ISSN-tunnuksen saa Suomen ISSN-keskuksesta. Tunnus on ilmainen.

Tunnuksen voi hakea alla olevalla hakulomakkeella.

ISSN-tunnuksen hakulomake 

ISSN-tunnuksen rekisteröinti edellyttää näytekappaletta painetun julkaisun yhdestä osasta/numerosta tai pääsyä verkkojulkaisuun rekisteröinnin yhteydessä.

ISSN-tunnusten antamiseen ja käyttöön ei liity tekijänoikeudellisia rajoituksia.

ISSN-tunnuksen rekisteröinti edellyttää seuraavien metatietojen antamista:

 • julkaisun nimi
 • julkaisumaa
 • julkaisumuoto
 • julkaisukieli
 • kustantaja ja/tai julkaisijan nimi sekä kustantajan kotipaikka
 • julkaisuaika
 • julkaisun tila (esim. päättynyt, jatkuu)
 • ilmestymistiheys

Seuraavat tiedot tulisi toimittaa rekisteröinnin yhteydessä soveltuvin osin:

 • verkkojulkaisun sijainti ja saatavuus (esim. URL-osoite)
 • muun fyysisen julkaisumuodon nimi tai ISSN-tunnus
 • edeltäjän nimi tai ISSN-tunnus
 • seuraajan nimi tai ISSN-tunnus
 • liitejulkaisun pääjulkaisun nimi tai ISSN-tunnus
 • liitejulkaisun nimi tai ISSN-tunnus
 • pääsarjan nimi tai ISSN-tunnus
 • alasarjan nimi tai ISSN-tunnus
 • muun sukulaisjulkaisun nimi tai ISSN-tunnus

Tunnuksen vaihtaminen

ISSN-linjauksia

 

 

 • No labels