ISSN består av förkortningen ISSN och två fyrsiffriga nummer, t.ex. ISSN 0780-4784. ISSN innehåller ingen information om land, institution eller språk.

TRYCKTA PUBLIKATIONER

ISSN anges tydligt på en synlig plats på varje del av den periodiska publikationen eller på häftets framsida, titelblad, vid informationen om publikationen (redaktionen) eller på baksidan.

På tidskrifter och tidningar anges ISSN uppe på framsidans högre hörn. 

 

E-PUBLIKATIONER

I fråga om CD-ROM anges ISSN på startsidan, på CD-ROM-skivan och på konvolutet.

I fråga om webbpublikationer anges ISSN på publikationens hemsida eller startsida, helst nära publikationens namn. ISSN anges inte för enstaka artiklar.

Det rekommenderas att ISSN också anges i HEAD-delens META-fält i HTML-texten.

Om en publikation ges ut både i tryck och på nätet, antecknas båda identifikatorerna på båda versionerna:

ISSN 0356-2751 (print)
ISSN 1458-8013 (online)

 

ISSN FÖR MONOGRAFISERIER

Om en publikation hör till en serie anges seriens titel och delens nummer på titelsidan och seriens ISSN-nummer på titelsidans baksida.

Varje enskild volym i en serie som består av monografier (t.ex. dissertationer som utges i en serie) får utöver ett ISSN för den seriella titeln också ett ISBN. Båda anges under varandra på titelsidans baksida och på bakpärmen, t.ex.

ISBN 978-952-214-718-9
ISSN 1238-3279

Om en publikation hör till två eller fler serier, anges ISSN enligt följande:

ISSN 0784-8307 = Boende
ISSN 0784-9311 = Boendeförhållanden

OBS!  Volymens nummer ska inte fogas till ISSN. T.ex. ISSN 0784-8307-34

Om ISSN ingår i EAN-streckkoden, ska ISSN också anges separat och synligt.

Numrering

Olika volymer i en monografiserie måste ha separata nummer.

ISSN OCH STRECKKODER

EAN, streckkoden som ingår i GTIN (Global Trade Item Number), kan bildas från ISSN. En kod som baserar sig på ISSN börjar med prefixet 977. Efter det kommer ISSN utan bindestreck och kontrollsiffra samt ett kontrollnummer som beräknats enligt GTIN-kodsystemet. Kontrollnumret kan beräknas med räknaren nedan. Vid GTIN-13 skriver man in prefixet 977, ISSN utan bindestreck och den sista siffran (eller bokstaven x) samt två nollor. Stryk den första nollan i koden som räknaren ger och resultatet är en GTIN-kod som består av 13 tecken.

Räknare för GTIN-kontrollnummer (på finska)

ISSN ska alltid finnas synlig på publikationen. Information om tryckningen av den ISSN-baserade streckkoden fås från tryckeriet. Finlands ISSN-central delar endast ut ISSN, utgivaren/förläggaren måste själv sköta anskaffningen av EAN-streckkoden.

GS1 Finlands kundtjänst

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels