Tutustu ISBN- ja ISMN -tunnuspalvelun ajankohtaisiin uutisiin, tiedotteisiin ja tapahtumanostoihin.

 

1960 luvun puolivälissä Isossa Britanniassa otettiin käyttöön ISBN-tunnus (Standard Book Number), josta sai alkunsa tällä hetkellä noin 160 maassa käytetty ISBN-tunnus (International Standard Book Number). Suomessa ISBN-tunnusten jakelu aloitettiin vuonna 1972. ISBN-tunnus on yleisesti hyväksytty kustantajien julkaisuilleen antama tunnus, jota käytetään laajasti koko julkaisualalla.…
Uudet palveluiden asiakaswikit julkaistu
Julkaisemme osana Kansalliskirjaston verkkosivustouudistusta organisaatioasiakkaille suunnattujen palveluiden uudet asiakaswikisivustot. Palveluiden wikisivustot korvaavat aiemmin kansalliskirjasto.fi-pääsivustolla olleet palveluiden tiedot sekä vaiheittain aiemmat käytössä olleet julkiset palveluwikit. Palveluiden asiakaswikit ovat julkisia kaikille käyttäjille. Wikien rakennetta on yhdenmukaistettu, jotta tarjottu tieto olisi helpommin saavutettavissa ja wikien ristikkäinen käyttö vaivatonta.…

  • No labels