Koska ISSN-tunnuksen saaneiden verkkojulkaisujen tiedot viedään kansallisbibliografian lisäksi kansainväliseen ISSN Portal –tietokantaan ja julkaisun tietueesta muodostetaan linkki itse verkkojulkaisuun, julkaisulla kannattaa olla osoitteeltaan mahdollisimman pysyvä ja julkaisun eri osat yhteen kokoava pääsivu.

Verkkojulkaisun eri tiedostoformaateissa (PDF, HTML) käytetään samaa verkkojulkaisulle annettua ISSN-tunnusta.

 

ISSN-linjauksia verkkoaineistolle

ISSN-tunnuksia annetaan sekä perinteisen muotoisille verkkolehdille ja -sarjoille että jatkuvasti päivittyville verkkojulkaisuille. ISSN-tunnuksen voi saada esim. artikkelitietokanta tai uutispalvelu, joka sisältää omaa toimituksellista aineistoa.

Kansainvälisten ISSN-linjausten mukaan seuraavat kriteerit tukevat ISSN-tunnuksen antoa jatkuvasti päivittyvälle verkkojulkaisulle:

  • julkaisu sisältää toimitettua aineistoa
  • julkaisussa on kerrottu toimituksellinen vastuutaho (esim. julkaisija/kustantaja)
  • julkaisulla on pysyvä nimeke
  • julkaisulla on toimiva verkko-osoite
  • julkaisu on aihesuuntautunutSeuraavat kansainväliset kriteerit liittyvät julkaisuun, jolle ei anneta ISSN-tunnusta:

  •  julkaisu on henkilösuuntautunut
  •  julkaisu on keskittynyt yrityksen, organisaation tai tuotteen käsittelyyn
  •  julkaisu on lyhytaikainen
  •  julkaisulla on vain hyvin suppeaa paikallista merkitystä

Kriteerit löytyvät myös kansainvälisen ISSN-keskuksen sivuilta (englanniksi), osoitteessa:

The ISSN for electronic media

Verkkojulkaisulle annetaan ISSN-tunnus vasta, kun julkaisu on jo julkaistu verkossa. Jos pääsy verkkojulkaisuun on rajoitettu, pyydämme teitä lähettämään verkkojulkaisun 1. numeron/version PDF-muodossa julkaisutietojen tallentamiseksi tietokantaamme. 

Verkkolehden URL-osoite ilmoitetaan ISSN-tunnuspyynnön yhteydessä. Verkkojulkaisun löytyvyyden varmistamiseksi kannattaa URL-osoitteen muutos ilmoittaa välittömästi ISSN-keskukselle esim. verkkolomakkeella

  • No labels