ISSN-tunnuksia jaetaan sekä painetuille että elektronisille julkaisuille. Suomen ISSN-keskus noudattaa ISSN-tunnusten antamisessa kansainvälisen ISSN-keskuksen linjauksia kansalliset sovellukset huomioon ottaen.

ISSN-tunnusta ei anneta hyvin paikalliselle ja lyhytaikaiselle julkaisulle, jossa toimituksellista aineistoa on vähän. Tällaisia ovat esimerkiksi mainokset, esitteet ja kalenterit. Jos ISSN-tunnuksen saanut julkaisu osoittautuu näytenumeron perusteella ISSN-linjausten vastaiseksi, voidaan ISSN-tunnus perua.

HUOM! Julkaisun rekisteröinti tehdään julkaisun näytenumeron perusteella. Jos ISSN-keskus ei ole saanut tietoa julkaisun olemassa olosta kolmen vuoden kuluessa ISSN-tunnuksen antamisesta, perutaan tunnus ja julkaisun rekisteröinti automaattisesti.

  • No labels