Ajankohta ti 23.1.2024 klo 10-11:30

Etäkokous zoomissa

Osallistujat

 • Arto Ikonen, Jyväskylän yliopisto ← kokouksen sihteeri
 • Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut
 • Merja Kallio, Vaasan yliopisto
 • Leena Kammonen-Tanskanen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
 • Minna Kantanen, Kansalliskirjasto, Yhteentoimivuuspalvelut
 • Reeta Kuuskoski, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut
 • Antti Laurila, Itä-Suomen yliopisto
 • Tapani Lehtilä, Tampereen yliopisto
 • Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Veera Mujunen, Kansalliskirjasto, Finna
 • Satu Niininen, Kansalliskirjasto, Kansallisbibliografiapalvelut
 • Ilkka Nokelainen, LUT-yliopisto
 • Pirkko-Liisa Nurminen, Helsingin yliopisto
 • Mikko Pennanen, Turun yliopisto
 • Nina-Mari Salminen, Luonnonvarakeskus
 • Tiina Tolonen, Oulun yliopisto
 • Samu Viita, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut

Muistio

Ryhmän puheenjohtajan valinta

 • Puheenjohtajaksi ehdotettiin Tapani Lehtilää, joka suostui tehtävään. 
 • Sovittiin, että puheenjohtaja voi toimia aluksi vuoden, jonka jälkeen asiaa tarkastellaan uudestaan.
 • Puheenjohtajan työmäärän ei pitäisi kasvaa suureksi, koska Kansalliskirjasto valmistelee kokousten asialistat yhteistyössä PJ:n kanssa ja ryhmä osallistuu aktiivisesti yhteiseen päätöksentekoon ja kokouksessa käsiteltävien aiheiden valintaan.


Saavutettavuuskentän arvojoukko -työskentely

 • Vapaamuotoisen tekstikentän saavutettavuusominaisuuksien kirjaamiseen päätettiin käyttää kentän nimeä dc.description.accessibilitysummary 
 • Kenttien nimiä on mahdollisuus muuttaa myöhemmin, jos niitä ei jostain syystä koeta toimiviksi
 • Jos tietueessa on useampia tiedostoja, joista osa on saavutettava ja osa ei, voidaan tässä kentässä avata asiaa tarkemmin
 • Ei vapaamuotoisen kentän nimeksi päätettiin ottaa dc.description.accessibilityfeature
  • Feature-sana on käytössä myös muualla, joten se koettiin paremmaksi kuin vaihtoehtoinen sana properties
 • Arvoihin voidaan täydentää uusia kokonaisuuksia myöhemmin, jos tässä vaiheessa päätetyistä arvoista ei löydy kuvailutarpeisiin sopivia  
 • Todettiin, että kohdat 1. ja 3. on hankala erottaa toisistaan ja ovat osaksi päällekkäisiä arvoja 
 • Pidetiin tärkeänä, että tiedostoissa on käytetty otsikkotasoja, joiden mukaan voi navigoida 
 • Saavutettavuuteen liittyvät vaatimukset on avattava sellaisillekin, jotka eivät tunne kuvailua ja jotka saattavat määritellä saavutettavuusarvot vain kerran elämässään (esim. opiskelija opinnäytetyönsä osalta)
  • Esim. koodimerkitty tai navigointi eivät välttämättä avaudu monillekaan
  • Todettiin, että jos arvojen nimiä ei saada helposti kaikille ymmärrettäväksi ja yleiskielisiksi, on tärkeää avata niiden merkitystä ohjeistuksessa selkeästi
  • Ohjeistukseen on hyvä lisätä maininta, jos on käytetty saavutettavaa mallipohjaa. Ohjeessa voi kertoa, mitkä saavutettavuuskenttien arvot tulevat kyseeseen, kun mallipohjaa on käytetty.
 • 1. kohdan arvo tekstitiedosto on koodimerkitty / navigoitavuus jaetaan kahdeksi arvoksi:
  • Otsikkotasot on koodimerkitty
  • [Jokin toinen asia] on koodimerkittyReeta ja Satu jatkavatmän pohtimista ja miettivät samalla myös 3. kohdan arvoa 
 • 2. kohta muutetaan muotoon Matemaattiset/kemialliset kaavat saavutettavia 
 • 4. kohdassa otetaan käyttöön arvo Taulukot saavutettavia 
 • 5. kohdassa käyttöön arvo Kuvilla vaihtoehtoiset kuvaukset
  • Ohjeistuksissa on hyvä avata, että tässä tarkoitetaan myös kaavioita 
 • 6. Tekstitys kuulovammaisille 
 • 7. Ei tietoa saavutettavuudesta
  • Pohdittiin tämän kentän tarpeellisuutta. Onko riskinä, että tällaista käytetään liian helposti, toisin sanoen ei mietitä eikä merkitä saavutettavuusarvoja, vaan valitaan helpoin vaihtoehto? 
 • 8. Ei saavutettava
  • Tämän arvon käyttöön on mietittävä ohjeistus, missä tapauksissa kenttää käytetään
 • Keskusteltiin, tarvitaanko loogiselle lukemisjärjestykselle oma arvonsa. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 
 • Pohdittiin järjestystä, missä valittavat arvot tulevat
  • Ehdotettiin, että alkuun tulisivat kaikkia koskevat ja yleisimmät arvot, kun taas spesifimmät ja harvemmin käytetyt kentät tulevat myöhempänä. Tähän asiaan palataan tulevissa kokouksissa.
 • Keskusteltiin, onko tarvetta merkitä mahdolliset haitat? Esim. "accessibilityHazard": ["flashing", "motionSimulation"]
  • Tämä otetaan käsittelyyn tulevissa kokouksissa 
 • Reeta ja Satu työstävät vielä kohtaa yksi, ja lähettävät JULKUn jakelulistalle parannellun version arvojoukosta. Keskustelua voidaan käydä jakelulistalla, ja seuraavan kokouksen oheen tehdään työstösivu, johon nostetaan olennaisimmat asiat.


Muut asiat

 • Seuraavaa kokousta varten ryhmän jäsenet miettivät, onko jotain arvoja, joiden kokisi olevan tarpeellisia ja jotka vielä puuttuvat.
 • JULKU-sähköpostilistalle ([email protected]) kannattaa laittaa aiheita mietittäväksi seuraavia kokouksia varten.
 • DSpace 7 -päivitystä ja sen vaikutusta metadataan käsitellään myöhemmissä palavereissa.


Seuraava kokous

 • Reeta lähettää Doodle-kyselyn seuraavan kokouksen aikataulusta varten.
 • Seuraavan kokouksen sihteerinä toimii Jyrki Ilva. Jos hän ei pääse paikalle, niin sihteerinä on Merja Kallio. 
 • No labels