Uppgifterna på titelbladet hjälper utgivare, bokhandeln, bibliotek och andra att göra hänvisningar som identifierar böckerna.

Titelblad avser titelsida med baksida.

På titelsidan måste åtminstone följande uppgifter som behövs för identifikation av publikationen anges:

 • upphovsman/upphovsmän
 • titel/titlar (publikationens namn, t.ex. Sju bröder)
 • volymens nummer och titel, om det är fråga om ett verk i flera delar

Publikationens uppgifter:

 • förläggare och/eller utgivare
 • tryckningsort/-orter
 • tryckår

På titelsidans baksida anges:

 • upplaga, med undantag för första upplagan. Förändringar i upplagan förklaras (förnyad, reviderad upplaga eller utökad utgåva), t.ex. 2:a reviderade upplagan
 • copyright
 • andra namn som man vill nämna (t.ex. grafiker, fotograf, omslag)
 • ISBN
 • tryckeri och tryckort

Redaktören eller den som sammanställt texterna anges på titelsidan när ett verk består av flera bidrag, vid namnet anges ”redaktör” eller motsvarande och på titelsidans baksida anges vid behov en förteckning över upphovsmännen.

Huvudtiteln på titelsidan ska skilja sig typografiskt från eventuella andra titlar eller betonas på annat sätt.

Om publikationen hör till en serie anges seriens namn och delens nummer på titelsidan och på titelsidans baksida seriens ISSN.

Källa: Standardi SFS 4414:1993 Kirjojen nimiösivut

Exempel på en titelsida

 

 • No labels