ISBN-SYSTEMET

Numreringen av böcker började i slutet av 1960-talet i Europa och USA. Finland anslöt sig till ISBN-systemet 1972. Den senaste internationella standarden ISO 2108 och den nationella standarden SFS-ISO 2108 blev färdiga 2005. ISBN-systemet upprätthålls, utvecklas och samordnas av Internationella ISBN-centralen i London.

Finlands ISBN-central främjar användningen av ISBN, övervakar att numren är korrekta, sköter internationella och nationella kontakter, förmedlar vid behov information till aktörer i branschen samt upprätthåller ett register över landets förläggare. Uppgifterna i registret förmedlas regelbundet till den internationella ISBN-centralens databas Global Register of Publishers. Finlands ISBN-central finns i anslutning till Nationalbiblioteket.

ISBN Users' Manual

ISMN-SYSTEMET

Internationella ISMN-standarden ISO 10957 blev färdig 2008 och Finlands nationella standard SFS 5793 år 2009. Finland införde standardnummer för musiktryck 1995. För ISMN-systemet ansvarar den internationella ISMN-centralen International ISMN Agency i Berlin som upprätthåller databasen Music Publishers' International ISMN Database.

 

  • No labels