ISSN-tunnuksen tunnistaa ISSN-kirjainlyhenteestä ja kahdesta nelinumeroisesta ryhmästä, esim. ISSN 0780-4784. ISSN-tunnus ei sisällä tietoa julkaisevasta maasta, yhteisöstä tai kielestä.

Painetut julkaisut

ISSN-tunnus merkitään selvästi näkyvään paikkaan kausijulkaisun jokaisen osan tai vihkon etukanteen, nimiölehdelle, julkaisutietojen yhteyteen (toimitustietolaatikkoon) tai takakanteen.

Aikakauslehdissä ISSN-tunnus merkitään lehden etukannen oikeaan yläreunaan.

 

Elektroniset julkaisut

CD-ROM -levyssä ISSN-tunnus merkitään tallenteen ensimmäiselle näytölle, CD-ROM -levyyn ja levyn koteloon.

Verkkojulkaisussa ISSN-tunnus merkitään julkaisun kotisivulle tai ensimmäiselle näytölle, mieluiten julkaisun nimen lähettyville. ISSN-tunnusta ei merkitä yksittäisten artikkelien yhteyteen.

ISSN-tunnus suositellaan tallennettavaksi myös HTML-tekstin HEAD-osan META-kenttään.

Jos julkaisu ilmestyy sekä painettuna että verkossa, merkitään molemmat tunnukset molempiin versioihin seuraavasti:

ISSN 0356-2751 (painettu)
ISSN 1458-8013 (verkkojulkaisu)

Jos sarja ilmestyy pääasiassa vain painettuna, mutta yksi osa silloin tällöin myös verkkojulkaisuna, voidaan käyttää vain yhtä, painetun version ISSN-tunnusta, eikä verkkoversiolle tarvitse hakea omaa ISSN-tunnusta.

ISSN-tunnus erillisteossarjaan

Jos julkaisu kuuluu sarjaan, ilmoitetaan nimiösivulla sarjan nimi ja osan numero ja nimiösivun kääntöpuolella sarjan ISSN-tunnus.

Erillisteoksista koostuvien sarjojen (esim. väitöskirjasarjat) yksittäisillä osilla on ISSN-tunnuksen lisäksi yleensä myös kirjan ISBN-tunnus. Molemmat tunnukset merkitään allekkain nimiösivun kääntöpuolelle ja takakanteen, esim.

ISBN 978-952-214-718-9
ISSN 1238-3279

Jos julkaisu kuuluu kahteen tai useampaan sarjaan, merkitään ISSN-tunnukset seuraavasti:

ISSN 0784-8307 = Asuminen
ISSN 0784-9311 = Asuinolot

HUOM! ISSN-tunnusnumeroon ei liitetä sarjan osan numeroa. Esim. ISSN 0784-8307-34

Jos ISSN-tunnus on sisällytetty EAN-viivakoodiin, on ISSN-tunnus siinäkin tapauksessa merkittävä vielä erikseen näkyviin.

Numerointi

Erillisteossarjan osilla tulee olla osat toisistaan erottava numerointi. 

ISSN ja viivakoodi

GTIN-koodin (Global Trade Item Number) sisältämä EAN-viivakoodi voidaan muodostaa ISSN-tunnuksen pohjalta. ISSN-pohjainen koodi alkaa etuliitteellä 977. Tätä seuraa ISSN-tunnus ilman väliviivaa ja tarkistusnumeroa sekä GTIN-koodijärjestelmän mukaan laskettu tarkistusmerkki. Tarkistusmerkin voi laskea alla olevan linkin takaa löytyvällä laskurilla. Laskurin kohtaan GTIN-13 syötetään etuliite 977, ISSN-tunnus ilman väliviivaa ja viimeistä numeroa (tai x-kirjainta) sekä kaksi nollaa. Laskurin antamasta koodista pudotetaan pois sen alussa oleva nolla, jolloin saadaan 13-merkkinen GTIN-koodi. 

GTIN-tarkistusnumerolaskuri

ISSN-tunnuksen pitää aina näkyä julkaisussa. Tietoja ISSN-pohjaisen viivakoodin painamisesta julkaisuun saa painotaloista. Suomen ISSN-keskus jakaa vain ISSN-tunnuksia, joten julkaisijan/kustantajan on itse huolehdittava EAN-viivakoodin hankkimisesta.

GS1 Finlandin asiakaspalvelu

  • No labels