ISSN-tunnus identifioi jatkuvasti ilmestyvät julkaisut. Suomen kansallinen ISSN-keskus vastaa tunnusten jakamisesta Suomessa ja lähettää ISSN-tunnuksen saaneiden julkaisujen tiedot ISSN Portal -tietokantaan.

ISSN-tunnus liittyy kiinteästi julkaisun nimeen; nimen muuttuessa myös tunnus on muutettava. ISSN-tunnuksen  saaneiden julkaisujen tiedot viedään sekä kansalliseen Fennica-tietokantaan että kansainväliseen ISSN Portal -tietokantaan.


Suomen ISSN-keskuksen sivut on uudistettu. Uudet sivut löytyvät täältä: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/suomen-issn-keskus/issn-tunnus


ISSN-keskuksen palveluosoite
Oikopolkuja

  • No labels