Kustantaja vastaa julkaisun valmistus- ja/tai painatuskuluista ja julkaisun sisällöstä. ISBN-tunnus annetaan kustantajan mukaan. Kustantajan nimi pitäisi merkitä julkaisuun.

Kustantajan tehtävä on hankkia julkaisuilleen ISBN- tai ISMN-tunnus. Kustantaja vastaa julkaisujensa tunnuksista. Samaa tunnusta ei voi antaa toiselle julkaisulle, vaikka julkaisu olisi myyty loppuun.

ISBN- ja ISMN-järjestelmässä kustantajana pidetään jokaista henkilöä tai yhteisöä, joka kustantaa julkiseen käyttöön tarkoitettuja kirjoja tai nuottijulkaisuja. Kustantajia ovat esimerkiksi:

  • varsinaiset kustantajat
  • yhdistykset
  • seurat
  • kunnat
  • virastot
  • tutkimuslaitokset
  • korkeakoulut
  • yksityishenkilöt

Kustantajatunnus

Kustantajatunnus ei anna yritykselle nimisuojaa eikä julkaisulle annettu tunnus myöskään vahvista julkaisun tekijänoikeuksia.

Kustantajatunnuksen pituus vaihtelee kustantajan tuotannon laajuuden mukaan.

Kustantajatunnuksen pitää aina vastata julkaisuun merkittyä kustantajan nimeä. Jos kustantajia on useita, voidaan kaikkien tunnukset merkitä julkaisuun. Suositus on, että vain päävastuullinen kustantaja hankkii tunnuksen. Lisäksi julkaisussa tulee olla vain yksi EAN-koodi.

Jos kustantajalla on käytössään omat ISBN- tai ISMN-tunnuslistat, vastaa kustantaja tunnusten jakelusta kansallisen keskuksen ohjeiden mukaisesti.

On tärkeää, ettei samaa tunnusta anneta kahdelle eri julkaisulle. Kun tunnus on annettu tietylle julkaisulle, sitä ei saa enää muuttaa, vaihtaa eikä käyttää uudelleen.

Kustantajarekisteri

Muutoksia ja lisäyksiä kustantajan yhteystietoihin

Kun yhteystietonne muuttuvat täyttäkää sähköinen muutoslomake välittömästi, jotta Suomen ISBN-keskuksen ja kansainvälisen ISBN-keskuksen kustantajarekisterit pysyisivät ajantasaisina.


  • No labels