Blog from May, 2018

Metadatasuositus on päivitetty 16.3.2018 järjestetyssä kokouksessa käytyjen keskustelujen pohjalta. Uudet kentät on lisätty Kaikki metadatakentät -sivulle ja ne, sekä olennaisesti muuttuneet jo käytössä olevat kentät on listattu 9 Muutokset metadatasuositukseen -sivulle. Lisäksi suositukseen on luotu uusi alasivu, Ehdotus korkeakoulujen alayksiköiden metadatakentiksi, mutta tälle sivulle listatut kentät löytyvät laajemmasta metadatakenttälistauksestakin. Myös suosituksen kentät sisältävään excel-tiedostoon on tehty tarvittavat muutokset. Samaan tiedostoon on lisätty muutama aputaulukko helpottamaan työtä julkaisuarkistoissa.