Ajankohta ti 12.3.2024 klo 13:00 - 14:30

Etäkokous zoomissa

Osallistujat

 • Arto Ikonen, Jyväskylän yliopisto
 • Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut  ← kokouksen sihteeri
 • Merja Kallio, Vaasan yliopisto
 • Leena Kammonen-Tanskanen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
 • Minna Kantanen, Kansalliskirjasto, Yhteentoimivuuspalvelut
 • Reeta Kuuskoski, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut
 • Antti Laurila, Itä-Suomen yliopisto
 • Tapani Lehtilä, Tampereen yliopisto ← kokouksen puheenjohtaja
 • Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Veera Mujunen, Kansalliskirjasto, Finna
 • Satu Niininen, Kansalliskirjasto, Kansallisbibliografiapalvelut
 • Ilkka Nokelainen, LUT-yliopisto
 • Pirkko-Liisa Nurminen, Helsingin yliopisto
 • Mikko Pennanen, Turun yliopisto
 • Nina-Mari Salminen, Luonnonvarakeskus
 • Tiina Tolonen, Oulun yliopisto
 • Samu Viita, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut

Muistio 

 1. Kokouksen avaus
  1. Ryhmän puheenjohtaja Tapani Lehtilä esittäytyi
 2. Ryhmän työtavoista
  1. Ehdotetaan, että asioita valmistellaan pienryhmissä ennen niiden käsittelyä ryhmässä
   1. Yksi tehtävä per ryhmä, ryhmät eivät pysyviä vaan muodostetaan kiinnostuksen ja osaamisen mukaan
   2. Alustukset tarkoitus tuoda seuraavaan kokoukseen
   3. Toimintamalli hyväksyttiin
 3. Saavutettavuuskentän arvojoukko
  1. Arvojoukkoluonnoksen viimeisin versio on alasivulla (sittemmin sivu on siirretty aliryhmien sivujoukkoon, linkki toimii)
   1. Ei juuri muuttunut edellisen kokouksen jälkeen
   2. Keskusteltiin tiedontallentajien valmiuksista
    1. Esim. opiskelijoilla ei välttämättä käsitystä saavutettavuusvaatimuksista
    2. Ohjeita ei aina lueta
    3. Toisaalta valmiin tallennuspohjan käyttäminen (oikein) parantaa tilannetta esim. otsikkotasojen koodimerkinnän suhteen
     1. Opiskelijoita voi ehkä ohjeistaa tältä pohjalta - jos olet käyttänyt pohjaa, valitse nämä vaihtoehdot
     2. Toisaalta noudattavatko kaikki ohjeita?
     3. Mac-käyttäjät + Latexin käyttäjät myös haaste
    4. Keskusteltiin vaihtoehdoista 1 ("otsikkotasot koodimerkitty") ja 3 ("navigointi mahdollista") - tarvitaanko molemmat?
     1. Onko sama vai eri asia?
     2. Voi olla eri asia esim. audiovisuaalisessa aineistoissa
      1. Koskee myös e-kirjoja
     3. Mennään näillä vaihtoehdoilla
   3. Päätettiin hyväksyä esitetyt kentät
   4. Päätettiin muuttaa vaihtoehtojen järjestystä loogisemmaksi
    1. Reeta muokkaa vielä esitystä keskustelun pohjalta
   5. Reeta ja Satu esittelevät ehdotuksen vielä Celialle ennen hyväksymistä.
  2. Organisaatioiden ohjeistuksen päivittäminen
   1. Tapani totesi, että ohjeistus kriittisen tärkeää
    1. Olisiko mahdollista saada valmista ohjeistusta, joka sopisi tähän arvojoukkoon?
   2. Voisiko yhteisten perusohjeiden koostaminen olla aliryhmän tehtävä?
    1. Todettiin että aliryhmä olisi hyvä ratkaisu
     1. Jäseniksi Reeta, Merja, Tiina ja Minna M
      1. Tavoitteena laatia kenttiä koskeva ohjeistus, ei laatia mallipohjaa
      2. Ryhmää voi täydentää
     2. Mallipohjia voi kuitenkin lähettää Reetalle
      1. Selvitetään saako ne laittaa julkisesti saataville
      2. Linkitkin riittävät
    2. Jyväskylässä (ja monessa muussakin yliopistossa) opinnäytteiden palautus jatkossakin toisen järjestelmän kautta
     1. Kirjastolla pienempi rooli kuin aiemmin
  3. Kansalliskirjaston ylläpitämien julkaisuarkistojen aikataulu
   1. Kenttien lisääminen metadatarekisteriin yksinkertaista
   2. Uusien kenttien lisääminen syöttölomakkeille pidempi prosessi
    1. Pitää tehdä asiakas kerrallaan
   3. Suuri osa metatiedoista tulee muualta
    1. Opinnäyteprosessin hallintajärjestelmät, tutkimustietojärjestelmät, Justus
    2. Tarvitaan muutoksia myös näissä
  4. Kenttien arvot jo olemassaolevalle aineistolle käytännössä
   1. "Ei tietoa"-tiedon lisääminen jälkikäteen oma projektinsa
    1. Ei ehkä tuo lisäarvoa käyttäjille, mutta voi olla tarpeen lainsäädäntöön liittyvistä syistä
 4. Julkaisuarkistoaineistojen metatietoihin tieto siitä, onko aineisto fiktiota (Pirkko-Liisa Nurminen)
  1. Tarve eritellä tieto- ja kaunokirjallisuus
  2. Toive esitetty Katve-ryhmässä Helsingin yliopiston kirjaston esiin tuomana
  3. Esim. kenttä dc.type.genre tai totuusarvoinen dc.type.fiction, jonka puuttuminen tarkoittaisi, että aineisto on tietokirjallisuutta
  4. Pirkko-Liisa ei päässyt mukaan, joten asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen
 5. Finnan kannalta olennaisia metatietoja (Veera Mujunen)
  1. Embargo
   1. Arkistoissa on suosituksesta poikkeavia merkintäkäytäntöjä
   2. DSpacessa on ollut teknisistä syistä embargo-merkintä kentässä dc.embargo.terms- ja dc.embargo.lift-kentissä, joista jälkimmäinen poistuu siinä vaiheessa, kun embargo laukeaa. Tämä metadatan avulla asetettu embargo on toiminut vain syöttövaiheessa. Uudemmissa DSpace-versioissa lisäksi mutkikkuutta lisännyt se, että embargo on voitu asettaa myös suoraan tiedostotasolla, ilman metadatakentän kautta ohjailua. Lisäksi Kansalliskirjastolla on ollut käytössä pikaembargo parilla asiakkaalla, jossa embargoa ohjaava kenttä on ollut asiakkaan_nimiavaruus.embargo.date.
   3. Suosituksessa ei ole näitä kohdassa ii. olevia teknisiä embargon ohjauskenttiä 
   4. DSpace 7:ssä tiedostoja ja metadataa koskevien embargojen asettaminen entistäkin helpompaa
    1. Eivät näy asiakaskäyttöliittymän metadatassa
   5. dc.rights.accesslevel, Suosituksessa on ainoastaan OpenAIREn vaatima embargo-tieto, joka näkyy ainakin osassa embargoa käyttävillä vain OAI-PMH:n kautta

    1. Statustieto, ei sisällä tietoa embargon päättymisajasta
   6. Päätettiin, että asiaa valmistelee aliryhmä, jossa mukana Reeta, Samu ja myöhemmin nimettävä Finnan edustaja. Tarkoitus on kirjata embargon toiminta suositukseen, vaikka kentät olisivatkin automaattisesti generoituvia, kuten Dspacen dc.embargo.lift.
  2. aineistotyyppimerkinnät
   1. Suosituksen ja Finnan synkronointi paikoin pulmallista
   2. dc.type.[sanaston nimitys]

    1. Suosituksessa mainitaan COAR:in luokitus mutta ei suoraan edellytetä tai edes suositella sitä
     1. dc.type.coar käytössä monessa arkistossa
      1. Luokituksessa puutteita muiden kuin tieteellisten aineistojen kohdalla
     2. Esim. Tampere käyttää OpenAIRE:n luokitusta kentässä dc.type.publication
      1. Pitäisi olla yhteensopiva COAR:in kanssa
   3. Tarkennusten valmistelu ei sidoksissa DSpace 7 -päivityksen kanssa
   4. Etenemistapa: Veera kuvaa Finnan käytäntöjä, mietitään tältä pohjalta tarvitaanko dc.type-alakenttien käyttöön tarkennuksia
  3. uusi arvo dc.rights-kentälle suositukseen
   1. In Copyright - Educational Use Permitted on jo tuettu Finnassa, mutta sitä ei ole metadatasuosituksessa
   2. Päätettiin lisätä mukaan suositukseen
   3. Reeta ja Veera muotoilevat päivityksen
 6. Rahoitustietojen ja suurten tietokantojen metatietojen yhteensopivuus
  1. OpenAire, Horizon2020, Suomen Akatemia, ...
  2. dc.relation.funder, dc.relation.grantnumber, dc.relation.projectid (ehkä muitakin kenttiä)

  3. Mihin tietoja tarvitaan, ja missä muodossa niiden pitäisi olla, jos niitä tarvitaan?
   1. Suhde CRIS:eihin ja tutkimustietovarantoon?
    1. Siirtyvätkö tiedot tutkimustietovarannosta myös OpenAireen?
    2. Tämä on ollut työn alla pitkään
  4. Tilanne elää myös maailmalla
   1. Esim. OpenFunderRegistryn rooli?
  5. Päätettiin selvittää asiaa lisää ennen mahdollista aliryhmän perustamista
   1. FinnArmassa ja Tutkimustietovarannossa saattaisi olla parempaa tietoa näistä kuvioista
 7. Muita ajankohtaisia kenttiä, joita tulisi käsitellä lähiaikoina JULKUn kokouksessa
  1. Myös jakelulistalle voi nostaa olennaisia tarpeita, jos kokouksessa ei tule mieleen
  2. Metadatan CC0-lisensiointi nousi esiin
   1. Ilmaistu palvelun tasolla, ei käytäntöjä tietuekohtaiseen merkitsemiseen
 8. DSpace7-versiopäivityksen vaikutus metadatasuositukseen (Jyrki Ilva)
  1. Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen
 9. Seuraava kokous 
  1. Ehdotetaan toukokuuta
  2. Reeta tekee kyselyn kokousajasta


 • No labels