Embargo on toiminnallisuus, jonka avulla tiedoston näkyvyyttä voidaan säädellä niin, että se tulee julkiseksi vasta tietyllä ajan hetkellä. Tietueen metadata on nähtävissä kaiken aikaa. Embargo säädetään syöttövaiheessa siten, että määritetään syöttölomakkeen avulla embargon laukeamisaika. Tämän jälkeen järjestelmä muuntaa annetun arvon säännöksi, jonka perusteella tietue muuttuu näkyväksi sen jälkeen kun embargo on lauennut. 

On tärkeää huomata, että embargo asetetaan tietueille samalla hetkellä, kun työ syötetään ensimmäisen kerran arkistoon syöttölomakkeella. Embargollinen tiedosto on siis syötettävä samaan aikaan kuin tietueen metadata. Embargo ei koske tiedostoja, jotka on syötetty jälkikäteen "muokkaa tietuetta" -toiminnolla edes silloin, vaikka uuden tiedoston nimi olisi sama kuin korvattava, embargollinen tiedosto.

Jos embargollinen tiedosto on syötettävä uudelleen, koko tietue (item) metadatoineen on syötettävä uudelleen syöttölomakkeella.

Pika-embargon käyttö (ei toiminnassa kaikissa julkaisuarkistoissa)

  • No labels