DET INTERNATIONELLA ISSN-NÄTVERKET

Till det internationella ISSN-nätverket hör den internationella ISSN-centralen i Paris och de nationella centraler som finns i olika länder. Den internationella centralen koordinerar och utvecklar verksamheten, upprätthåller databasen ISSN Portal och förser de nationella centralerna med ISSN-nummer. Finlands ISSN-central tillhandahåller ISSN i Finland och sänder informationen om publikationer som tilldelas ISSN till databasen ISSN Portal. Finlands ISSN-central finns i anslutning till Nationalbiblioteket.

I databasen ISSN Portal finns uppgifter om över en miljon tidningar, serier och andra seriella resurser. ISSN Portal växer årligen med uppgifterna för cirka 50 000 publikationer. Databasen täcker hela världen och det finns t.ex. periodika på 150 olika språk i databasen.

ISSN Portal kan användas gratis till en början, men en avgift tas ut av regelbundna användare. För mera information om databasen (bl.a. priser och blankett för provanvändning) och andra ISSN-produkter se ISSN International Centre.

 

ISSN-standard

Bl.a. standard ISO 3297:1998 och SFS 4435:1998 gäller ISSN. ISSN-standard bestämmer användningen av ISSN vid identifieringen av fortlöpande publikationer. Den internationella ISSN-standarden, ISO 3297, förnyades 2007.

  • No labels