Paluu julkaisuarkistoon

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tilastokeskuksen Otos-julkaisuarkistoa, joka on julkaistu 21.5.2024 osoitteessa https://otos.stat.fi. Seloste on laadittu 25.4.2024.

Otokseen on siirretty Tilastokeskuksen julkaisut Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistosta sekä Tilastokeskuksen verkkosivuilla olleita julkaisuja. Otos sisältää sekä vanhoja digitoituja julkaisuja että Tilastokeskuksen uusia julkaisuja. Vanhin julkaisu Otoksessa on vuodelta 1862, ja uusia julkaisuja lisätään sitä mukaa, kun niitä ilmestyy. 

Tilastokeskus pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisen palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Digipalvelun saavutettavuuden arviointi

 Arkistossa olevien julkaisujen saavutettavuudesta vastaa Tilastokeskus, joka on itse arvioinut niiden saavutettavuuden. 

 Käyttöliittymän saavutettavuudesta vastaa Kansalliskirjasto, joka on itse arvioinut sen saavutettavuuden. 

Sisällöt, jotka eivät kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on aineistoa, joka ei kuulu saavutettavuuslain piiriin. 

Suuri osa aineistosta on vanhojen, painettujen julkaisujen jäljennöksiä. Niitä ei ole mahdollista tuottaa takautuvasti täysin saavutettaviksi. Esimerkiksi vanhojen julkaisujen värikontrastien muuttaminen takautuvasti ei ole mahdollista. Nämä aineistot ovat tulkittavissa kulttuuriperintökokoelman ilmentymiksi, joihin ei sovelleta lakia silloin, kun niitä ei voida muuttaa saavutettavuusvaatimukset täyttävään muotoon. 

Muita lainsäädännön ulkopuolella olevia aineistoja: 

 • Ennen 23.9.2018 arkistoon tallennettuun aineistoon ei sovelleta lakia, sillä aineistoa ei päivitetä eikä sitä tarvita viranomaisen kanssa kesken olevan asian hoitamisessa.
 • Osa julkaisuista sisältää karttoja, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön. 

Lain kattavuus on kuvattu digitaalisen palvelujen tarjoamisesta annetun lain kohdissa 3 § 2. momentin kohta 7 sekä 17 § 2. momentti.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää pääosin saavutettavuusvaatimukset. Sivusto ei kuitenkaan ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Puutteet on ryhmitelty sen mukaan, liittyvätkö ne sivuston julkaisuihin vai käyttöliittymään. Löydetyt ongelmat on lisäksi jaoteltu saavutettavuuden periaatteiden mukaan, ja niiden yhteydessä on kerrottu, mikä onnistumiskriteeri asian kohdalla ei täyty. 

Julkaisujen saavutettavuus

 Valitettavasti osassa lain piiriin kuuluvista tiedostoista on saavutettavuuspuutteita. 

Aineistojen saavutettavuutta on pyritty parantamaan hyödyntämällä pdf-tiedostoissa tekstin koneellista tunnistamista, mikä mahdollistaa jossakin määrin aineistojen koneluettavuuden. Parannamme lisäksi skannatuissa tiedostoissa jatkossa kielimäärityksiä sekä otsikoiden (title) käyttöä. Kokonaan uudet tiedostot pyrimme tekemään suoraan saavutettaviksi. 

Havaittava

 • Kuvilla ja kuvioilla ei ole tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)
 • Tiedostojen rakennetta ei ole merkitty saavutettavasti eikä lukemisjärjestystä ole määritelty. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)
 • Väriä on käytetty tilastokuvioissa ainoana merkitsevänä keinona tiedon välittämiseen. (WCAG 1.4.1)
 • Julkaisuissa on riittämättömiä värikontrasteja. (WCAG 1.4.3)

Hallittava

 •  Tiedostoille ei ole annettu otsikkoa (title). (WCAG 2.4.2) 

Ymmärrettävä

 •  Julkaisujen kieltä ja eri osien kieltä ei ole merkitty. (WCAG 3.1.1, 3.1.2) 

Käyttöliittymän saavutettavuus

Käyttöliittymän arvioinnissa on löydetty seuraavia puutteita: 

Havaittava

 •  Otsikkotasot eivät kaikilla sivuilla etene loogisesti. (WCAG 1.3.1) 
 • Tekstin ja taustavärin kontrasti on paikoin riittämätön. (WCAG 1.4.1) 

Hallittava

 • Kaikkien sivujen pääotsikko (title-elementti) ei ole informatiivinen. (WCAG 2.4.2)

Ymmärrettävä

 •  Sivun osien kieltä ei ole paikoin määritelty. (WCAG 3.1.2) 

Saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Jos huomaat sivustolla sellaisia puutteita, joita ei ole listattu tällä sivulla, kerro siitä meille. Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Lähetä sähköpostia löytämistäsi puutteista sille taholle, jonka vastuulla asian ylläpitäminen on: 

 Vastaamme palautteeseesi mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. Jos haluat antaa palautetta puhelimitse, soita Tilastokeskuksen tietopalveluun, p. 029 551 2220. 

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna niistä ensin palautetta meille edellisessä kohdassa olevan ohjeen mukaan. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. 

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
puhelinnumero vaihde: 0295 016 000