ISBN-järjestelmä

Kirjojen numerointi alkoi 1960-luvun lopulla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomi liittyi ISBN-järjestelmään vuonna 1972. Uusin kansainvälinen standardi ISO 2108 ja SFS-ISO 2108 valmistuivat vuonna 2005. ISBN-järjestelmää ylläpidetään, kehitetään ja koordinoidaan kansainvälisessä ISBN-keskuksessa International ISBN Agency, joka sijaitsee Lontoossa.

Suomen ISBN-keskus edistää ISBN-tunnusten käyttöä, seuraa tunnusten virheettömyyttä, hoitaa kansainvälisiä ja kansallisia yhteyksiä, välittää tietoja tarvittaessa kirja-alan toimijoille sekä ylläpitää kansallista kustantajarekisteriä alueensa kustantajista. Tiedot rekisteristä välitetään säännöllisesti kansainväliselle ISBN-keskukselle, joka ylläpitää Global Register of Publishers –tietokantaa. Suomen ISBN-keskus toimii Kansalliskirjastossa.

ISBN Users' Manual

Kustantajarekisterin rekisteriseloste

 

ISMN-järjestelmä

Kansainvälinen ISMN-standardi ISO 10957 valmistui vuonna 2008 ja Suomen kansallinen standardi SFS 5793 valmistui vuonna 2009. Suomi on ottanut käyttöön nuottijulkaisujen standarditunnukset vuonna 1995. ISMN:n kansainvälisestä ylläpidosta vastaa kansainvälinen ISMN-keskus International ISMN Agency, joka sijaitsee Berliinissä ja joka ylläpitää Music Publishers' International ISMN Database -tietokantaa.

  • No labels