Här är några vanliga frågor om ISBN och ISMN. Under Anvisningar hittar ni närmare anvisningar om tjänsten.

 

 Min bok/doktorsavhandling publiceras utöver i en tryckt version också i PDF-format. Hur många ISBN behöver jag?

Två ISBN-nummer. Om en publikation utkommer samtidigt i tryck och på internet, antecknas båda numren under varandra på båda publikationerna. Varje separat format av publikationen får ett eget ISBN och formatet ska nämnas i förkortad form efter varje ISBN.

T.ex.

ISBN xxx-xxx-xx-xxxx-x (hft.)
ISBN xxx-xxx-xx-xxxx-x (PDF)

 Ges publikationer ISBN för att de ska behandlas som böcker?

Nej. ISBN tilldelas endast långlivade publikationer som har karaktären av böcker för att underlätta hanteringen i distributionskanaler och för att skilja dem t.ex. från andra produktformat med liknande innehåll. Tidskrifter och serier tilldelas ett ISSN (International Standard Serial Number) och musiktryck ett ISMN (International Standard Music Number).

 Använder man bindestreck mellan ISBN-numrets olika delar?
Ja. ISBN-numrets 5 delar (prefix, landbeteckning, förlagsbeteckning, titelbeteckning, kontrollsiffra) är separerade av bindestreck eller mellanslag.
 Kan jag använda samma ISBN när upplagan är slut och det trycks nya exemplar?
Ett ISBN som en gång getts en publikation kan inte återanvändas, förutom om det är fråga om en ny, oförändrad upplaga av publikationen
 Jag vill ha ett ISBN till min publikation, men jag vill inte att mina kontaktuppgifter blir offentliga.
Uppgifterna om förläggaren är alltid offentliga. Internationella ISBN-centralen förutsätter att de nationella centralerna regelbundet skickar in informationen om landets förläggare för databasen Global Register of Publishers.
 Jag har tappat listan med ISBN. Vad ska jag göra?
Ta kontakt med Finlands ISBN-central som skickar er en kopia av listan. När ni använder den nya listan är det viktigt att ni vet vilka nummer på listan som redan har använts, eftersom samma nummer inte får ges till två olika publikationer. Förläggaren ansvarar för ISBN-listan och för att tilldelningen av nummer är korrekt. 
 Om förläggaren flyttar utomlands permanent, kan vi fortsätta använda samma ISBN?
Nej. Förlagsbeteckningarna är nationella och därför måste förläggare ha en permanent adress i det land där förlagsverksamheten är.
 Kan en bok ha flera förläggare?
Ja. Om en publikation har t.ex. två förläggare kan båda förläggarnas ISBN anges under varandra på publikationen. Efter båda ISBN antecknas förläggarens namn inom parentes. Rekommendationen är dock att en bok har en huvudansvarig förläggare och att endast denna förläggares ISBN anges på boken. För att identifiera en publikation behövs endast ett ISBN.
 Kan man använda samma förlagsbeteckning om förlagets namn ändras?
Ja. Anmäl namnförändringen med till Finlands ISBN-central så kan vi uppdatera vårt förlagsregister: Ändring av förläggaruppgifterna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels