subject Headings
dc.subject.meshMEdical Subject Headings
dc.subject.okmFimea
dc.subject.otherLocal controlled vocabulary; global vocabularies will receive specific qualifier.
dc.subject.stmSTM:n asiasanat
dc.subject.teroTHL
dc.subject.thlTHL
dc.subject.wosWOS-pipe
dc.subject.ysa 
dc.subject.ysoTHL
dc.subjectUncontrolled index term.
dc.svtlinkTHL
dc.svtstatusTHL
dc.ths 
dc.title.alternativeVarying (or substitute) form of title proper appearing in item, e.g. abbreviation or translation
dc.titleTitle statement/title proper.
dc.type.dcmitype 
dc.type.okmTHL:n toimesta lisatty 3.3.2015
dc.type.ontasot 
dc.typeNature or genre of content.
dc.unitTHL
dc.url 
dc.x-cityofpublicationTHL
  • No labels