Kansainvälinen ISSN-verkosto

Kansainväliseen ISSN-verkostoon kuuluu Pariisissa sijaitseva kansainvälinen ISSN-keskus ja eri maissa toimivat kansalliset keskukset. Kansainvälinen keskus koordinoi ja kehittää verkoston toimintaa, ylläpitää ISSN Portal -tietokantaa ja toimittaa ISSN-tunnuksia kansallisille keskuksille. Suomen ISSN-keskus vastaa tunnusten jakamisesta Suomessa ja lähettää ISSN-tunnuksen saaneiden julkaisujen tiedot ISSN Portal -tietokantaan. Suomen ISSN-keskus toimii Kansalliskirjastossa.

Kansainvälisessä ISSN Portal -tietokannassa on tiedot yli miljoonasta lehdestä, sarjasta tai muunlaisesta jatkuvasta julkaisusta. ISSN Portal kasvaa vuosittain n. 50 000 julkaisun tiedoilla. Tietokannan maailmanlaajuinen kattavuus näkyy mm. siinä, että tietokannassa on kausijulkaisuja n. 150 eri kielellä.

ISSN Portal -tietokantaan voi tutustua ilmaiseksi, mutta vakiokäyttäjille se on maksullinen. Lisätietoja tietokannasta (mm. hinnasto ja tilauslomake koekäyttöä varten) ja muista ISSN-tuotteista on Kansainvälisen ISSN-keskuksen verkkosivuilla.

Julkaisijarekisterin rekisteriseloste

ISSN-standardi

ISSN-tunnukseen liittyvät mm. standardit ISO 3297:1998 ja SFS 4435:1998. ISSN-standardi määrittelee ISSN-tunnuksen käyttöä jatkuvien julkaisujen identifioinnissa. Kansainvälinen ISSN-standardi, ISO 3297, uudistui vuonna 2007.

  • No labels