ISSN - International Standard Serial Number

ISSN-tunnus identifioi jatkuvasti ilmestyvät julkaisut. Suomen kansallinen ISSN-keskus vastaa tunnusten jakamisesta Suomessa ja lähettää ISSN-tunnuksen saaneiden julkaisujen tiedot ISSN Portal -tietokantaan.

ISSN-tunnuksen avulla tietty lehti, sarja tai muu jatkuva julkaisu voidaan erottaa muista julkaisuista. Tunnuksia käytetään mm.

  • julkaisualan tilaus- ja jakelujärjestelmissä nopeuttamaan julkaisujen tunnistamista
  • kansainvälisissä ja kansallisissa yhteisluetteloissa
  • bibliografioissa
  • kirjastojen lainausjärjestelmissä
  • tiedonhauissa

ISSN-tunnus liittyy kiinteästi julkaisun nimeen; nimen muuttuessa myös tunnus on muutettava. Eri julkaisumuodoille annetaan erillinen ISSN-tunnus.

ISSN-tunnuksen saaneiden julkaisujen tiedot viedään sekä kansalliseen Fennica-tietokantaan että kansainväliseen ISSN Portal -tietokantaan.

ISSN identifioi julkaisukokonaisuuksia eikä sovellu esim. artikkelien tunnukseksi. Jatkuva julkaisu on painetussa tai elektronisessa muodossa ilmestyvä päättymätön tekstijulkaisu, jolla on kokoava nimi. Jatkuviin julkaisuihin kuuluvat:

  • perinteisen muotoiset kausijulkaisut, esim. sarjat ja lehdet, jotka ilmestyvät toisiaan seuraavina erillisinä osina tai numeroina
  • jatkuvasti päivitettävät julkaisut

Moniosaiset teokset (esim. tietosanakirjat) ja projektien julkaisusarjat eivät ole jatkuvia julkaisuja, koska ne on yleensä suunniteltu päättyviksi.

 

 

  • No labels