Ajankohta ti 21.5.2024 klo 13-14:30

Etäkokous zoomissa

Osallistujat

 • Arto Ikonen, Jyväskylän yliopisto
 • Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut
 • Merja Kallio, Vaasan yliopisto ← kokouksen sihteeri
 • Leena Kammonen-Tanskanen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
 • Minna Kantanen, Kansalliskirjasto, Yhteentoimivuuspalvelut
 • Reeta Kuuskoski, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut
 • Antti Laurila, Itä-Suomen yliopisto
 • Tapani Lehtilä, Tampereen yliopisto ← kokouksen puheenjohtaja
 • Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Veera Mujunen, Kansalliskirjasto, Finna
 • Satu Niininen, Kansalliskirjasto, Kansallisbibliografiapalvelut
 • Ilkka Nokelainen, LUT-yliopisto
 • Pirkko-Liisa Nurminen, Helsingin yliopisto
 • Mikko Pennanen, Turun yliopisto
 • Nina-Mari Salminen, Luonnonvarakeskus
 • Tiina Tolonen, Oulun yliopisto
 • Samu Viita, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut

Muistio

 1. Alaryhmien työn esittelyt
  1. Saavutettavuuskentän arvojoukko
   1. Työstetty pitkin talvea, Celia kommentoinut ja antanut hyväksyntänsä
   2. Ei resursseja tarkistuksiin, vaan on luotettava tekijän antamiin tietoihin
   3. Äänikirjan metadataohjeistus ei ilmeisesti ole tulossa
   4. Kentät hyväksytty viime kokouksessa
   5. Nivoutuu yhteen ohjeistuksen kanssa
  2. Organisaatioiden saavutettavuusohjeistus
   1. Määritelty ryhmän tehtäväksi uusien saavutettavuuskenttien käytön ohjeistaminen
   2. Työskentely aloitettu pohjia tutkimalla
   3. Vapaakappalekirjaston palaute väärän tyyppisistä PDF/A-tiedostoista
   4. Mac-käyttäjien ongelmat
   5. Eri ohjelmistoja tiedostojen tekoon, etä- ja monimuoto-opiskelijoiden huomiointi
   6. Mallipohjan tekoon kannattaa käyttää aikaa
   7. Digitoidulle aineistolle hankala
   8. Aikataulu, kenttien lisäys ensin metadatasuositukseen, sitten palvelukohtaisesti
   9. Organisaatioissa voi jo nyt alkaa miettiä, että sitten kun kentät on, niin millainen ohjeistus auttaisi ja henkilökunta osaisi auttaa ja opastaa
   10. Kenttien pakollisuus voi olla hankalaa, pakollisia kenttiä yleensä ollut vähän. Vapaaehtoiset kentät jätetään täyttämättä
   11. Ohjaajille tarkistuslista
   12. Reeta kysyy Vapaakappalekirjastolta tiedostojen tallennuksesta
    Kolmannen osapuolen tuottamat tiedostot
    1. Vastaus tullut:

     Aalto-yliopistolla on hyvät ohjeet: Tee PDF/A-tiedosto opinnäytetyöstäsi | Aalto-yliopisto
     Lopputuloksen PAS-kelpoisuuden voi tarkistaa CSC:n palvelusta: https://validation.digitalpreservation.fi/#/

  3. Embargo
   1. Tehtäväksi määritelty nyt käytössä olevien kenttien kuvaus DSpacen embargo-kenttien toiminta metadatasuositukseen.
   2. Tulevien DSpace-versioden embargototeutusta pitää määritellä uusi kenttä
   3. Heldassa on jo DSpace7-toteutus (ks. embargo-alaryhmän sivu → asialista → kohta 3)
    1. dc.date.embargoedUntil
   4. Vaikka automaattisesti luotuja kenttiä, niin kuvaukset vähentävät kysymyksiä
   5. Nyt keskitytään tämänhetkiseen tilanteeseen, mahdolliset uusien kenttien tiedot sitten kun tiedetään, tulevien DSpace-versioden embargototeutusta pitää määritellä uusi(a) kenttä
   6. Kolme kenttää, dc.embargo.terms, dc.embargo.lift ja [asiakkaannimiavaruus].embargo.date
   7. DSpacen versiosta 8 alkaen: Open Repositories -konferenssissa kesäkuussa 2024 Osma Suominen Kansalliskirjstolta esittelee posterin, joka käsittelee vuodesta 2021 kehitteillä ollutta uutta SRAP -sovellusprofiilia
  4. dc.rights-kentän uusi arvo
   1. Käytännön toimet
   2. Finnan käyttöoikeusrajapinnassa on sallittu education use kategoria  ja todettiin että puuttuu suosituksesta
   3. "In Copyright - Educational Use Permitted" on pitkä, mutta ehdotettu lyhenne InC-EDU 1.0 vaatii ohjeistusta eikä avaudu sellaisenaan
   4. Yhtenäinen termistö
   5. Lisätään metadatasuositukseen ja sitten palvelu kerrallaan
   6. Syöttöprosessiin mukaan ulkoisten toimijoiden rajapinnat
   7. Ei ole pakko ottaa julkaisuarkistossa käyttöön, mutta mahdollista
  5. Finnan aineistotyypit
   1. Toivottu lisätietoa siitä, mitä aineistotyyppiä mikäkin vastaa
   2. Luotu ohjesivu Finnan asiakaswikiin miten aineistotyyppi tunnistetaan
   3. Sivulla on kuvattu nykytila, ei varsinainen suositus tietolähdekohtaisesti
   4. Tärkeintä johdonmukaisuus
   5. Opinnäytteet löytyvät hyvin, myös OKM-kenttää on hyödynnetty
   6. DSpace 8 -versiossa type-kenttä on pakollinen
 2. Metadatasuosituksen kehittäminen
  1. Pyyntö lisätä uusi kenttä metadatasuositukseen / Tapani Lehtilä / Tampereen YO 
   1. dc.relation.contractor
   2. Käytössä Theseuksessa, ohjeissa ”12. Lisää opinnäytetyön tilaaja tai toimeksiantaja sekä mahdolliset lisätiedot. Nämä kentät eivät ole pakollisia. Jos työllä ei näitä ole, jätä kentät tyhjiksi (ei viivoja tai muita merkkejä).”
   3. Tullut Theseukseen metadatakonversion kautta
   4. Ei tietoa, onko toistuva kenttä
   5. Ei tietoa, miksei ole suosituksessa
   6. Tiina Tolonen lähettää Reetalle Tanja Vienosen kanssa tehdyn taulukon
   7. Myös VY:llä kiinnostusta kenttään, ei vastustusta
 3. Muuta
  1. Tilastokeskuksen julkaisuarkisto Otos auki, käytössä DSpace 7
  2. Satun tuleva sijainen ryhmässä vielä auki
 4. Seuraava kokous
  1. Ei kiireellistä nyt, seuraavaksi rahoittajakentät
  2. Reeta tekee kyselyn lokakuulle
  3. Pienellä kynnyksellä listalle viestiä • No labels